Avsnitt 20

Hur påverkar ökningen av AI vårt samhälle?

  • Tid: 12 min 43 sek
Jens och Oskar 2 (1)

I det här avsnittet diskuterar vi hur artificiell intelligens (AI) kan transformera vårt samhälle och energisystem, på ett liknande sätt som elektricitet gjorde för hundra år sedan. Vi tittar på möjligheterna att sänka energianvändningen med AI och debatterar riskerna som följer med att integrera denna teknik i samhällets kärnfunktioner. Vår gäst Oskar Almén som ansvarar för energisektorn på PA Consulting, väger in på huruvida AI är framtidens ljus eller en potentiell trojansk häst.

Länkar:
> PA Consulting: Energy and utilities
> Upptäck Energy Plaza

Upptäck fler podcastavsnitt!

 

 

00:00:01 Jens Berggren
Det påstås att AI kommer att revolutionera våra samhällen på samma sätt som elen lät oss lysa upp värme och driva världen för cirka 100 år sedan.

Men kan denna konstgjorda intelligens hjälpa oss att effektivisera energianvändningen så mycket att den betalar sig själv?

Redan nu sägs AI kunna halvera elanvändningen i mobilnät. Går liknande effektivisering att hitta i resten av samhället, samtidigt som AI optimerar nät och elproduktionsanläggningar? Då borde AI kunna bli en enorm energimässig vinstaffär.

Och andra sidan - vågar vi släppa in okända algoritmer i själva kärnan av det moderna samhället? Bör vi se AI som ett existentiellt hot, årtusendets möjlighet eller något däremellan?

00:01:01 Jens Berggren
Det här är Energy Plaza Podcast. Jag heter Jens Berggren och är klimatcoach på Vattenfall. Med mig för att prata om AI som möjlighet och hot har jag Oskar Almén som ansvarar för energisektorn på PA Consulting i Norden.

Välkommen Oskar.

00:01:15 Oskar Almén
Tack så mycket.

00:01:16 Jens Berggren
Ja, kommer AI att revolutionera samhället så som elen en gång gjorde?

00:01:20 Oskar Almén
Ja men på något vis kommer det revolutionera och vi ser väl redan nu att AI är ett av de absolut hetaste områdena och ämnena som vi pratar om såväl i branschen som alla företag runt omkring branschen i energisektorn, så absolut visst är vi inne i någon form utav revolution.

00:01:38 Jens Berggren
Jaha, och hur kommer den att sluta? Går vi alla glada eller är vi utrotade?

00:01:44 Oskar Almén
Ja, men det här är verkligen en fråga om två sidor på samma mynt. Å ena sidan så ser vi, som du är inne på, existentiella möjligheter till hot.

Vi har ju varningssignaler från forskare Max Tegmark och andra som pratar om hoten i internet 3.0 och allt vad det kan innebära. Samtidigt så ser vi att det finns ofantliga möjligheter till att göra någonting som till exempel samhällstjänsten, el och energi till någonting ännu mer optimerat där vi kan få ut ännu mer utav vårt energisystem.

00:02:18 Jens Berggren
Var någonstans finns de här stora möjligheterna som vi pratar om? Är de hemma hos mig som enskild förbrukare? Är de hos de stora företagen eller är det i energisystemet och hos elbolagen de största vinsterna går att hitta?

00:02:33 Oskar Almén
Jag tror man kan hitta vinster på båda sidor. Jag tror att både energibolagen med det extremt stora nätverk och anläggningar och allting som vi har som varje dag måste underhållas och vi behöver byta ut komponenter, där kommer vi göra stora vinster med att kunna använda artificiell intelligens, men också hos oss förbrukare, både mig som privatkund men också hos stora företag och fastighetssektorn och annat som kommer kunna göra tydliga optimeringar med hjälp utav AI.

00:03:02 Jens Berggren
Och vilken typ då?... Jag tänker hos energibolagen, är det där man ska prognostisera reservdelar och annat, innan nätet går sönder, så har man lagat det eftersom man har fått någon signal på att nu är det någonting som inte funkar? Eller är det att man styr det på ett bättre sätt? Eller är det både och där också?

00:03:19 Oskar Almén
Jag skulle säga både och. Om vi tar vanliga komponenter så har vi pratat om machine learning och förstå predictive maintenance , har varit ett viktigt ord länge.

Där kan vi nu äntligen göra väldigt smarta val med hjälp utav AI. Men sen om vi tittar på ett energisystem framöver som kommer vara mycket, mycket mer värdeberoende så kommer ju också den optimering mellan sol, batterier, vindkraft och de mer planerbara kraftkällorna att kunna optimeras mycket, mycket bättre med hjälp utav information och data, så där tror jag att vi kommer göra stora, stora vinster.

00:03:55 Jens Berggren
Och gör man det här idag någonstans? Har man lärt sig hur man ska göra eller är det något som håller på att utvecklas?

00:03:55 Oskar Almén
Vi utvecklar det och man ser massor med bra exempel, framförallt på vindkraftssidan ser vi ju hur vi försöker optimera redan från början om man bygger turbinerna, att man bygger in rätt typ utav sensorer och vi skapar otroliga mängder data varje dag, hela tiden, överallt, som man på olika sätt försöker att använda sig av och förbättra. Men sen gäller det att datan också då... det gäller ju att vi har rätt typer utav inlärning och rätt typ utav dataserier som vi kan använda oss av och det kräver ju extremt mycket processorskapacitet för att för att klara av det här.

00:04:26 Jens Berggren
Ja de här processorerna, de drar ju ganska mycket. Är det så att vi tjänar på dem eller förlorar vi på dem eller det kanske är svårt att säga nu också vad framtiden är, men någonting? Har du någon känsla där?

00:04:37 Oskar Almén
Ja men det blir ju lite så här, vi gör ju beräkningar åt båda håll så att jag undrar om det är ett net zero game i slutändan.

Men om vi om vi tittar på energiförbrukningen så finns det olika beräkningar på vad kommer ett AI system att dra i form utav energi? Och vi kan redan nu se att om man tittar på en sökning på Google kontra att använda ChatGPT, som ett exempel, så ser vi att ChatGPT drar ungefär... Det chippet drar ungefär åtta, nio gånger så mycket energi för samma typ utav... Fråga eller uppgift. Så det är svårt att jämföra lika för lika, men ändå, man ser att det drar betydligt mycket mer och framförallt där det drar extra mycket, det är när man håller på med den här träningsperioden när man tränar upp AI när man använder så otroligt mycket information som här chippen ska hantera. Så att en statistik som jag har kikat på som är intressant. Det är att man tror att om de här största chipstillverkarna, med den produktionskapacitet som de har, om de skulle producera så mycket de bara kan fram till 2027, för den efterfrågan på chips som finns och så skulle alla de här chippen sättas i användning, då kommer det ungefär motsvara 130-140 terawattimmar konsumtion.

00:05:51 Jens Berggren
Ungefär lika mycket som vi konsumerar i Sverige idag.

00:05:53 Oskar Almén
Exakt. Så det är ett svenskt elsystem, i en global AI backbone.

Om vi då spolar framåt mot 2030, 2040, 2050 - när vi tror att vi inte bara har generativ AI utan också nästa steg på AI. Då tror jag att det kommer dra ännu mycket mer. Så att det är klart att vi kommer behöva mer energi för, och framförallt då elenergi, för att kunna köra de här datacenterna, å andra sidan så sparar vi då på, i massa olika applikationer.

00:06:24 Jens Berggren
Om man tittar på global nivå så är inte svensk konsumtion idag, som förvisso, förväntas fördubblas. Den är ju inte jättestor, det rör sig om en halv procent, men finns det lokala flaskhalsar där man idag placerar de här AI systemen och är det där det kommer uppstå problem?

00:06:42 Oskar Almén
Som vi ser idag, ett exempel, är att Kalifornien ligger långt framme i mycket innovation. Det känner vi till, Silicon Valley och alltihopa. Där ser vi att vi har, där har vi tydliga flaskhalsar på elproduktion och framförallt fossilfri elproduktion. Redan idag så vill politiker i Kalifornien sätta tydliga krav på de företag med stor finansiell omsättning i att de också måste redovisa hur mycket koldioxid man förbrukar. Den typen av reglering har vi ju redan i Europa till viss del så att det är ju bra att även USA plockar upp den och det kommer säkert sprida sig vidare till andra stater i USA och i Nordamerika. Givet att vi ser den utvecklingen där.

Sen har vi Asien och frågan är på vilket sätt vi reglerar utvecklingen där. Kina då som ett land som ligger långt framme inom AI också.

00:07:30 Jens Berggren
På global nivå så kommer det inte vara en utmaning för energisystemet. Det kan bli det eventuellt på vissa platser i vissa system eventuellt, särskilt om man ser till den fossilfria delen - kanske.

00:07:39 Oskar Almén
Om vi ser att vi ska ju försöka elektrifiera rätt mycket utav det som idag sker med fossila bränslen. Transportsektorn går från då fossila bränslen till batteriteknologi, till exempel. Om det ska ske över hela världen samtidigt som vi då ska jobba med AI, ja då har du helt plötsligt ganska många sektorer som ska ta del utav den, förhoppningsvis fossilfria, elen som vi ska producera. Så det är mycket som sker på en gång.

00:08:05 Jens Berggren
Men samtidigt låter det som att det är AI är det på marginalen. Det kanske blir droppen, eller är det strået som knäcker kamelens rygg i värsta fall. Men det är inte det som är den stora delen jämfört med att elektrifierad transportsektorn eller andra delar.

00:08:19 Oskar Almén
Ja fast samtidigt så är det ju alla bäckar små. Jag tror tillbaka till den här frågan som energibolagen ställer sig. Det är också hur snabbt kan vi bygga ut fossilfri kraft? Inte bara för AI direkt, utan också för den industri eller de olika sektorer som AI ska serva.

Så om vi tittar på kopplingen mellan energieffektivisering, om vi tar till exempel på transportsidan och vi pratar om självkörande bilar så ser vi att en utav de starkast drivande orsakerna till självkörande bilar, det är energieffektivisering. Största förbrukningen när man kör bil, det är start och stopp och gasa, bromsa och accelerera och alltihopa. Det kommer en självkörande bil kunna räkna ut på ett bättre sätt. Vi kommer inte behöva förbruka lika mycket energi i respektive bil, men då ska de vara, förhoppningsvis, batteridrivna bilar. Vilket kräver fossilfri kraft som insatsråvara och du behöver också AI-processorer som driver bilarna.

00:09:13 Jens Berggren
Och tränade Ai-processorer. Jag förstår att det är svårt att veta hur det blir. Det jag kanske hoppas på, det många hoppas på, är att den här AI användningen ska minska förbrukningen på så många andra ställen så att den ska på något sätt skapa sin egen el genom att effektivisera andra verksamheter. Hur går det där? Är vi på väg dit? Är vi där idag?

00:09:36 Oskar Almén
Nej, vi är ju inte där idag, definitivt inte, utan det finns massor med spännande experiment och massa spännande pilotexempel. Microsoft är ett utav dem som har testat med sina byggnader i Seattle på deras huvudkontor, där de ser att de har lyckats minska förbrukningen av energi i sina byggnader med, de pratar om 15 till 30 procent, beroende på vad det är för situation.

Så det är ett jättebra steg framåt. Kan man multiplicera det i hela fastighetssektorn så har du ganska stora vinster att göra. Men det är långt ifrån att hela fastighetssektorn har gjort det, bara för att man gjort det på ett ställe. Så det är en lång resa kvar men vi går åt rätt håll.

Men samtidigt då så ska man ha klart för sig att precis som i all innovation så kommer det upp massa andra exempel på spännande saker som AI kan göra, vilket gör att AI kommer explodera ut i saker som kanske inte är direkt nyttoskapande såsom energieffektivisering.

00:10:33 Jens Berggren
Och sen tänker jag också för att AI ska få in all den här data så måste det väl ut en massa fler sensorer ut i samhället eller har vi tillräckligt idag? Finns datan där bara att den inte används? Eller måste vi börja mäta massa fler saker? Och gör det att det tar längre tid innan det blir så där smarta som vi vill vara?

00:10:51 Oskar Almén
Jag är övertygad om att det krävs fler sensorer och fler mätpunkter och datapunkter. Det är ofrånkomligt, men redan idag så har vi otroligt mycket mätpunkter och datapunkter som vi inte använder.
Om vi tittar på elsystemet som, om vi går tillbaka till det, så kan vi konstatera att vi har oerhört mycket data som vi inte använder oss av idag därför att det är för svårt att hantera helt enkelt.

Vi pratar ju om att vi hade en period under 80, 90 tidigt tjugohundratal när man försökte skapa ett integrerat företag med hjälp utav affärssystem och annat. Då började man ju bygga ihop data och information och så pratar vi om att tjugohundratal och fram till kanske, någonstans nu när brytpunkten kommer så har vi varit en digitaliserad värld där vi försöker, på smartare sätt, använda den här informationen också, göra processer enklare med hjälp utav digitala verktyg.

Om vi då ska gå in i nästa steg som är då den artificiella eller intelligenta tidsåldern, då ska man helt plötsligt använda sig utav alla de här miljarder datapunkter som finns kring allting och försöka göra någonting av värde av det. Och det tror jag... vi har en himla massa information om det, men vi kommer fortsätta att bygga ut sensorer och all form utav optisk läsning och allt möjligt annat som gör att vi kan ta till oss mer och mer och mer.

00:12:07 Jens Berggren
Ja, men jättebra. Jag hoppas att ni som har tittat och lyssnat har tagit till er av allt det här. Tack så hemskt mycket för att du kom.

Gå inte miste om flera avsnitt från Energy Plaza Podcast. Vi utforskar allting från batterilagring till EU lagstiftning och mycket mer. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat/tittat.