Fjärrvärme, Energieffektivisering, Pris

Så kan fjärrvärmepriset hållas stabilt – trots skakig energimarknad

Publicerad: 2022-02-25 kl. 08:26

Så kan fjärrvärmepriset hållas stabilt – trots skakig energimarknad

Uppvärmning kvalar ofta in som en stor utgiftspost för fastighetsförvaltare. Hur står sig egentligen kostnaden för fjärrvärme i konkurrensen mot andra vanliga alternativ? Vår prisexpert Lina Aglén reder ut begreppen.

Fjärrvärme är en hållbar och pålitlig uppvärmningsform, både vad gäller tekniken – och när det kommer till priset. När man jämför med andra vanliga alternativ, som exempelvis bergvärme, luftvärme eller pellets, så har fjärrvärme från Vattenfall en mer förutsägbar kostnadsbild och blir ofta billigast i längden. Däremot är det inte alltid helt enkelt att förstå vad som faktiskt styr priset på fjärrvärmen, vilket kan få konsekvenser i längden.Lina Aglen1

– Vissa kunder kan till exempel byta från fjärrvärme till bergvärme för att själva årskostnaden är lägre, men vad man missar är att en alternativ lösning kan komma att kosta dig mer i längden, säger Lina Aglén, prisansvarig på Vattenfall Värme och expert på fjärrvärmefrågor. 

När Vattenfall gör de årliga konkurrensberäkningar som ligger till grund för prissättningen, sätts fjärrvärmepriset så att livscykelkostnaden för en anläggning ska vara lägre för fjärrvärmealternativet för de typkunder som analyseras.

– Det är viktigt för oss att det är transparent och tydligt vilka förutsättningar vi sätter våra priser utifrån. De antaganden och förutsättningar vi använder oss av i våra beräkningar är publika, och någonting vi presenterar och diskuterar med våra kunder under Prisdialogen, fortsätter hon.

Så bestäms priset på fjärrvärme

En viktig anledning till att fjärrvärmepriset är så förutsägbart är att Vattenfall har etablerat en prispolicy som utgår från en värdebaserad prissättning. Många andra fjärrvärmebolag har en kostnadsbaserad prissättning, där priset du betalar hela tiden ska täcka leverantörernas kostnader för att producera fjärrvärmen, plus marginaler. Det gör att priset på fjärrvärmen kan variera både upp och ner.

En värdebaserad prissättning utgår istället från vad fjärrvärmen är värd i förhållande till andra uppvärmningsformer, och beräknar kostnaderna utifrån detta på lång sikt. Fjärrvärmen prissätts utifrån två kriterier; långsiktighet och konkurrenskraft.

1. Långsiktigheten innebär att priset på fjärrvärmen alltid ska vara stabilt och förutsägbart. Vattenfalls prismodell utgår från en tidshorisont på 25 år – vilket innebär att kundens tekniska installation för fjärrvärme ska kunna fungera under så lång tid, utan att behöva bytas ut helt.

2. Konkurrenskraften i sin tur är en mer känslig aspekt, där fjärrvärmen prissätts baserat på hur fjärrvärmen värdesätts i förhållande till andra typer av uppvärmningsformer över tid. Men bara för att t.ex. elkostnaderna fluktuerar mycket på kort sikt betyder inte det att fjärrvärmepriserna gör samma sak:

– Även när det går väldigt mycket upp och ner på elmarknaden så följer fjärrvärmepriserna inte samma tillfälliga mönster. Vi gör istället en långsiktig bedömning av prisläget; hur tror vi att elpriserna kommer att utvecklas över tid? Att det avviker upp eller ner under ett år spelar mindre roll – men om vi däremot ser att elpriserna kommer öka med 100% på längre sikt så blir det ett helt annat konkurrenslandskap att ta ställning till. Även teknisk utveckling inom andra uppvärmningsformer kan påverka fjärrvärmepriserna över tid, berättar Lina Aglén.

Som fjärrvärmekund hos Vattenfall vet du i regel alltid vad du ska betala för din fjärrvärme under flera år framåt. Varje år publiceras en prognos för hur priset kommer utvecklas de kommande tre åren. Baserat på tydlig data över din historiska förbrukning görs även en prognos på vad din fjärrvärme kommer kosta under nästa år, i kundportalen Heat Business Portal

– Under förutsättning att anläggningen inte börjar prestera sämre eller går sönder, eller om du tvärtom gör energisparande åtgärder eller renoveringar, så har du bra överblick över dina framtida uppvärmningskostnader. Det ger också fördelar när du budgeterar för hela din verksamhet framåt – till exempel när du ska sätta kommande hyror eller avgifter för fastigheten, säger Lina Aglén.

Stabila priser i en skakig omvärld

Priset på fjärrvärme har varit stabilt under lång tid och präglats av små och förutsägbara justeringar varje år. Enligt en rapport från Energiföretagen har priserna på fjärrvärme i genomsnitt ökat med 1,1% under 2021, med variationer över landets olika fjärrvärmenät. 

– Osäkerheten på elmarknaden och sättet som el- och bränslepriserna har ökat under det senaste året, visar tydligt den stabilitet som vi ser vara en konkurrensfördel för fjärrvärmen. Med vår prispolicy vill vi ge kunderna en förutsägbarhet, långsiktighet och transparens i hur priset för fjärrvärmen kommer att utvecklas. Därtill har fjärrvärmen många mervärden, och tydliga systemtekniska fördelar. Svensk fjärrvärme är jätteviktig för att ta vara på resurser som annars skulle gått till spillo, såsom överskottsvärme och andra restprodukter, avslutar Lina Aglén.

Så kan du påverka priset!

  • Som fjärrvärmekund har du goda möjligheter att själv vara med och göra din röst hörd genom Prisdialogen. Prisdialogen är ett initiativ som startades 2013 för att öka transparensen kring fjärrvärmepriserna, granska prissättningen och skapa en dialog mellan fjärrvärmeföretag och kunder.
  • Se ditt pris! Här kan du med företag eller BRF räkna ut ditt pris och få insyn i vad det är som utgör den totala kostnaden.

 

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!