Sol på kartan hos allt fler kommuner

Funderar du på att mäta hur mycket solenergi som faller in på ditt tak? Kanske blir du då förvånad över att din kommun mycket väl redan kan ha gjort mätningen åt dig – och redan har svaret i en ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln

Antalet hus som kan miljöklassas ökar explosionsartat

Under sitt första årtionde med miljöcertifieringar för nybyggen har branschorganisationen Sweden Green Building Council upplevt hur hållbarhetshänsyn har blivit en självklarhet. Och med nya ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Så kan serverhallar bli mer lönsamma - och klimatsmarta

Serverhallar är en industri som växer rekordsnabbt i Sverige. På kort tid har både globala IT-jättar och många mindre serverhallar etablerat sig. Många lyfter nu frågan – hur gör man verksamheten mer ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Så ska nya byggnader klimatdeklareras från 2022

Från starten av 2022 ska nya byggnader inte bara ha deklarationer för deras energianvändning utan även för deras totala klimatutsläpp. Men först behöver Boverket få fram siffror som byggherrarna kan ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Etablera eller expandera ert datacenter med Power-as-a-service

Vattenfall närvarade vid Datacenter Forum för att presentera de senaste lösningarna för datacenters elanläggningar. Genom ett helhetsansvar för elanläggningarna kan datacenter både etableras snabbt ...
VF_clock_rgb Lästid: 1 min
Energiteknik
Läs artikeln

Har ditt företag överskottsvärme? Återvinn den!

I framtiden kommer värmen i fjärrvärmenätet inte bara från värmeverk. En växande andel kan komma från återvinning av överskottsvärme hos företag. Borde ditt företag också bli värmeleverantör? Nya ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln

En ny energivärld har öppnat sig

Nya behov och önskemål från kunder har fått Vattenfall Värme att öppna upp för nya samarbeten och lösningar. När konsumenter vill bli producenter gäller det att anpassa erbjudandet.  – SamEnergi är ...
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Läs artikeln

Vattenfalls funktionslösning bidrar till kretsloppsodling för tomater och lax

Helhetslösningen Färdig Elanläggning var en tjänst som passade som fisken i vattnet för Peckas Naturodlingar, som har ett helt eget kretsloppstänk med tomatodling och egenodlad regnbågslax. Nu kan ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Energiteknik
Läs artikeln

Hans kaffeångor värmer Uppsalabor

Anrika Lindvalls kafferosteri har blivit pionjär i Uppsala när det gäller återvinning av överskottsvärme, som matas in och förs vidare ut till Vattenfalls fjärrvärmekunder. Nu tänker Vattenfall skala ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Laddstolparna heta på många styrelsebord

Steg för steg träder laddstolpsfrågan fram som allt mer aktuell hos Sveriges BRF:er och fastighetsägare – och engagemanget är mycket stort, visar vår webbenkät. ”Finns laddstolpar med i planeringen ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln