Förnybar energi, fossilfri

Vattenfall och Microsoft inför timmatchning av förnybar energi

vattenfall-microsoft-feat-img-2-191120-100

Vattenfall och Microsoft har utvecklat en lösning som ger elanvändare en ny nivå av transparens i sin elförbrukning. Lösningen erbjuder specifik information och unik precision som hjälper kunder i sina affärsbeslut, miljömål och kommunikation. Det nya verktyget är byggt på Microsoft Azure IOT och ansluter energiproduktion som vind- och vattenkraft från Vattenfall och konsumtionsdata från smarta mätare som mäter förbrukningen i realtid.

Företag vill driva sin verksamhet med förnybar energi

El- och fjärrvärmeproduktionen är en av de största källorna till koldioxidutsläpp globalt och allt fler företag förbinder sig till att använda 100 procent förnybar energi. För att uppfylla denna ambition krävs ett pålitligt sätt att spåra förnybar el. Idag används ursprungsgarantier som säkerställer att mängden såld el motsvarar den producerade mängden. Ursprungsgarantier tillåter slutkonsumenter att välja el från en specifik källa som vind, sol eller vattenkraft. Detta system bestående av elektroniska dokument finns reglerat i EUs direktiv om förnybar energi och innebär att certifierade produktionsanläggningar erhåller en unik ursprungsgaranti för varje producerad MWh.

Ursprungsgarantier matchar genomsnittlig konsumtion och produktion under längre tidsperioder, i praktiken ett år, utan hänsyn till hur produktionen och konsumtionen ser ut inom denna tidsperiod. Den nya lösningen som Vattenfall och Microsoft tagit fram matchar istället timme för timme. Lösningen bygger på systemet för ursprungsgarantier och fastställda ramverk för koldioxidrapportering genom att annullera ursprungsgarantierna baserat på timmatchningen.

Produktion av förnybar energi stämmer inte alltid med efterfrågan

Genomsnittlig produktion och konsumtion är det etablerade sättet att matcha, men är inte samma sak som att titta timme för timme. Företag behöver el för att driva sin verksamhet oavsett om solen skiner, vinden blåser eller vattnet rinner. När det inte finns tillräckligt med el från förnybara energikällor, täcks behovet av el från andra källor som fossilfri kärnkraft och fossila energikällor. Det betyder att företag idag inte vet om deras konsumtion matchar förnybar produktion varje dag och varje timme.

Bild 24-7 screenshot for Plaza

24/7 Matchning

24/7 Matchning, kommer att implementeras under en testperiod i både Microsofts nyöppnade kontor i centrala Stockholm och i Vattenfalls huvudkontor i Solna. Microsoft har höga ambitioner med sitt klimatarbete och ämnar att minska utsläppen med 75 procent fram till år 2030. 24/7 lösningen är ett bevis på hur väl digitala lösningar och klimat kan gå hand i hand. Det är en viktig del i Vattenfalls arbete för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Så fungerar 24/7 Matchning:

  • Du väljer den el du vill ha. Till exempel kan du välja vind, i kombination med vatten (eller fossilfri kärnkraft) för när det inte finns tillräckligt med vind.
  • Vi har anslutit Vattenfalls vindparker och vattenstationer och hjälper dig att ansluta din förbrukning med smarta mätare (eller använda nätdata).
  • Vi matchar din förbrukning med din valda energikälla timme för timme med SmartUtility byggt på Microsoft Azure IOT.
  • Du ser vilken energi du får i ett överskådligt digitalt styrkort som du kan välja att dela med anställda, besökare eller andra intressenter.

Den nya nivån av transparens innebär att du kan:

  • Få den energi du vill ha – varje timme.
  • Se om ditt åtagande för 100 procent förnybar energi täcker varje timme av förbrukning.
  • Få insikter i hur din förbrukning passar produktionsprofilen för de källor du föredrar.
  • Justera din förbrukning så att den passar tillgängligheten för en viss typ av producerad el.
  • Hjälpa till att driva efterfrågan på förnybar el när det behövs.

Microsoft utvecklar hållbara datacenter

I slutet av maj 2019 offentliggjorde Microsoft sina planer om att bygga kommande datacenter mellan Gävle och Sandviken. Anläggningen ska bli bland de mest hållbara i världen och Microsoft samarbetar med Vattenfall för att i framtiden förse verksamheten med 100 procent förnybar el samt tillsammans utveckla innovativa lösningar för att minska de totala koldioxidutsläppen.

Hösten 2017 slöt Microsoft och Vattenfall ett tioårsavtal om leverans av förnybar energi från den nya vindkraftparken Wieringermeer i Nederländerna, som byggs i närheten av platsen för Microsofts datacenter. I avtalet avser Microsoft att köpa hela produktionen från det 180 MW stora vindkraftparken, belägen norr om Amsterdam, som byggs och drivs av Vattenfall.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

Sammanfattning

Vattenfall och Microsoft har tillsammans utvecklat en unik lösning, 24/7-matchning, som ger kunderna en ny nivå av transparens gällande sin energianvändning. I stället för årsbaserad data kan man nu spåra förnybar el timme för timme. Lösningen testas nu som ett pilotprojekt på Vattenfalls och Microsofts huvudkontor i Sverige. Den nya lösningen bygger på Microsofts Azure IoT Central och kopplar ihop data från energiproduktion som vind- och vattenkraft från Vattenfall med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid. 

Ta reda på hur matchningslösningen dygnet runt passar dina affärsbehov! Kontakta oss.

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!