Tillsammans för fossilfrihet!

Genomförd 17 maj, 2024

Se inspelningen

 

Så accelererar vi tillsammans mot ett fossilfritt Sverige

Välkommen till ett halvdagswebbinarium om Sveriges energiutveckling och företagens strävan efter fossilfrihet. Spännande talare från framstående företag och organisationer bjuder dig på insikter, åsikter och tips under ledning av Klimatcoach Jens Berggren.


Agenda:

09:00-09:40: Samarbeten för fossilfrihet
Vi belyser den avgörande rollen som samarbete spelar för hållbarhet, särskilt i ljuset av nya EU-lagkrav. Vi delar med oss av insikter från pågående hållbarhetsprojekt och diskuterar Sveriges väg mot elektrifiering.
Talare:
Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall
Marcus Melin, Strategisk energirådgivare på Vattenfall

09:40-10:00: Rast

10:00-11:00: Elektrifiering av industri och fordon
Bara tillsammans kan vi finna de synergier och strategier som förvandlar utmaningar till möjligheter och skapar hållbara och lönsamma affärer. Vi kommer att dyka in i elektrifieringen av industrier och Sveriges fordonsflotta, och utforska de klokaste vägvalen för att bygga den framtid vi vill leva och verka i. Vi kommer få insikter från företag som antar utmaningen att elektrifiera sina processer, samt en inblick i hur Sverige utvecklar sin laddningsinfrastruktur i ett energilandskap i ständig omvandling.
Talare:
Kristina Elg Christoffersson, Chef Verksamhetsutveckling på SSAB
Niklas Wahlberg, VP för partnerskap och systemlösningar på Volvokoncernen
Isak Öhrlund, Samhällspolitisk expert på Power Circle

11:00-11:20: Rast

11:20-12:00: Det fossilfria samhället: Fokus Uppsala
Vi får en inblick i några ambitiösa projekt i Uppsala, varav ett projekt med fokus på att optimera energisystemet i en helt ny stadsdel, sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Uppsala kommun delar även med sig av sina framsteg och utmaningar kring målet att vara en vägledande kraft för hållbar utveckling.
Talare:
Maria Thomtén, Utvecklingsledare energi på Uppsala Kommun
Dado Hadziomerovic, Senior forsknings- och utvecklingsingenjör på Vattenfall

12:00-12:15: Avslutande reflektioner


Programledare: 

Jens Tillsammans för fossilfrihet 3
Jens Berggren

Klimatcoach på Vattenfall

 

Talare:

Annika Tillsammans för fossilfrihet 2
Annika Ramsköld
Hållbarhetschef
på Vattenfall

Niklas Tillsammans för fossilfrihet 2
Niklas Wahlberg
VP för partnerskap och systemlösningar
på Volvokoncernen

Kristina Tillsammans för fossilfrihet 3
Kristina Elg Christoffersson
Chef Verksamhetsutveckling
på SSAB

Maria Tillsammans för fossilfrihet 2
Maria Thomtén
Energi- och klimatfrågor
på Uppsala Kommun

Dado Tillsammans för fossilfrihet 3-1
Dado Hadziomerovic
Senior forsknings- och utvecklingsingenjör
på Vattenfall

isak Tillsammans för fossilfrihet 3
Isak Öhrlund
Samhällspolitisk expert
på Power Circle

 
Martin melin tillsammans för fossilfihet
Marcus Melin
Strategisk energirådgivare
på Vattenfall

 

 

Anmälan