Elavtal, Rådgivning och Elhandel, Så fungerar elaffären

Så fungerar handeln på elbörsen

Publicerad: 2020-12-01 Uppdaterad: 2022-11-22 kl. 13:48

Så fungerar handeln på elbörsen

Nästan all elhandel i Sverige går genom den nordiska elbörsen Nord Pool. Nord Pools elpriser är sedan normgivande för hela den nordiska elmarknaden.

Sedan 1990-talet har Sverige, Norge, Finland och Danmark en gemensam elmarknad där priserna sätts på elbörsen Nord Pool. Nästan 90 procent av all el som produceras i Sverige handlas där. Priserna som sätts på Nord Pool sätter i sin tur normen för hela den nordiska elmarknaden. Elpriset varierar från timme till timme och avgörs av tillgång och efterfrågan. Men hur går det till i praktiken?

Spotpris

Elpriserna som sätts på Nord Pool kallas spotpris. Det är det pris som elleverantörerna köper in el för och som sedan ligger till grund för vilket pris som elen säljs vidare för till elanvändarna. Spotpriset varierar från timme till timme, dygnet runt, året runt. Men vad är det som avgör vad priset blir? Enkelt förklarat handlar det om den tillgång till el som finns i Sverige vid en given tidpunkt samt hur stor efterfrågan på el är – och vilket pris köpare av el är villiga att betala.

Säljare och köpare lämnar bud

Spotpriset på Nord Pool fastställs via auktionshandel ett dygn i förväg. Elproducenter och elköpare lämnar bud på vilket pris de vill sälja respektive köpa el för. Buden från säljarna avgörs av hur stor kostnad elproducenterna har för att producera varje kWh el och varierar stort mellan olika energislag. Elpriset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan.
Produktionsanläggningar med lägst produktionskostnader används först för att möta efterfrågan. Sedan tas dyrare anläggningar in i den mån de behövs.

Priset avgörs av tillgång och efterfrågan

Spotpriset avgörs av mixen av el som finns tillgänglig och hur mycket el elleverantörerna behöver köpa in för att fylla sina kunders behov. Om efterfrågan är låg och en stor andel av den tillgängliga elen kommer från vind- och vattenkraft, blir priset lägre. Om efterfrågan däremot är hög och en stor del av elen behöver komma från kärnkraft eller andra energislag med en högre produktionskostnad, då blir elpriset högre. Spotpriset bestäms ett dygn i förväg för varje enskild timme nästkommande dygn.

Nordiska systempriset

Elpriset som sätts på Nord Pool kallas ”systempris” och fungerar som ett referenspris för den finansiella elhandeln. Systempriset beräknas utan att ta hänsyn till var elen produceras och var den ska konsumeras. Men då det finns begränsningar i hur stora mängder el som kan transporteras i elnätet behöver elpriset även ta hänsyn till de geografiska överföringsbegränsningar som finns, så kallade flaskhalsar i elnätet.

Olika spotpriser i olika elområden

Sverige är uppdelat i fyra elområden, från Luleå i norr till Malmö i söder. I norra Sverige produceras mer el än det efterfrågas, i södra Sverige är det tvärtom. Stora mängder el transporteras därför från norr till söder, vilket leder till att det oftare är högre elpriser i de södra delarna av landet. Elproducenten får det spotpris som gäller för det elområde där ens anläggning finns och elköparen betalar det spotpris som gäller för det elområde där förbrukningen sker.

Vattenfall-Så fungerar elaffären-3

Den finansiella terminsmarknaden, NASDAQ Commodities

Att handla el till ett pris som varierar från timme till timme skapar en stor osäkerhet, både för producenter och elanvändare. De flesta föredrar att handla till ett mer långsiktigt pris. Och det är faktiskt möjligt att köpa el upp till tio år i förväg. Men hur går det ihop med de så kraftigt varierande spotpriserna? Här kommer terminsmarknaden NASDAQ Commodities in. På NASDAQ Commodities kan elproducenter och elköpare prissäkra sig mot svängningar i spotpriset. Det kallas för att köpa ”terminer”. Terminer är en finansiell produkt som säkrar elpriset för en förutbestämd period – en månad, ett kvartal, eller ett till flera år. Priset på terminerna avgörs av vad marknaden bedömer kommer att vara det genomsnittliga spotpriset under den period som terminen gäller.

Hantera risker i fastprisavtal

De vanligaste aktörerna som handlar på NASDAQ Commodities är elproducenter och stora elkonsumenter, som stora industriföretag eller elleverantörer som säljer el vidare till sina kunder. För elleverantörer är den finansiella handeln på NASDAQ Commodities många gånger avgörande för att man ska kunna erbjuda fastprisavtal.

Fler produkter

Huvudprodukten på NASDAQ Commodities utgår från det nordiska systempriset och produkterna handlas i euro. För att hantera de lokala prisvariationerna kan köparen även välja till en prissäkring för sitt elområde och för att hantera valutarisken när priset ska omvandlas till SEK finns valutasäkringsprodukter.

Vattenfall-Så fungerar elaffären

Sammanfattning

Nästan 90 procent av all el som produceras i Sverige handlas på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna som sätts där sätter sedan normen för hela den nordiska elmarknaden. Priserna kallas spotpris och fastställs via auktionshandel ett dygn i förväg. På den finansiella terminsmarknaden NASDAQ Commodities kan elproducenter och elköpare prissäkra sig mot svängningar i spotpriset.

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!