Lagar och skatter, EPD

Hållbarhetsredovisningen - din kompletta guide

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:41

Hållbarhetsredovisningen - din kompletta guide - logo

Kraven på transparens och hållbar utveckling bara växer, och allt fler företag kommer att beröras av den numera lagstadgade hållbarhetsredovisningen. Konsumenter och investerare förväntar sig att de varor och tjänster som marknadsförs är producerade på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt, och därför har det blivit allt viktigare att också kunna redovisa för sitt hållbarhetsarbete. Vi berättar mer om hållbarhetsredovisningen, och hjälper dig med vår guide att ta fram en fulländad rapport.

hallbarhetsredovisning

Lagen om hållbarhetsredovisning

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är obligatorisk för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Här ingår förutom den privata sektorn statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag samt offentliga verksamheter. Om du vill veta mer om lagar och skatter för elmarknaden, klicka här.

Syftet med hållbarhetsredovisning

Avsikten med en hållbarhetsredovisning är att mäta, presentera och ta ansvar för vad det egna företaget uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Den ska ge en balanserad och ärlig bild av det resultat man uppnått inom hållbarhet, och det innebär att man redovisar för både det positiva och det negativa. Den innehåller vanligtvis en introduktion som avgränsar innehållet, och sedan följer tre sorters upplysningar: strategi & profil, hållbarhetsstyrning, och resultatindikatorer.

EPD i hållbarhetsredovisning

En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration baserad till största del på en livscykelanalys, som ger information om den miljöpåverkan en produkt eller tjänst har under hela sin livstid. Det finns många fördelar med EPD, eller miljödeklarationer som det också kallas, och en av dem har att göra med hållbarhetsredovisningen. Med EPD underlättas arbetet med redovisningen, eftersom man då redan har kvantitativ data som visar den egentliga miljöpåverkan. Det är ett transparent och trovärdigt sätt att visa ansvar på som företag.

hallbarhet hos vattenfall

Utdrag ur guiden

I vår guide presenterar vi olika tips kring hur du kommer igång med arbetet och tar fram en komplett hållbarhetsredovisning. Den tredje av de tio punkter vi diskuterar är “Avgränsa genom att identifiera relevanta områden och indikatorer". En hållbarhetsredovisning behöver avgränsas och här gäller det att hitta ett bra sätt som speglar företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Samtidigt ska ni också lista vilka företagets intressenter är samt beskriva hur ni haft deras förväntningar och intressen i åtanke när avgränsningen gjorts. Ett vanligt misstag är att låta tillgången till data styra vad man redovisar. Våga istället visa vilka frågor som företaget har ett särskilt fokus på och välj de områden som prioriteras av intressenterna.”

Sammanfattning

Hållbarhetsredovisning har sedan 2017 blivit ett lagkrav för stora företag, men är relevant även för medelstora och små företag, eftersom både konsumenter och investerare ställer allt högre krav på hållbarhetsarbete och transparens. Hållbarhetsredovisning används för att mäta, presentera och ta ansvar för vad det enskilda företaget har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Man ska redovisa både för sina positiva och negativa effekter.

För att underlätta sin hållbarhetsredovisning kan man använda sig av miljödeklarationer, som visar en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel. EPD baserar sig till stor del på livscykelanalyser, vilket innebär att man får tillgång till miljödata som kvantifierats och på så sätt gjorts mer begriplig. Ladda ner vår guide för hjälpsamma tips kring hur du tar fram en komplett hållbarhetsredovisning.

Vill du ta ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå?

Vi har samlat allt du behöver veta på vår sida Hållbarhet för företag

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!