Vindkraft, fossilfritt, Elektrifiering

”Industrin har ryckt åt sig stafettpinnen för omställningen”

Publicerad: 2022-03-09 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 14:00

”Industrin har ryckt åt sig stafettpinnen för omställningen”

För att nå 1,5-gradersmålet måste stora industriprocesser elektrifieras. Det är en anledning till att Vattenfall är en aktiv partner i flera stora industriprojekt.
– Industrin har ryckt åt sig stafettpinnen för omställningen till elektrifiering, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Industrin hör till de största utsläppskällorna för koldioxid. Järn- och stålindustrin samt raffinaderierna står tillsammans för den största andelen utsläpp av växthusgaser från industrin i Sverige. För att klara klimatkraven är industrin nu på väg mot en dramatisk ökad elanvändning.

För stora investeringar i ny fossilbaserad produktion, kontra fossilfri, bedöms risken oftare vara större med fossila energikällor

– De här industrierna har stora anläggningar med fossila bränslen som energikälla, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

– När anläggningarna måste förnyas eller byggas ut handlar det om stora investeringar. Och när bolagen jämför riskerna mellan stora investeringar i ny fossilbaserad produktion, kontra fossilfri, så bedöms risken oftare vara större med fossila energikällor. Så var det inte för bara några år sedan.

Värdefull överblick

Vattenfall har en lång tradition av att spela en nyckelroll i det svenska samhällets stora omställningar. Allt från hur elproduktionens utbyggnad har kunnat svara mot elektrifieringens behov i över hundra år till hur elektrifieringen för hushåll och inom olika industrier och inom jordbruket har tillämpats på bästa sätt. Energilandskapet har förändrats mycket under tiden Vattenfall har varit verksamt och i dag pågår en omfattande omställning för att motverka klimateffekterna som förbränning av fossila bränslen innebär.

– Vi är i en situation nu där grundförutsättningarna förändras, säger Mikael Nordlander.

Kostnaden för att släppa ut läggs på producenterna och vi ser att det går att framställa energin som behövs fossilfritt

– Det fossila ska försvinna och det är en stor omställning. Kostnaden för att släppa ut läggs på producenterna och vi ser att det går att framställa energin som behövs fossilfritt.

Samtidigt som behovet av att elektrifiera industrierna är nödvändigt finns risker med att satsa på ny, oprövad teknik.

– Riskerna blir mindre om man har överblick av hela värdekedjan. Därför är samarbeten som exempelvis HYBRIT för att framställa fossilfritt stål, värdefulla och nödvändiga. Det innebär en otrolig styrka när alla tillför sin del, sina olika kunskaper. Utvecklingen hade inte gått så fort om man gjort de olika delarna på egen kammare.

Många vill samarbeta

Riskerna med ny teknik kan också överskuggas av risken med att inte svara mot marknadens och myndigheters krav på minskad klimatpåverkan.

– Företag som står inför stora investeringar i energiberoende industri ställer sig frågan: ”om vi inte gör något nu: var befinner vi oss då om 20 till 30 år?”, säger Mikael Nordlander som glädjer sig åt att Vattenfall numera får många förfrågningar om samarbeten från alla delar av industrin i Sverige och från andra länder.

Industrin har ryckt åt sig stafettpinnen för omställningen till elektrifiering

– Industrin har ryckt åt sig stafettpinnen för omställningen till elektrifiering. De vet också att man minskar sin risk om man hittar sina kompisar längs hela värdekedjan.

Vattenfall spelar en viktig roll i flera stora industriprojekt. HYBRIT-projektets mål är att leverera fossilfritt framställt stål i stor skala och Vattenfall står för leveransen av fossilfritt producerad el från vattendragen, vinden, solen och kärnkraften.

– Produktionen av fossilfri järnsvamp som används för att producera fossilfritt stål är i princip helt fossilfri när hela värdekedjan är utvecklad med HYBRIT-teknik. Utsläppen av koldioxid kommer i stort sett elimineras. För att komma hela vägen till ett nollavtryck behöver Vattenfall fossilfritt framställt material till anläggningarna som exempelvis metallen i kraftledningarna, cementen till fundament med mera.

Läs mer om projektet HYBRIT och andra projekt som bidrar till energiomställningen

Den elproduktion som vi kan lägga till i stor skala de kommande fem till tio åren är vindkraft och då ökar väderberoendet

Stora industriprojekt med många aktörer som samlas för att nå ett mål kan också leda till värdefulla spin off-effekter.

HALLBAR_INDUSTRI_1200– Ett exempel är just HYBRIT-projektet som på sikt innebär att Vattenfall måste öka sin fossilfria elproduktion. Den elproduktion som vi kan lägga till i stor skala de kommande fem till tio åren är vindkraft och då ökar väderberoendet. Vi behöver kunna buffra den energin och ett sätt är framställning av fossilfri vätgas som lagras, säger Mikael Nordlander (bilden) och fortsätter:

– Men när vätgasproduktionen är beroende av när och hur mycket det blåser ställs särskilda krav på lagringstekniken. Man måste kunna fylla på och tömma lagren när det behövs på ett sätt som skiljer sig från hur man exempelvis lagrar och använder naturgas. Därför bygger vi nu ett pilotlager i ett bergrum i anslutning till HYBRIT-piloten i Luleå.

– Man kan kalla det en underjordisk vindkraftsdamm och det här delprojektet ska svara på framförallt två frågor: håller lagertypen tätt och klarar konstruktionen av att fyllas på och tömmas oregelbundet? Om tekniken kan skalas upp till uppåt 120 000 kubikmeter kan vi lagra motsvarande 100 GWh – som kan hålla en fullstor järnsvampsfabrik i produktion under tre, fyra dygn! Det är en värdefull teknik som dessutom kan få en väldigt positiv och stabiliserande påverkan på det svenska elsystemet.

1,5-gradersmålet ska uppnås
Vattenfall höjde under 2021 sitt miljömål till att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Målet har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi) och innebär att Vattenfall ska uppnå nollnettoutsläpp fram till 2040 i hela värdekedjan.

Pionjärprojekt med stora aktörer
För att minska industrins koldioxidutsläpp samarbetar Vattenfall med flera stora aktörer inom svensk industri. Några exempel är HYBRIT:s tillverkning av fossilfri järnsvamp till fossilfritt stål, framställning av fossilfri vätgas till biodrivmedelproduktion i samarbete med Preem och framställning av syntetiskt hållbart flygbränsle i Vattenfalls senaste stora projekt HySkies tillsammans med Shell, Lanzatech och SAS. Läs mer om Vattenfalls samarbeten med industrin för minskade utsläpp.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!