VF_clock_rgb 2020-06-05 Lästid: 3 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

Så kan Vattenfall hjälpa dig - 5 steg till klimatneutral el

Genom att teckna avtal om EPD med klimatneutralitet med Vattenfall bidrar ni som företag till en hållbar utveckling – enligt högt ställda krav. Innan man kan teckna avtalet om EPD med klimatneutralitet ställs man inför ett antal kriterier som bör vara uppfyllda. Läs mer nedan om vad det innebär, och vad som krävs för att kunna säga att man är klimatneutral i sin elkonsumtion.

 1. Ta med hela livscykeln i beaktandet av utsläppen

  Med el producerad av Vattenfall får du alltid el med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Det går ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel, som omfattar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement och det stål som används vid konstruktionen av till exempel ett vindkraftverk.
 2. Klimatkompensera för den del som inte går att reducera

  Dessa utsläpp är, för dig som elförbrukare, svåra att påverka på annat sätt än genom att minska din elförbrukning. Därför erbjuder vi möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till. Genom att välja EPD med klimatneutralitet från Vattenfall tar du ett viktigt steg mot att bli en klimatneutral verksamhet.
 3. Klimatkompensation enligt högt ställda krav

  När vi klimatkompenserar din elförbrukning utgår vi från våra EPD-certifierade miljövärden för det produktionsslag du valt. Det innebär att de utsläpp vi kompenserar för omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Dessa miljövärden är specificerade för el producerad av Vattenfall. Baserat på våra miljövärden, och på din faktiska förbrukning, beräknar vi den totala mängden utsläpp (koldioxidekvivalenter) din elförbrukning ger upphov till. Dessa kompenserar vi genom att köpa och annullera certifierade utsläppsminskningar, så kallade CER (Certified Emission Reduction) eller VER (Voluntary Emission Reduction). Dessa kommer från noga utvalda projekt som minskar mängden utsläpp av växthusgaser. Din elkonsumtion blir då klimatneutral.
 4. Hållbar utveckling med klimatneutrala verksamheter

  Vattenfall väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav – Gold Standard. Det innebär bland annat att utsläppsminskningarna är tredjepartsverifierade, och att projekten samtidigt bidrar till flera av FNs mål för hållbar utveckling.
 5. Steg att ta mot klimatneutral elkonsumtion

  För att kunna uppnå en helt klimatneutral elleverans behöver man först göra en livscykelanalys över elens klimatpåverkan och sedan försöka reducera och energieffektivisera så mycket som möjligt i den egna organisationen. Vidare är det viktigt att upprätta en kraftfull hållbarhetsredovisning där man tydligt beskriver företagets strategi i hållbarhetsarbetet. Det finns även saker att ta i beaktande vid val av elleverantör för att säkerställa att den påstådda klimatneutrala elen faktiskt håller vad den lovar.

Läs mer om de 5 steg som ni som företag bör ta innan ni klimatkompenserar genom EPD med klimatneutralitet. Dessa steg är nödvändiga för att göra verklig skillnad.

New call-to-action

För att uppnå en genuin klimatneutralitet bör din verksamhet uppfylla ett antal punkter. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.

Ladda ner guiden