Elektrifiering

Så söker du bidrag för att installera laddstationer

Publicerad: 2023-09-12 Uppdaterad: 2023-09-18 kl. 08:10

laddstolpe

Nu öppnar Klimatklivet en ny ansökningsperiod för fysiska investeringar som skapar stor klimatnytta. Där ingår möjligheter att söka ekonomiskt stöd för laddinfrastruktur. Läs mer om hur det går till.

Klimatklivet har spelat en stor roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige. Sammanlagt har över 36 000 laddpunkter hittills tillkommit med stöd av Klimatklivet. Regeringen har ökat anslaget med 400 miljoner kronor 2023 och med 500 miljoner kronor per år 2024 och 2025, så har ni funderat på att fixa laddningsmöjligheter är möjligheterna att få ekonomiskt stöd goda. Det finns flera olika stöd för laddinfrastruktur, här går vi igenom hur de funkar.

Ladda arbetsfordon

Företag som har en verksamhet med exempelvis lastbilar eller skåpbilar, alltså inte personbilar, kan söka stöd för att installera laddstationer för dessa. Om avsikten är att minska utsläpp är det möjligt att få bidrag på upp till 50 procent av installationskostnaden. Hur stort bidrag du kan få beror bland annat på företagets storlek. Detta stöd kan bara sökas under särskilda utlysningsperioder där nästa aktuella period alltså är 18–29 september. På Naturvårdsverkets webbplats om Klimatklivet kan du läsa mer.

Laddstationer för allmänheten

Du som är intresserad av att bygga publika laddstationer behöver lämna anbud för att kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. De bästa anbuden i ett visst geografiskt område har möjlighet att få stöd med upp till 70 procent av investeringskostnaden, men det är viktigt att noggrant följa anvisningarna på Naturvårdsverkets webbplats. I denna karttjänst som uppdateras slutgiltigt den 18 september framgår vilka platser som är möjliga att söka stöd för.

Ladda bilen

Vid sidan av de två tidigare nämna stöden finns också det permanenta stödet Ladda bilen. Det är till för företag, bostadsrättsföreningar, organisationer och samfällighetsföreningar som vill installera laddstationer som inte är avsedda för allmänheten. Bidraget täcker upp till 50 procent av dina kostnader för material, arbete, grävning och installation. Det finns ett tak på 15 000 kronor per laddpunkt (så en laddbox där två bilar kan ladda samtidigt räknas alltså som två laddpunkter). Det är möjligt att söka bidraget inför installation, då behöver ni göra installationen inom nio månader efter ni har fått beslutet. En annan möjlighet är att ansöka upp till sex månader efter installationen är gjord. Läs mer hos Naturvårdsverket.

Nästa steg

Vattenfall InCharge är experter på laddinfrastruktur och kan hjälpa din verksamhet genom hela processen.

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!