Fjärrvärme, Uppsala

Uppsala klimatprotokoll större än någonsin

Publicerad: 2023-06-19 Uppdaterad: 2023-06-20 kl. 08:03

Uppsala klimatprotokoll större än någonsin

Uppsala klimatprotokoll är nätverket som samverkar för att nå Uppsalas klimatmål. Protokollet har idag fler medlemmar än någonsin. Nätverkets utsläpp för 2022 minskar, men inte i den takt som krävs.

Vattenfall Värme är en av 46 aktörer i Uppsala som tillsammans bildar nätverket i Uppsala klimatprotokoll. Målet är att minska utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. Förra året var målet att minska utsläppen med 17 procent. I stället minskar utsläppen med 3,8 procent jämfört med föregående år. Det följer samma trend som de preliminära prognoserna för Sverige i stort.

ida_bylund_lindman-13_380x288– Det är bra att utsläppen minskar, men det går alldeles för långsamt, säger Ida Bylund Lindman, ordförande i styrgruppen för UKP och hållbarhetschef i Uppsala kommun. Det som är positivt är att utsläppen som sker inom Uppsalas kommungeografi nästan minskar i den takt som krävs. Det vi behöver jobba extra med är utsläppen som vi orsakar någon annanstans.

Fler medlemmar än någonsin

På senaste rundabordsmötet välkomnades fyra nya medlemmar till Uppsala klimatprotokoll. I och med det har Klimatprotokollet nu 46 medlemmar. Det är nytt medlemsrekord och stämmer bra med protokollets ambition att växa framöver. Vattenfall Värme har varit en aktiv medlem under flera år.

Lisa Moll2– Det är viktigt för oss att bidra till ett fossilfritt samhälle. För att minska utsläppen framöver kommer vi att behöva samarbeta, säger Lisa Moll, miljö- och klimatstrateg på Vattenfall Värme. Uppsala klimatprotokoll en bra arena där alla aktörer i Uppsala träffas. För oss är det värdefullt att vara en del av protokollet och förstå och hjälpa andra att nå sina mål, fortsätter hon.

Samverkar för snabbare utsläppsminskningar

Klimatprotokollet kommer att växla upp arbetet för att nå målen framöver. Den närmaste tiden ligger fokus bland annat på:

  • Flera medlemmar ska, inom ramen för EU-satsningen NetZeroCities, ta fram en utvecklad koldioxidbudget för Uppsala kommuns geografiska område och testa olika lösningar för att öka återbruket i stora bygg- och utvecklingsprojekt.
  • Det nya byggåterbruket som öppnade i mars 2023 ska utvecklas ytterligare och där är Klimatprotokollets medlemmar drivande.
  • Samverkan kring att minska fossil plast i restavfallet fortsätter för att minska utsläppen från fjärrvärmen.
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!