EPD

Hur fungerar elcertifikat och ursprungsgarantier för el?

Medvetenheten om olika energikällors miljöpåverkan ökar och allt fler gör avsiktliga val för att bidra till miljövänlig elproduktion och sätta press på att mer förnybart utvecklas. Hur vet man som ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln

Nyttan med EPD (miljödeklaration)

Baserat på egna erfarenheter vet vi att arbetet med hållbarhet och CSR är av yttersta vikt för moderna företag. Det för med sig flera ekonomiska, organisatoriska, anseendemässiga och rent ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
EPD
Läs artikeln

Fördelarna med hållbarhetsarbete

Tiden då det ansågs trendigt för företag att arbeta med hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) har passerat. Idag är det inte längre en trend, utan istället en medveten och långsiktig ...
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
EPD
Läs artikeln

Vad är hållbarhetsredovisning av energi?

Att kunna redovisa sin energikonsumtion är idag en viktig del av företagens miljöarbete. För större företag är det till och med ett lagkrav på att det ska göras en så kallad Hållbarhetsredovisning, ...
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
EPD
Läs artikeln

Vägen mot en fossilfri fordonsflotta

Idag står fordonssektorn för hela 32 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, men målet är att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. Sverige har ett av de ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Hållbarhet och socialt engagemang
Läs artikeln

Så blev Uppsalas fjärrvärme en ledstjärna för USA

2001 presenterade George W Bush införandet av ett fjärrvärmeverk i Minnesota som syftade att stå förebild för energieffektivitet. Den då i USA etablerade fjärrvärmetekniken stod en fjärrvärmebyggare från Uppsala, Anders Rydåker, tidigare del av Uppsala indistriverk som idag är en del av Vattenfall Värme. Läs mer om historien här
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
FjärrvärmeUppsala
Läs artikeln

Därför blir gamla verksamheter nya värmeleverantörer

Möjligheterna att ta tillvara värmeenergi ur luft eller vatten vid lägre temperaturer har blivit allt bättre. Det gör det aktuellt att ansluta många fler källor till överskottsvärme.
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
EnergiteknikFjärrvärmeUppsalaSamEnergi
Läs artikeln

Framtidens Elmarknad – Våra fossilfria mål

Hur ser framtidens elmarknad och samhälle ut? När vi genomför en energiomställning i Sverige, hur inkluderar vi resten av Europa och resten av världen? Finns det en affärsmöjlighet för svenska ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Hållbarhet och socialt engagemang
Läs artikeln

Heta arenan i Uppsala kan bli leverantör av sommarsvalka

Nyinkopplad fjärrvärme från Vattenfall håller Nya Studenternas Arena i Uppsala i matchtemperatur sedan den allsvenska fotbollssäsongen inleddes för Sirius – med första hemmamatchen mot Eskilstuna, ...
VF_clock_rgb Lästid: 1 min
EnergiteknikUppsala
Läs artikeln

Nu byggs Carpe Futurum för fullt i Uppsala

Byggarbetet för den biobränsleeldade jätteanläggningen, som ska stå klar 2021, har nu tagit fart rejält på Vattenfall Värmes område i Boländerna i Uppsala. Utifrån syns arbetet främst på två gula ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
EnergiteknikFjärrvärmeUppsala
Läs artikeln