VF_clock_rgb 2017-11-16 Lästid: 2 min
Lagar och skatter

Hållbarhetsredovisningen - din kompletta guide

Kraven på transparens och hållbar utveckling bara växer, och allt fler företag kommer att beröras av den numera lagstadgade hållbarhetsredovisningen. För att ditt företag ska kunna upprätta en välmående sådan som påvisar ert starka arbete är det några saker ni bör tänka på.

Syftet med en hållbarhetsredovisning är att mäta, presentera och ta ansvar för vad det egna företaget uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Den ska ge en balanserad och ärlig bild av det resultat man uppnått inom hållbarhet, och det innebär att man redovisar för både det positiva och det negativa. Den innehåller vanligtvis en introduktion som avgränsar innehållet, och sedan följer tre sorters upplysningar: strategi & profil, hållbarhetsstyrning, och resultatindikatorer.

Den kompletta hållbarhetsredovisningen

LAGEN OM HÅLLBARHETSREDOVISNING

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är ett krav för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Här ingår förutom den privata sektorn statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag samt offentliga verksamheter. Om du vill veta mer om lagar och skatter för elmarknaden, klicka här.

Ladda ner din guide till den kompletta hållbarhetsredovisningen:

hallbarhetsredovisning