VF_clock_rgb 2020-06-04 Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

8 sätt att energieffektivisera ditt kontor

Att energieffektivisera sitt eller sina kontor kan innebära en stor kostnadsbesparing samtidigt som man gör en insats för klimatet. Utöver de uppenbara praktiska fördelarna så ställs det krav på energieffektivisering av både energieffektiviseringsdirektivet och hållbarhetsredovisningen. Därför har vi tagit fram några praktiska tips som du kan använda för att energieffektivisera ditt kontor så mycket som möjligt.

Investeringar i energieffektivisering

Många gånger kan man minska sin energiförbrukning mer än man tror med hjälp av enkla åtgärder och små eller inga investeringar. Flera av våra tips innebär inga som helst investeringar, och om de gör det - titta på driftskostnaden, och inte bara på inköpspriset.

TCO-märkt utrustning är ett exempel på en bra investering för energieffektivisering - driftkostnaderna står ofta för upp mot 80 procent av en apparats kostnader under dess livslängd. TCO-certifiering innebär en hållbarhetscertifiering för IT-produkter. TCO-certifiering finns tillgänglig för olika typer av produkter, som exempelvis smartphones och bildskärmar, och möter hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv.

Webp.net-resizeimage (3) (1)

Utnyttja naturlig kyla och värme

Ett annat tips vi har är ett tips som inte kräver någon som helst investering. Det är att utnyttja naturlig värme och kyla. Servrar drar ofta mycket energi, bland annat för att de försöker få rätt lufttemperatur i serverrummet. Därför bör du, om du har servern i din egen fastighet, se till att den inte får direkt solljus. Utnyttja istället utomhusluft och nattluft och kyl ner servern naturligt.

Undvik också att placera utrustning som kräver nedkylning i närheten av servern. Du bör självklart också se till att utrustningen inte tar skada av kylan, så undersök initialt vilken temperatur den tål.

 

Checklista - minska energiförbrukningen för ditt kontor

  1. Ställ in energisparläge på datorerna istället för skärmsläckare.
  2. Få medarbetarna att stänga av datorn när den inte används under längre tid.
  3. Använd virtuell server eller molntjänst. Servrar går sällan på maximal kapacitet och drar energi både i form av el för drift och i form av kyla för att få rätt lufttemperatur i serverrummet. Genom delning med andra får du sammanlagringseffekter som kan minska det totala kapacitetsbehovet.
  4. Placera servern svalt. Har du servern i din egen fastighet bör du inte ha serverrummet så att det får direkt solljus. Utnyttja naturlig kylning från kallare utomhusluft eller nattluft. Undersök hur hög temperatur utrustning verkligen tål så att du inte kyler mer än nödvändigt.
  5. Placera inte utrustning som kräver kylning i serverrummet, eftersom de då motverkar varandra.
  6. Se till att belysning, värme och liknande bara är på där det behövs när det behövs genom att använda timer eller rörelsedetektor. Kontoret behöver oftast inte vara lika varmt på helgen, och genom att ha rörelsedetektor på belysningen är det bara tänt när någon är där.
  7. Ställ in hisslampan så att lampan släcks när hissen inte används.
    Skaffa TCO-märkt utrustning för lägsta energianvändning. Driftkostnaderna står ofta för upp mot 80 procent av en apparats kostnader under dess livslängd. Titta därför inte bara på inköpspriset, utan också på driftspriset.


En minskning av sin energiförbrukning är det första steget man som företag behöver ta om man vill gå mot en klimatneutral verksamhet och klimatneutral el. Läs mer om de andra stegen här.

 

New call-to-action

Fem trender som kommer att påverka både ditt företag och energilandskapet som ni verkar i.

Ladda ner guiden