Läs mer om: Elektrifiering

AIDigitaliseringElektrifiering

AI kan bidra till smartare elanvändning

Flera pilotprojekt pågår för att med hjälp av artificiell intelligens, AI, optimera produktion, konsumtion och lagring av energi.
VF_clock_rgb Lästid: 7 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Så rustade oljekrisen oss för dagens omställning

1970-talets oljekris var en katastrof för Sveriges energiförsörjning. Men den gav oss på sikt en mer hållbar energiförsörjning och rustade oss för dagens gröna omställning.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiElektrifieringEnergiförsörjning
Läs artikeln

När svenskarna valde väg för kärnkraften

I en unik folkomröstning 1980 beslutade svenska folket att kärnkraften successivt skulle avvecklas. Men slutdatumenet är sedan länge passerat och kärnkraften ses i dag som en viktig möjliggörare för att klara klimatomställningen.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
EnergiteknikkärnkraftElektrifiering
Läs artikeln

Spinneriet som tände första elektriska lampan

För 140 år sedan skedde ett under i ett bomullsspinneri vid ån Viskan i Rydal. En industrilokal lystes upp av elektrisk belysning. Det var första gången i Sverige och energin kom från vatten.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningInnovationElektrifiering
Läs artikeln

Här är tekniken för att klara energiutmaningen!

Digitaliseringen och elektrifieringen ökar och de globala utsläppen likaså. För att klara framtidens energiförsörjning krävs både effektivare energiteknik och smartare användning.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
EnergieffektiviseringElektrifieringEnergiförsörjning
Läs artikeln

Sågverk står inför stora investeringar

En stabil elförsörjning är avgörande för sågverksindustrin. För att trygga produktionen och behålla fokus på kärnverksamheten möter flera sågverksbolag framtidens elektrifiering med partnerskap.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
elförsörjningpower-as-a-serviceElektrifiering
Läs artikeln

SMR ökar möjligheterna för vind- och solkraft

Små modulära kärnreaktorer kan bli helt avgörande för att säkra framtidens rena energisystem. Det konstaterar Internationella energirådet, IEA i en rapport.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
omställningElektrifieringSMR
Läs artikeln

”Kriget lär påskynda omställningen”

Kriget i Ukraina har gjort det extra tydligt hur sårbar Europas energiförsörjning är. Även om konsekvenserna på kort sikt är negativa leder kriget sannolikt till att den gröna omställningen snabbas på.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
Hållbarhet och socialt engagemangEnergieffektiviseringElektrifiering
Läs artikeln

Så funkar världens snabbaste elbilsladdare

En flaskhals för elbilsladdning kan vara trängseln vid laddstationen. Världens snabbaste elbilsladdare klarar upp till fyra fordon samtidigt och har en effekt på upp till 360 kW.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
ElbilarEnergiteknikElektrifiering
Läs artikeln

Så jobbar Vattenfall för säkra elnät

El ersätter fossila bränslen på allt fler områden och i allt högre takt. Därför är en stabil elförsörjning avgörande för livskraftiga företag och en positiv samhällsutveckling.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
elnätetLeveranssäkerhetElektrifieringdistribution
Läs artikeln