EPD

Fördelarna med hållbarhetsarbete

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:34

Fördelarna med hållbarhetsarbete-logo

Tiden då det ansågs trendigt för företag att arbeta med hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) har passerat. Idag är det inte längre en trend, utan istället en medveten och långsiktig strategi som integreras i kärnaffären. Förutom de globala klimatutmaningarna, vilka är de motiverande faktorerna för företag att syssla med hållbarhet inom sin verksamhet? Vi listar fördelarna med hållbarhetsarbetet.

Varför hållbarhet? 

Företagens arbete med hållbarhet och CSR är ett omdiskuterat och högst aktuellt ämne i samhällsdebatten. Omgivningen som består av både medarbetare och kunder förväntar sig att dagens företag visar på ett starkt ledarskap och ett tydligt ställningstagande med en konkret handlingsplan. Hållbarhetsarbete är därför något för alla och gäller inte bara börsnoterade, stora företag.

Är hållbarhet lönsamt?

Avgörande för det fortsatta hållbarhetsarbetet är lönsamheten. Företagen måste prioritera sin överlevnad och sina förpliktelser gentemot ägarna och gå med vinst. Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik än i företag som saknar en tydlig och långsiktig hållbarhetsstrategi. Det gäller även de bolag som kan göra hållbarhet till en affärsidé genom att till exempel utveckla och driva hållbarhetsutveckling.

Hur blir hållbarhet lönsamt?

Hållbarhet kan vara lönsamt på flera sätt beroende på företagets kärnaffär och vilken bransch företaget är verksamt i. Den första uppenbara följden av ett bra hållbarhetsarbete, som gäller alla företag, är ett bättre rykte.

Företag med ett starkt hållbarhetsarbete har lättare att få investeringar och betalar cirka 20 procent lägre kapitalkostnader. Genom åren har kreditbolagen successivt ökat vikten av hållbarhet i sin bedömning av företagens kreditvärdighet. Det positiva lönsamhetsmässiga bidraget från ett starkt hållbarhetsfokus kommer delvis från att företagets ryktesrisk minskar, vilket leder till att den företagsspecifika risken i ett bolag minskar.

Vilka är fördelarna med hållbarhet?

För att lista upp de många fördelar som hållbarhetsarbete för med sig delar vi upp dem i interna fördelar och externa fördelar.

Stockholm stadInterna fördelar

 • Minskar dina kostnader. Genom att använda dina resurser på ett smartare sätt, exempelvis genom energieffektivisering, materialåtgång och avfallshantering får du lägre kostnader.
 • Möjliggör bättre planering och mindre risker. En öppen och ärlig dialog med dina intressenter minskar risken för missförstånd åtföljt av obehagliga överraskningar.
 • Enklare och mer effektiv styrning. Har du ett helhetsgrepp och jobbar med en tydlig och långsiktig strategi är det också lättare att fatta välgrundade beslut.
 • Bidrar till ett bättre innovationsklimat. Med öppna och ärliga relationer med många människor finns förutsättningarna för många och goda nya idéer.
 • Förstärker din affärsplan. Genom att kombinera affärsplanen med hållbarhet engagerar du fler kollegor som vill vara med på resan och bidra positivt till verksamheten.

Externa fördelar

 • Ett starkt varumärke ökar vinsten. Varumärket visar din identitet och arbetar du hållbart ökar din trovärdighet och därmed chansen till nya och bättre affärer.
 • Lockar nya kunder. Företag som jobbar hållbart och ansvarsfullt lockar nya kunder, särskilt de som ställer höga krav. För kunden står din hållbarhet för trygghet och långsiktighet.
 • Attraherar samarbetspartners. Ett starkt hållbarhetsarbete öppnar upp för nya affärsmöjligheter och genom samarbeten med andra aktörer kan hållbarhetsarbetet stärkas ytterligare.
 • Stark företagskultur med motiverade medarbetare. En anställd vill känna stolthet och delaktighet i sitt företag och att arbeta på ett ansvarstagande företag ger status.
 • Enklare rekrytering. Ju högre ambitionsnivå som ledningen och styrelsen har angående hållbarhet desto bättre rykte har bolaget bland arbetssökande.
 • Ökar chansen till finansiering. Med en helhetssyn, långsiktighet och trovärdighet uppfyller du många av kraven från banker och investerare. Chanserna till olika utvecklings- och innovationsstöd ökar.
 • Bättre kontakter med myndigheter. Genom att alltid uppfylla lagar, regler och bestämmelser samt att arbeta förebyggande och långsiktigt ökar ditt förtroende hos myndigheter och andra offentliga organisationer.

Sammanfattning

Ett oansvarigt hållbarhetsarbete kan kosta ett företag både i form av rykte och pengar. Det lönar sig att satsa på att arbeta hållbart och ansvarsfullt. I det korta perspektivet innebär hållbarhetsarbetet i regel effektivisering, riskhantering och ett stärkt varumärke vilket i sin tur ofta ger ökad lönsamhet, nya affärsmöjligheter och förstärkta intäktsströmmar. I det längre perspektivet kan arbetet handla om att bygga förtroende för branschen eller näringslivet i stort, vilket kan vara avgörande för företagets långsiktiga framgång.

Om du redan arbetar med hållbarhet kan du använda livscykelanalyser för att visa för kunder och investerare att du tar ansvar i hela din värdekedja. Läs om det och andra användningsområden för livscykelanalyser.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!