Läs mer om: Energiteknik

EnergiteknikFörnybar energiHållbarhet

Fossila bränslen – en parentes i svensk energihistoria

Från att vara den största energikällan i Sverige för femtio år sen används fossila bränslen i dag mest för transporter. För Sverige framstår fossila bränslen snart som en parentes i energihistorien.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Sänk risken och säkra elkraftskompetensen – utan investering

Istället för att investera i en ny högspänningsanläggning eller behöva rekrytera elkraftingenjörer kan industriföretag lägga pengarna direkt på produktionen.
Detta tack vare tjänsten Power-as-a-Service.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Energiteknikelförsörjningpower-as-a-service
Läs artikeln

När svenskarna valde väg för kärnkraften

I en unik folkomröstning 1980 beslutade svenska folket att kärnkraften successivt skulle avvecklas. Men slutdatumenet är sedan länge passerat och kärnkraften ses i dag som en viktig möjliggörare för att klara klimatomställningen.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
EnergiteknikkärnkraftElektrifiering
Läs artikeln

Fjärrkyla blir allt hetare i framtidens smarta städer

Efterfrågan på fjärrkyla ökar i takt med förändrat klimat, nya vanor och behov. Här berättar Anders Rydåker, som tog fjärrkylan till Sverige för 30 år sedan, om den viktigaste orsaken till att fjärrkyla kommer att dominera bland urbana kylmetoder i framtiden.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
EnergiteknikFörnybar energiFjärrkyla
Läs artikeln

Så kan dyra stopp i processindustrin förhindras

Inom processindustrin och inom raffinering kan ett stopp i produktion innebära kostnader för flera miljoner kronor – i minuten. Partnerskap med Vattenfall kan säkra elförsörjningen och ge tillgång till expertis i framkant.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
EnergiteknikElavtal, Rådgivning och Elhandelpower-as-a-service
Läs artikeln

Så kan en byggnad bli CO2-neutral med sol-el

Kan en byggnad vara koldioxidneutral?Ja, egenproducerad solenergi kan kompensera för utsläppen från byggnation och drift.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Energiteknikklimatsmartsolpaneler
Läs artikeln

Solpaneler på åkern kan öka skörden

För att kunna fasa ut fossila bränslen måste andra energikällor ta plats i energilandskapet. Med solpaneler som placeras på åkermark kan man slå två flugor i en smäll: producera solel och öka skörden.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
EnergiteknikInnovationsolpaneler
Läs artikeln

Så funkar världens snabbaste elbilsladdare

En flaskhals för elbilsladdning kan vara trängseln vid laddstationen. Världens snabbaste elbilsladdare klarar upp till fyra fordon samtidigt och har en effekt på upp till 360 kW.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
ElbilarEnergiteknikElektrifiering
Läs artikeln

Varför går vätgasutvecklingen inte snabbare?

Fossilfri vätgas är en viktig del av framtidens klimatneutrala energi. Men varför går utvecklingen inte snabbare till praktiska lösningar? Saknas ekonomiska drivkrafter eller lagstiftning?

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
EnergiteknikvätgasInnovation
Läs artikeln

Uppsala skapar en av Europas första energipositiva stadsdelar

I Uppsala planeras nu för en av Europas första energipositiva stadsdelar. Uppsala Business Park ska kunna producera, tillvarata och återvinna energi på ett cirkulärt sätt. Nyckeln till framgång för projektet? Samverkan mellan flera viktiga aktörer.

VF_clock_rgb Lästid: 8 min
EnergiteknikFörnybar energiStadsplanering
Läs artikeln