elnätet, Leveranssäkerhet, Elektrifiering, distribution

Så jobbar Vattenfall för säkra elnät

Publicerad: 2022-03-24 Uppdaterad: 2022-03-25 kl. 12:35

Så jobbar Vattenfall för säkra elnät

El ersätter fossila bränslen på allt fler områden och i allt högre takt. Därför är en stabil elförsörjning avgörande för livskraftiga företag och en positiv samhällsutveckling. Så här arbetar Vattenfall Services för att säkra avbrottsfria elleveranser – i dag och i framtiden.

Sverige har redan nu en hög leveranssäkerhet i elsystemet jämfört med många andra länder. Enligt Energimarknadsinspektionen är trenden dessutom positiv över tid, även om extrema väderhändelser som exempelvis stormen Alfrida 2019 i perioder lett till fler och längre strömavbrott.

Man gräver ner betydligt mer el i marken i dag än man gjorde tidigare

– Man gräver ner betydligt mer el i marken i dag än man gjorde tidigare, och det är till stor del på grund av de senaste årens stora stormar. Framför allt gäller det lokalnätet fram till kund, säger Anders Carlsson, avdelningschef på Skog & Mark Mellan på Vattenfall Services.

Säkrare luftledning

Att markförlägga i stället för att bygga luftledningar är en betydelsefull åtgärd för säkrare elleveranser. Ledningar i marken är inte bara mindre sårbara för skador genom yttre påverkan, utan också för olika typer av fel. Ur leveranssynpunkt är de alltså många gånger att föredra, men samtidigt är de dyrare att bygga än luftledningar.

– Ett alternativ till att gräva ner kan, på vissa platser, vara att använda en plastbelagd lina på luftledningen som gör att den blir tåligare mot till exempel fallande träd. Det bidrar till att det inte blir avbrott på samma sätt som på en vanlig luftledning, och det ger oss också lite mer tid att åtgärda, säger Anders Fallgren, marknadsdirektör på Vattenfall Services.

Det går att byta allt från stolpar till mindre detaljer utan att elen behöver stängas av

Ytterligare ett verktyg för att begränsa avbrott i elförsörjningen är Arbete med spänning, som förkortas AMS. Det är en metod som gör det möjligt att utföra underhållsåtgärder utan att koppla ifrån anläggningarna.

– I dag kan vi göra ungefär 70 procent av allt underhållsarbete med spänning på. Det går att byta allt från stolpar till mindre detaljer utan att elen behöver stängas av, och det är bra för både företag och konsumenter, säger Anders Fallgren.

Digitalisering ökar säkerhet

De senaste åren har även digitaliseringen på olika sätt bidragit till en stärkt leveranssäkerhet. När det gäller det faktiska utförandet av skogligt underhåll på och runt ledningsgator så ser det visserligen ungefär likadant ut som för tio år sedan, men sättet det organiseras och kontrolleras på har förbättrats avsevärt med hjälp av digitala verktyg.

– För inte så många år sedan fanns alla kartor, protokoll och andra dokument bara i pappersform. Nu har vi allt digitalt och kommunicerar sömlöst med våra entreprenörer genom vår app. Vattenfall Services har själva tagit fram en GIS-plattform för detta, och det är den stora förbättringen som gör att vi kan säkra våra leveranser på ett tryggt och smidigt sätt, säger Anders Carlsson.

I de smarta näten används teknik som gör att felstället kan begränsas och ringas in

Tack vare digitaliseringen har också utvecklingen av smarta elnät tagit fart, något som redan i dag gör att fel i nätet snabbare kan hittas och avhjälpas, med färre störningar som följd. Den här typen av tekniska lösningar kommer att fortsätta utvecklas och byggas in alltmer i anläggningarna framöver.

– I de smarta näten används teknik som gör att felstället kan begränsas och ringas in, vilket i sin tur leder till att felavhjälpningstiden förkortas och avbrotten för kunderna begränsas, säger Anders Fallgren.

Ökad användning

För att och trygga samhällets och företagens elförsörjning långsiktigt har mycket av det gamla ledningsnätet redan bytts ut. Det är en viktig åtgärd, särskilt som näten kommer att bli mer ansträngda i takt med att vår elanvändning ökar. Enligt Anders Fallgren kommer nu nästa våg av ”detaljer” som måste bytas.

– Det handlar till exempel om mängder av kabelskåp och nätstationer. Många nätägare signalerar att där kommer mycket att behöva göras den närmaste tiden, säger Anders Fallgren.

Läs mer om Sveriges elnät

Nybyggnation och underhåll!
Vattenfall Services har inte bara lång erfarenhet av nybyggnation och underhåll av kraftledningar utan är också verksamma inom infrastrukturprojekt kopplade mot energiproduktion, belysning, fjärrvärme, vatten, avlopp och järnväg. Läs mer om Vattenfall Services här!

Underhåll utan avbrott: AMS!
Vattenfall Services använder Arbetsmetoden med spänning, AMS, för att undvika drift- och produktionsstopp vid underhåll. Läs mer om vilka underhållsarbeten som inte kräver stopp här.HELHET_LEV

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!