Klimatneutral el, Vindkraft, Hållbarhet

Sol, vind, vatten eller kärnkraft?

Publicerad: 2021-10-14 Uppdaterad: 2022-11-25 kl. 08:05

Sol, vind, vatten eller kärnkraft?

Vill du bidra till klimatomställningen och samtidigt få nöjdare kunder och medarbetare? Ett sätt är att aktivt välja vilken energikälla som elen kommer ifrån.

Det finns många sätt att göra sin verksamhet mer klimatsmart. Att aktivt välja vilken energikälla som elen du köper kommer ifrån är ett. Men, hur funkar det?

– Som kund hos Vattenfall kan du välja i ditt elavtal om elen du köper ska komma från sol, vind, vatten eller kärnkraft, förklarar Thomas Lundman, produktutvecklare på Vattenfall och fortsätter.

– Om du till exempel väljer solkraft används så kallade ursprungsgarantier för spårbarhet och att se till att motsvarande mängd solkraft som du förbrukat kommer in i nätet.

Du som kund är därmed med och driver utvecklingen av förnybar och fossilfri energi

Som kund hos Vattenfall kan du alltid känna dig trygg med att elen du köper är fossilfri. Spelar det då någon roll vilken energikälla den kommer ifrån?

– Valet av energikälla är en viktig signal. Det visar att efterfrågan på just den energikällan är stor, vilket påverkar de som elinköp som görs. Du som kund är därmed med och driver utvecklingen av förnybar och fossilfri energi i Sverige, säger Thomas Lundman.

Det populäraste valet just nu är vattenkraft men en allt större andel kunder väljer vindkraft. En förklaring till att vattenkraften är populär är att det är en stabil energiform, tror Thomas Lundman, men han betonar att även vid val av mer väderberoende energislag som sol- och vindkraft kan du som kund känna dig trygg med en stabil elleverans.

Fler vill välja energikälla

Intresset för att välja energikälla ökar hos Vattenfalls kunder inom flera olika verksamheter och branscher. Ett allt större fokus på klimatfrågan ger ringar på vattnet på flera sätt.

– Vi kan se både lokalt och globalt att klimat och miljö får allt större fokus. Det gör att allt fler företag får upp frågan på agendan och vill göra skillnad. Vi ser också ökade krav från slutkunder, vilket också driver på utvecklingen, säger Thomas Lundman.

Med ursprungsmärkning kan vi se till att vi bara säljer en så stor mängd el, till exempel från vattenkraft, som har kommit in i nätet

Att göra aktiva klimatval kan även göra en mer attraktiv som arbetsgivare. Men kan man använda energivalet i sin marknadsföring?

– Självklart kan man kommunicera sitt val av energikälla men det gäller att kunna ha belägg för det man säger. Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan vi som elhandlare inte garantera att just du, i ditt eluttag, får el från denna källa som du har valt. Men med ursprungsmärkning kan vi se till att vi bara säljer en så stor mängd el, till exempel från vattenkraft, som har kommit in i nätet, säger Thomas Lundman.

All el från Vattenfall är dessutom miljövarudeklarerad och tredjepartscertifierad enligt EPD, Environmental Product Declaration. Miljödeklarationen gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv och visar miljöprestandan för varje producerad kilowattimme från vind, vatten och kärnkraft.

Läs även: Energiomställningen och projekten som gör den möjlig

Klimatneutral el kräver kompensation

För den som har som målsättning att bli helt klimatneutral finns även tillägget Klimatneutral el.

– Sett över elens hela livscykel går det inte att komma ifrån ett visst utsläpp av växthusgaser. Dessa kan vara svåra att påverka på annat sätt än genom att minska sin förbrukning. Vattenfalls Klimatneutral el klimatkompenserar för alla de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till. Genom att välja Klimatneutral el tar du ett viktigt steg mot att bli en klimatneutral verksamhet, säger Thomas Lundman.

Läs mer om Hållbar och miljödeklarerad el från Vattenfall.

Innan man tar steget och väljer en helt klimatneutral elleverans måste man komma ihåg att först reducera sina egna utsläpp och energieffektivisera så långt det går. Klimatkompensation är enbart ett komplement. Därför behöver man uppfylla ett antal kriterier först innan man lägger till klimatkompensation. Vi har sammanfattat dem i fem steg som krävs för en klimatneutral elförbrukning. Ladda ner guiden nedan.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!