EPD

Ta ansvar för din miljöpåverkan i hela värdekedjan

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:33

Ta ansvar för din miljöpåverkan i hela värdekedjan - Logo

Våra indirekta koldioxidutsläpp är ofta större än vi tror och därför är också våra miljöinsatser ofta otillräckliga om vi endast fokuserar på att minimera våra egna utsläpp. Lösningen på detta är livscykelanalyser (LCA). Med livscykelanalyser kan du få reda på både direkta och indirekta utsläpp, och framför allt får du reda på din miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Livscykelperspektivet innebär att man ser på miljöpåverkan “från vagga till grav”, alltså utifrån hela produktens eller tjänstens livstid, från mineralutvinning till avveckling. Nedan beskriver vi livscykelanalyser närmare och berättar hur du kan ha användning av dem.

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalyser kan göras på olika produkter och tjänster, och kan därför se väldigt olika ut. De räknar med produktens eller tjänstens fulla miljöpåverkan, inklusive de indirekta utsläppen som uppkommer vid till exempel produktion, transporter och drift. Med livscykelanalyser får du kvantitativ data kring din miljöpåverkan, som du sedan kan använda för olika syften. Livscykelanalyser följer en standardiserad metodik, för att man ska kunna använda dem till att jämföra olika produkter, tjänster och leverantörer.

På grund av att allt mer förnybar energi introduceras blir den indirekta miljöpåverkan allt viktigare. Den informationen är bra att ha både för att se var man som företag bör fokusera sina miljöinsatser, men också för att visa sina kunder att man tar ansvar och ser över sin miljöpåverkan i hela värdekedjan. Enligt Novus (2018) tycker åtta av tio svenskar att det är viktigt att de varumärken de konsumerar tar ett miljöansvar.

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är ett sätt för ett företag som säljer en produkt eller tjänst att presentera resultat från livscykelanalyser för sina kunder. En EPD utgår från livscykelanalyser, men innehåller mer information om till exempel påverkan på biologisk mångfald och miljörisker. Det är dock endast ett av många ändamål man kan nyttja livscykelanalyser för - läs vidare om du vill veta vilka de andra är.

Användningsområden för livscykelanalyser

Livscykelanalyser kan användas för olika syften, bland annat till att göra egna förbättringar och till att visa transparens gentemot sina kunder. I vårt white paper räknar vi upp sju viktiga användningsområden som kan ge diverse konkurrensfördelar. Bland dem hittar du bland annat “Förbättra ditt varumärke”. Konsumenter tycker att det är viktigt att företag tar ett miljöansvar, och genom att använda livscykelanalyser i sin kommunikation kan man visa transparens gentemot sina kunder.

fornybar energi av vattenfall i form av vindkraft i havetVill du kunna kalla ditt företag klimatneutralt? Ett annat användningsområde för livscykelanalyser är som grund för att klimatkompensera. Man kan klimatkompensera för en mängd olika saker, till exempel företagsresor eller elanvändning. När man klimatkompenserar för sina utsläpp relaterade till el gör man det genom olika verifierade projekt i utvecklingsländer och kan kalla sig klimatneutral i sin elanvändning. Men, för att kunna klimatkompensera måste man först effektivisera och reducera sina utsläpp så mycket som möjligt, och då är livscykelanalyser till stor hjälp. Livscykelanalyser hjälper dig att identifiera de områden där du kan reducera dina utsläpp.

Summering

Livscykelanalyser visar kvantitativ data kring din direkta och indirekta miljöpåverkan. Den informationen kan användas både för egna förbättringar och för att visa transparens gentemot kunder. I vårt white paper går vi igenom sju användningsområden som kan göra dig mer konkurrenskraftig. Livscykelanalyser kan förbättra ditt varumärke genom att visa dina kunder att du tar ansvar för din miljöpåverkan genom hela värdekedjan och om du har som mål att klimatkompensera kan livscykelanalyser hjälpa dig på vägen.

Hur tar du ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå?
> Hållbarhet för företag

Ladda ner vårt white paper om du vill veta mer om livscykelanalyser och hur du kan ha användning av dem.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!