Tillsammans för fossilfrihet!

Kommande 17 maj, 2024

Anmäl dig här

Så accelererar vi tillsammans mot ett fossilfritt Sverige

Välkommen till ett halvdagswebbinarium om Sveriges energiutveckling och företagens strävan efter fossilfrihet. 

Få inspiration från pågående projekt och samarbeten
Utforska spännande projekt som aktivt arbetar för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser och belyser vikten av samarbete för att nå hållbarhetsmålen. Vi tar upp exempel på partnerskap som ger insikt i hur gemensamma ansträngningar leder till betydande framsteg mot ett samhälle fritt från fossila bränslen.

Elektrifieringen av Sveriges industri och fordonsflotta
Vi kommer också att dyka in i elektrifieringen av industrier och fordon, och utforska realistiska vägar för att göra denna omvandling till verklighet. 

Plats: Digital sändning
Datum: Fredagen den 17 maj
Tid: 09:00-12:15

Kostnadsfritt


Del 1: Samarbeten för fossilfrihet
Vi belyser den avgörande rollen som samarbete spelar för hållbarhet, särskilt i ljuset av nya EU-lagkrav. Vi delar med oss av insikter från pågående hållbarhetsprojekt och diskutera Sveriges väg mot elektrifiering.

Del 2: Elektrifiering av industri och fordon
Vi utforskar strävan efter elektrifieringen av fordon och industri samt energiflexibilitetens avgörande roll i det föränderliga energilandskapet. Dessutom får vi ta del av konkreta exempel från verksamheter som arbetar aktivt med att elektrifiera sin processer och för att uppnå en helt elektrifierad fordonsflotta.

Del 3: Det fossilfria samhället: Fokus Uppsala
Vi får en inblick i några ambitiösa projekt i Uppsala, varav ett projekt med fokus på att optimera energisystemet i en helt ny stadsdel, sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Uppsala kommun delar även med sig av sina framsteg och utmaningar kring målet att vara en vägledande kraft för hållbar utveckling.


Programledare: 

Jens Berggren klimatcoach-1
Jens Berggren
Klimatcoach på Vattenfall

 

   

Talare:

 

   

Vattenfall_Annika_Ramsköld_2020_F3A9920-removebg-3-1
Annika Ramsköld
Hållbarhetschef på Vattenfall

Isak-ute-2023_Gustaf-Waestbergutan bakgrund-1
Isak Öhrlund
Samhällspolitisk expert på Power Circle

  Dado Hadziomerovic 38A7089 (1)-1

Dado Hadziomerovic
Senior forsknings- och utvecklingsingenjör

Kristina SSAB (1)-1

Kristina Elg Christoffersson
Chef Verksamhetsutveckling på SSAB

Maria Thomtén (1)

Maria Thomtén
Utvecklingsledare energi på
Uppsala Kommun

   

 

Anmälan