EPD

Därför är livscykelanalyser bra för ditt företag

Publicerad: 2019-10-10 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:37

Webp.net-resizeimage (36) (1)

Undrar du vad en livscykelanalys är och hur den kan vara till nytta för ditt företag? Vi har svaren på frågorna som kan uppstå när begreppet livscykelanalys kommer till tals.

Vad är en livscykelanalys?

En livscykelanalys (LCA) är en metod för att göra en bedömning av och redovisa ett företags miljöpåverkan. Analysen visar utifrån ett helhetsperspektiv hur företagets materialval och produktion i alla steg påverkar miljön, alltså produktens livscykel från första utvinning av materialet tills dess att det återvinns. Ur livscykelanalysen får du kvantitativa värden som du kan ta välgrundade beslut utifrån för att lägga mest tid på utveckling där störst möjliga miljöförbättringar kan ske. Ta till exempel elens ursprung - det kanske finns ett bättre alternativ sett ur ett miljöperspektiv än det som ni använder idag.

En LCA går även att göra innan man exempelvis påbörjar byggnationen av en fastighet. Då kan man dels räkna ut vilken miljöpåverkan produktionen kommer att ha under hela byggnationen och dels se vilken miljöpåverkan driften och underhållet av fastigheten kommer att ha, under hela livscykeln. Tar man redan då även ställning till vilket energibehov som finns så är det möjligt att minska miljöbelastningen och öka energieffektiviteten redan från start.

Hur gör man en livscykelanalys?

Alla livscykelanalyser ser inte likadana ut eftersom de kan göras på olika sätt och användas för olika syften. Boverket beskriver processen att göra en LCA i fyra steg:

  1. Definiera målen och bestäm i hur stor omfattning studien ska göras.
  2. Inventera resurserna som används i verksamheten, genom hela livscykeln.
  3. Gör en bedömning av vilken miljöpåverkan de olika resurserna har.
  4. Tolka resultatet av datan som har framkommit av analysen.

Beroende på målet och syftet med analysen så kommer livscykelanalysen innehålla olika saker.

produktion av vindkraftverk som del av lcaVarför är LCA bra för ditt företag?

En livscykelanalys har många fördelar, bland annat omvandlar den det komplexa till något hanterbart genom att kvantifiera data. Många genomför en livscykelanalys för sin egen skull för att se vilka områden som går att förbättra inom verksamheten. Eftersom en livscykelanalys innehåller kvantifierbar data blir det även lättare att jämföra produkters fullständiga miljöpåverkan. När en kund kan se din produkts fulla miljöpåverkan kan den jämföras med andra företags produkter och deras klimatengagemang.

Så hur gynnas ditt företag av att göra en livscykelanalys? Kunder tycker att det är allt viktigare att företag tar ansvar när det kommer till miljön och ibland kan detta engagemang vara en avgörande faktor i kundens val av leverantör. Så att visa att man bryr sig om miljön kan vinna kunder, och på så sätt blir det lönsamt att arbeta hållbart.

Förutom att kunder och leverantörer i allt större utsträckning anser att miljömedvetna samarbetspartners är mer attraktiva att göra affärer med så finns det en annan viktig aspekt. Det är engagemanget, gemenskapen och stoltheten som uppstår i en organisation där man jobbar för ett högre syfte och med en gemensam målsättning.

Ett företag kommer alltid att förbruka el, och elproduktion kommer alltid att lämna ett visst klimatavtryck. Därför är det extra viktigt att göra rätt val för sin elanvändning. I och med att fler förnybara energikällor introduceras i elsystemet blir den indirekta miljöpåverkan allt mer relevant. Eftersom man vill kunna säkerställa en låg miljöpåverkan genom hela värdekedjan så är livscykelperspektivet och genomförandet av livscykelanalyser viktigt när man ser på miljöpåverkan från nya energilösningar. 

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

Sammanfattning

En livscykelanalys är ett dokument som redovisar all miljöpåverkan, genom hela livscykeln från utvinning av material till avveckling och återvinning. En sådan analys ger överblick i var mest tid bör läggas på förbättringar ur ett miljöperspektiv.

Du kan få många olika konkurrensfördelar genom att ha gjort en livscykelanalys. För konsumenter blir det allt viktigare att företag tänker på sin klimatpåverkan och arbetar hållbart. Att arbeta med en gemensam målsättning och för ett högre syfte kan även öka engagemanget, gemenskapen och stoltheten inom organisationen.

Vill du veta mer om livscykelanalyser? Läs vår guide där vi listar sju sätt att använda livscykelanalyser för att bli mer konkurrenskraftig.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!