CSRD

CSRD:s hållbarhetskrav spiller över på underleverantörerna

Publicerad: 2024-04-03 Uppdaterad: 2024-04-22 kl. 07:01

Mats Linder

I början av året började strängare krav på hållbarhetsredovisning för större företag att gälla. Det innebär att även deras underleverantörers utsläpp måste vara ordentligt bokförda. Men många mindre företag kan få svårt att leverera detta, visar en undersökning som Vattenfall gjort.

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett EU-direktiv som reglerar hur företag ska redovisa sin klimatpåverkan. Det handlar inte bara om den egna verksamheten, utan även påverkan som sker hos underleverantörer. Det kallas för Scope 3, de indirekta utsläpp av växthusgaser som sker i företagets värdekedja, men utom deras kontroll, det vill säga exempelvis hos underleverantörer. Det betyder alltså att mindre företag som inte själva omfattas av direktivet ändå kommer att få krav på sig att kunna redovisa sina hållbarhetsdata gentemot större kunder.

Endast 20 procent anser sig uppfylla kraven

Men när Vattenfall frågade 300 mellanstora företag (50–250 anställda) visade det sig att många inte är redo att börja redovisa sina utsläpp. Även om de flesta, 86 procent, angav att de i någon utsträckning kan uppfylla sina kunders hållbarhetskrav var det endast 20 procent som ansåg att de kan uppfylla dem helt och hållet.

– EU-lagstiftningen trädde ikraft 1 januari 2024, medan det ligger en proposition om att svensk lag ändras 1 juli 2024 så att större bolag ska rapportera enligt CSRD för det hela räkenskapsår som infaller efter detta datum. För de flesta innebär detta att data för 2025 ska redovisas. Att sätta upp processer för datainsamlingen behöver alltså påbörjas redan i år. Här kommer bland annat vi från energisektorn behöva hjälpa våra kunder, säger Mats Linder, marknadschef för Vattenfalls nordiska företagsförsäljning.

> Läs mer om undersökningen i Tidningen Energis artikel Så påverkas energibranschen av de skärpta hållbarhetskraven

Många storbolag kommer nog dra sig från att anlita underleverantörer som försämrar deras hållbarhetsstatistik

Ungefär vartannat företag uppgav att de har kunder som har höga hållbarhetskrav. Och Mats Linder påpekar att det inte bara handlar om att kunna redovisa sina siffror, helst ska ju siffrorna se bra ut också.
– Många storbolag kommer nog dra sig från att anlita underleverantörer som försämrar deras hållbarhetsstatistik.

Ursprungsgarantier kommer få större betydelse

När det gäller utsläppsdata för energianvändning förklarar Mats Linder att det inte räcker att elproduktionen i Sverige redan är i princip fossilfri.
– Man kommer att behöva bevisa vilken typ av el man betalar för på en mycket mer detaljerad nivå.

Han tror därför att ursprungsdeklarerad el kommer att bli mer efterfrågat.

Källa: Så påverkas energibranschen av de skärpta hållbarhetskraven

Öka din förståelse för CSRD

På Energy Plaza hittar du mer information om CSRD:
> Vad är CSRD? Hot och möjligheter

Podcast: Thomas Olsson förklarar CSRD på under 12 minuter
New call-to-action

Guide om hur du förbereder dig för CSRDs nya rapporteringskrav

New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!