Klimatneutral el

Så kan Vattenfall hjälpa dig - 5 steg till klimatneutral elförbrukning

Publicerad: 2020-06-05 Uppdaterad: 2023-12-28 kl. 11:37

vindkraft

Genom att teckna elavtal om Klimatneutral el med Vattenfall kan du uppnå klimatneutralitet. Men för att kunna kalla din verksamhet genuint klimatneutral behöver ni först uppfylla ett antal kriterier. Vi berättar vilka de är och hur du går tillväga för att uppnå en klimatneutral elförbrukning.

Klimatneutral el är ett elavtal för fossilfri el och där vi hjälper dig att klimatkompensera för de oundvikliga utsläpp din elförbrukning ger upphov till. Det är ett steg mot att uppnå klimatneutralitet och samtidigt bidrar ni som företag till en hållbar utveckling och till att minska den globala uppvärmningen - enligt högt ställda krav.

Innan ni kan teckna avtalet om Klimatneutral el och börja kalla er elförbrukning genuint klimatneutral bör ni ha avklarat ett antal steg och uppfyllt några kriterier. Vi listar dem här nedanför.

För att uppnå klimatneutralitet behöver ni:

1. Reducera era utsläpp så mycket som möjligt.

2. Genomföra en livscykelanalys för att ta reda på er klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

3. Upprätta en hållbarhetsredovisning.


4. Säkerställa att er elleverantör har en energiproduktion som är transparent och klimatredovisad.


5. Klimatkompensera för de utsläpp ni inte kan reducera.

Läs vidare för att ta reda på hur ni gör för att uppnå klimatneutralitet. Ladda även ner vår guide 5 steg mot klimatneutral elkonsumtion för att ta reda på mer om de fem stegen mot klimatneutralitet och hur du implementerar dem i din verksamhet.

Ta med hela livscykeln i beaktandet av utsläppen

Med el producerad av Vattenfall får du alltid el med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Det går ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel, som omfattar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement och det stål som används vid konstruktionen av till exempel ett vindkraftverk.

Klimatkompensera för den del som inte går att reducera

Dessa utsläpp är, för dig som elförbrukare, svåra att påverka på annat sätt än genom att minska din elförbrukning. Därför erbjuder vi möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till. Genom att välja Klimatneutral el från Vattenfall tar du ett viktigt steg mot att bli en klimatneutral verksamhet.

Klimatkompensation enligt högt ställda krav

När vi klimatkompenserar din elförbrukning utgår vi från våra EPD-certifierade miljövärden för det produktionsslag du valt. Det innebär att de utsläpp vi kompenserar för omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Dessa miljövärden är specificerade för el producerad av Vattenfall. Baserat på våra miljövärden, och på din faktiska förbrukning, beräknar vi den totala mängden utsläpp (koldioxidekvivalenter) din elförbrukning ger upphov till. Dessa kompenserar vi genom att köpa och annullera certifierade utsläppsminskningar, så kallade CER (Certified Emission Reduction) eller VER (Voluntary Emission Reduction). Dessa kommer från noga utvalda projekt som minskar mängden utsläpp av växthusgaser. Din elkonsumtion blir då klimatneutral.

cover-Horns-rev-wind-farm-02

Hållbar utveckling med klimatneutrala verksamheter

Vattenfall väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav – Gold Standard. Det innebär bland annat att utsläppsminskningarna är tredjepartsverifierade, och att projekten samtidigt bidrar till flera av FNs mål för hållbar utveckling.

Coca-Cola European Partners har som mål att vara fossilfria redan år 2030 och är en av de företag som vi på Vattenfall hjälper på resan mot klimatneutralitet. Läs om hur vi hjälper dem att fördjupa klimatarbetet ytterligare.

Steg att ta mot klimatneutral elkonsumtion

För att kunna uppnå en helt klimatneutral elleverans behöver man först göra en livscykelanalys över elens klimatpåverkan och sedan försöka reducera och energieffektivisera så mycket som möjligt i den egna organisationen. Vidare är det viktigt att upprätta en kraftfull hållbarhetsredovisning där man tydligt beskriver företagets strategi i hållbarhetsarbetet. Det finns även saker att ta i beaktande vid val av elleverantör för att säkerställa att den påstådda klimatneutrala elen faktiskt håller vad den lovar.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

Sammanfattning

För att uppnå klimatneutralitet behöver ni:

  1. Reducera era utsläpp så mycket som möjligt.
  2. Genomföra en livscykelanalys för att ta reda på er klimatpåverkan genom hela värdekedjan.
  3. Upprätta en hållbarhetsredovisning.
  4. Säkerställa att er elleverantör har en energiproduktion som är transparent och klimatredovisad.
  5. Klimatkompensera för de utsläpp ni inte kan reducera.

Genom att teckna elavtal om Klimatneutral el med Vattenfall kan du uppnå klimatneutralitet. Men för att kunna kalla din verksamhets elförbrukning genuint klimatneutral behöver ni först genomgå stegen vi beskrivit ovan.

Du kan även ladda ner vår guide om de 5 steg mot klimatneutral elkonsumtion för att läsa mer och ta reda på hur du implementerar dem i din verksamhet.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!