Hållbarhet och rapportering

Strategier för att möta CSRD och kundernas hållbarhetsförväntningar

Pressen på näringslivets hållbarhetsarbete och miljöansvar från myndigheter, kunder och anställda har trissats upp ytterligare. För att bibehålla konkurrenskraft och attrahera nya kunder är det kritiskt för företag att anpassa sig till de standarder och riktlinjer som fastställs för större företag. De nya kraven kring hållbarhetsrapportering innefattar allt från klimatutsläpp längs värdekedjan till intressentdialoger med påverkade samhällen. Och de fasas in med start 2024.

I denna guide får du insikter och verktyg som behövs för att fatta välgrundade beslut och strategier för ditt företags hållbarhetsarbete. Dessa insatser kommer inte bara att gynna miljön, utan också förbättra företagets rykte, stärka relationer med intressenter och bidra till en mer hållbar och lönsam framtid för ditt företag.

Fyll i formuläret för att ladda ned

Fyll i formuläret för att ladda ned