Publicerades: 2020-06-03 Senast uppdaterad: 2021-06-17 Lästid: 6 min
Klimatneutral el

7 sätt att energieffektivisera din industriverksamhet

Ladda ner som PDF

Inom en industriverksamhet går det att minska energikostnaderna med så mycket som 20% utan några större investeringar. Du som ansvarar för verksamheten har därför mycket att spara på energieffektivisering. Till din hjälp har vi tagit fram en checklista i sju steg som du kan använda för dina energibesparingsåtgärder. 

Checklista: Så energieffektiviserar du din verksamhet industriverksamhet

 1. Om du använder aerotemprar i lokalen bör du se över deras driftstyrning och placering. Oftast flyttas inte aerotemprar med när verksamheten i lokalen ändras.
 2. Kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystem. Täta ventiler och skarvar, men kontrollera även rören. Minskat läckage kan minska energianvändningen med mer än 20 procent per år för tryckluftssystemet.
 3. Kompressorrummet bör inte vara placerat på den soliga sidan av huset och inte heller i närheten av friskluftsintaget. Fundera på om du kan återvinna den spillvärme som bildas av kompressorerna.
 4. Se till att personalen förstår kostnaden för energi och vad de kan göra för att minska förbrukningen.
 5. Gör en nattvandring och se vad som är i drift när verksamheten ligger nere. Går något att stänga av?
 6. Se över el- och fjärrvärmeavtalet och kontakta elnätsägaren för att kontrollera att du har rätt säkringsstorlek eller effektabonnemang. Säkringsstorleken – och därmed kostnaden – kan eventuellt sänkas om maskinparken bytts ut, eftersom de nya maskinerna kräver en lägre driftström än de gamla.
 7. Fundera på hur ni sätter igång apparater och belysning när verksamheten öppnar. I regel behöver alla apparater inte starta samtidigt. Kan ni dela upp detta, så kan ni också sänka säkringsstorleken eller effektabonnemanget.

Läs vidare om energieffektivisering här nedanför. Ladda även ner vår trendspaning där vi redogör för fem mycket aktuella trender i samhället och hur de påverkar såväl ditt företag och energilandskapet.

Ladda ner checklicklistan:

Checklista energieffektivisering industri

Vad är energieffektivisering?

Energieffektivisering handlar om att göra din energianvändning så ekonomiskt effektiv som möjligt för både ditt företag och för att bidra till ett hållbart samhälle. På så sätt kan du ha en hållbar produktion som minskar din energiförbrukning eller öka din produktion för samma kostnader. Detta leder till en tillgång av mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen.

Energieffektivisering på vägen mot klimatneutralitet

Energieffektivisering bidrar inte bara till kostnadsbesparingar utan är även en förutsättning för att påbörja arbetet med att uppnå klimatneutralitet genom exempelvis klimatkompensation. Energieffektivisering är alltså en nödvändig åtgärd som måste implementeras innan man börjar titta på klimatneutralitet eller klimatkompensation. All energianvändning påverkar vårt klimat och vår miljö. Därför måste de företag som planerar för klimatkompenserande åtgärder först säkerställa att man reducerat sina klimatavtryck så långt det är möjligt. En viktig del i att reducera sitt klimatavtryck är energieffektiviseringen. 

Sveriges företagsledare spelar också en mycket viktig roll i frågan om klimatet och omställningen mot 100-procentig användning av förnybar energi. Lagar och förordningar som energieffektiviseringsdirektivet och hållbarhetsredovisningen ställer även de krav på åtgärder för energieffektivisering.

Lär dig hur du kan minska ditt företags klimatavtryck, och på sikt till och med kan uppnå klimatneutralitet, genom klimatkompensation.

Webp.net-resizeimage (18) (1)

Energieffektivisering för kostnadsbesparingar

När det kommer till energiförbrukningen finns ofta stora besparingar att göra för företag. Många verksamheter kan till och med minska sina energikostnader med så mycket som 20% utan större investeringar. Det finns många enkla åtgärder som kan spara in mycket energi för din verksamhet. Exempelvis genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och ställa in dina apparater rätt kan du sänka energikostnaderna rejält. I vår checklista kan du se vilka åtgärder du kan genomföra för att sänka din industris kostnader. 

Sammanfattning

Energieffektivisering handlar både om att göra din energiförbrukning så ekonomiskt effektiv som möjligt och om att bidra till ett hållbart samhälle. Energieffektivisering är också en förutsättning för att ditt företag ska kunna uppnå klimatneutralitet. Påbörja energieffektivisering i din industriverksamhet genom att:

 1. Se över driftstyrningen och placeringen av aerotemprar.
 2. Kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystem.
 3. Fundera på om och hur du kan återvinna spillvärmen som bildas av kompressorerna.
 4. Se till att personalen förstår kostnaden för energi och vad de kan göra för att minska förbrukningen.
 5. Gör en nattvandring och se vad som är i drift när verksamheten ligger nere.
 6. Se över el- och fjärrvärmeavtalet och kontakta elnätsägaren för att kontrollera att du har rätt säkringsstorlek eller effektabonnemang.
 7. Fundera på hur ni sätter igång apparater och belysning när verksamheten öppnar.

Energieffektivisering och reduktion är det primära steget som behöver tas av företag som vill bli klimatneutrala i sin verksamhet och få en klimatneutral elleverans. De andra stegen kan du läsa om här. I vår trendspaning har vi spårat fem mycket aktuella trender i samhället som har betydande påverkan såväl på ditt företag och energilandskapet.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.

Fem trender som kommer att påverka både ditt företag och energilandskapet som ni verkar i.

Ladda ner guiden