Förnybar energi, Fjärrvärme, Uppsala

Så tar Carpe Futurum tillvara erfarenheterna

Publicerad: 2022-03-22 kl. 14:29

Så tar Carpe Futurum tillvara erfarenheterna

Hur för man över kunskap och erfarenhet från inkörningen av en ny biobränsleanläggning? Det handlar inte bara om loggböcker, instruktioner och manualer, säger Tommy Karlsson som ansvarar för underhållet av Vattenfalls nya anläggning Carpe Futurum. Han är imponerad över samarbetet mellan Vattenfall och entreprenören Andritz.
– Även när det är allvar och läget kräver avgörande beslut har vi alltid kunnat dela skämt och få rätt perspektiv på problemen!

Under förra året testades och trimmades det biobränsle-eldade kraftverket Carpe Futurum av entreprenören Andritz inför överlämningen som påbörjades i december. Under december och januari genomfördes provdriften av Vattenfalls personal och i dag har Carpe Futurum påbörjat leveransen av värme till Uppsalas hem och företag.

Jag kommer senast från kraftvärmeverket här och kunde förstås inte tacka nej till ett projekt som Carpe

­– Många av oss som arbetar på Carpe Futurum har erfarenhet från de andra anläggningarna här i Uppsala, säger Tommy Karlsson som är ansvarig för underhållet på Carpe Futurum.
 
– Jag kommer senast från kraftvärmeverket här och kunde förstås inte tacka nej till ett projekt som Carpe. Den teknik vi arbetar med i Carpe är också helt ny för oss och det är förstås spännande.

Hög effektivitet och låga utsläpp

Carpe Futurum är ett värmekraftverk som är optimerat för att elda biobränsle, exempelvis grenar och trädtoppar från skogsavverkning, och bränslet kan skifta en hel del i fuktighet. Tack vare en så kallad rökgaskondensator tas även värme tillvara från ångan som bildas när det blöta bränslet eldas. Tekniken bygger på att förbränningen sker på en bädd av så kallad fluidiserad sand som ger hög effektivitet och låga utsläpp. Utbildningen av Vattenfalls personal påbörjades tidigt.
 
– Vi började i februari 2021 med en helt digital utbildning och gick sedan över till praktisk utbildning här på plats tillsammans med Andritz underhållsteam, säger Tommy Karlsson.

Erfarenheter från olika situationer som uppstår delar vi allteftersom

Underhållsorganisationen ska kunna reparera och underhålla anläggningen dygnet runt. De olika skiften för loggböcker och har instruktioner och manualer som uppdateras löpande.
 
OVERLAMNING_1200– Vad som ska göras är tydligt definierat i listor där det exempelvis framgår vilka delar som ska smörjas hur och när. Vissa enheter kräver smörjning dagligen, andra veckovis, månadsvis och så vidare. Personalmässigt krävs redundans och alla måste ha en viss kunskapsnivå. Erfarenheter från olika situationer som uppstår delar vi allteftersom.
 
Tommy Karlsson är vid sidan av arbetet på Vattenfall engagerad inom idrottens föreningsliv. Där har han erfarenhet av lagarbete och hur viktigt ett engagemang, både inom ett fotbollslag och hos alla i klubben runtomkring, är för resultatet. Ibland hänger allt på engagemanget för att föreningslivet ska fungera.
 
­– Så är det förstås här. Jag tycker att det är kul att gå till jobbet och engagemanget är stort! Men det får inte hänga på det för att det som ska göras blir gjort och därför bygger vi nu upp rutiner för hur arbetet kan utföras.
 
Pandemin har inneburit särskilda utmaningar när det gäller att överföra erfarenheter och kunskap mellan personal. Kravet på fysisk distans har exempelvis gjort det svårare att till exempel stå vid samma skärm eller visa handgrepp på plats. Att det ändå har fungerat väl tackar Tommy Karlsson den goda stämningen i samarbetet mellan Andritz och Vattenfall.
 
– Det är inte självklart att det blir så i en sån här process, men även när det är allvar och läget kräver avgörande beslut har vi alltid kunnat dela skämt och få rätt perspektiv på problemen!

Kan inte förutsäga allt

Parallellt med överföringen av ansvaret för underhållet från Andritz till Vattenfall har driften också lämnats över till den ordinarie personalen. Jonas Rydén är produktionslagchef för två av de sex skiften:
 
– Vi har tagit fram instruktioner under hela den här processen och de fortsätter vi att uppdatera. Men kompetensöverföringen har flera delar. Man kan inte förutsäga allt som händer och måste lösa problem efter hand.

Att vi på den här ganska korta tiden har lyckats skapa förutsättningar för dagens drift är imponerande

Jonas har varit produktionslagchef i snart tre år efter sin civilingenjörsutbildning i energisystem i Uppsala. Vid det här laget har han arbetat med de flesta aspekter av fjärrvärme, men Carpe Futurums teknik är en ny bekantskap.
 
– Den fluidiserade sandbädden finns i fler Vattenfall-anläggningar, men inte här i Uppsala. Att vi på den här ganska korta tiden har lyckats skapa förutsättningar för dagens drift är imponerande. Jag vill verkligen höja medarbetarna som har gjort ett jättebra jobb hela tiden, säger Jonas Rydén.
 
Både Jonas Rydén och Tommy Karlsson ser fram emot den officiella invigningen av den nya anläggningen i mitten av mars. Men deras fokus ligger på uppdraget att värma Uppsala.
 
– Senare i mars gör vi ett första planerat driftstopp för att inspektera alla delar, säger Tommy Karlsson.
 
– Bara sandbädden har 380 munstycken som blåser in luft. Stoppet blir en värdefull chans att se vad som behöver göras och vad som behöver bytas ut! 

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!