Läs mer om: Förnybar energi

EnergiteknikFörnybar energiHållbarhet

Fossila bränslen – en parentes i svensk energihistoria

Från att vara den största energikällan i Sverige för femtio år sen används fossila bränslen i dag mest för transporter. För Sverige framstår fossila bränslen snart som en parentes i energihistorien.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Så rustade oljekrisen oss för dagens omställning

1970-talets oljekris var en katastrof för Sveriges energiförsörjning. Men den gav oss på sikt en mer hållbar energiförsörjning och rustade oss för dagens gröna omställning.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiElektrifieringEnergiförsörjning
Läs artikeln

Från sopberg till energiresurs

450 kilo. Så mycket sopor ger genomsnittssvensken upphov till, varje år. Att i högre grad se avfall som en resurs är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiFjärrvärmeKraftvärme
Läs artikeln

Så kan koldioxid från avfall bli flygbränsle

När avfall återvinns för att värma Uppsala bildas bland annat koldioxid. Nu planeras en stor del av koldioxiden återvinnas till bränsle – för jetflygplan.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiFjärrvärmeUppsala
Läs artikeln

Fjärrkyla blir allt hetare i framtidens smarta städer

Efterfrågan på fjärrkyla ökar i takt med förändrat klimat, nya vanor och behov. Här berättar Anders Rydåker, som tog fjärrkylan till Sverige för 30 år sedan, om den viktigaste orsaken till att fjärrkyla kommer att dominera bland urbana kylmetoder i framtiden.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
EnergiteknikFörnybar energiFjärrkyla
Läs artikeln

Lokal ånga ger hållbar läkemedelsproduktion

Med hjälp av ånga från biobränsleanläggningen Carpe Futurum kan biotechföretaget Cytiva i Uppsala återanvända lösningsmedel på ett hållbart sätt.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Förnybar energiFjärrvärmeUppsala
Läs artikeln

Vindkraftverk behöver bytas ut – till större men färre

Fler men större vindkraftverk kommer vara en viktig del av framtidens energilandskap – om opinionen tillåter. Risken är annars att elproduktionen minskar i framtiden.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Förnybar energiVindkraftklimatmål
Läs artikeln

Titta in i hjärtat av Carpe Futurum – från din mobil

Vill du kika in i framtidens biobränsleanläggning? Nu kan du ta en virtuell rundtur i Uppsalas nya landmärke: Carpe Futurum. Där förnybara och återvunna biobränslen förvandlas till fjärrvärme för staden. Välkommen in!

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiFjärrvärmeUppsala
Läs artikeln

Värmer alger ert företag i framtiden?

Odlade mikroalger kan bli nästa innovation på vägen mot ett fossilbränslefritt samhälle. Redan idag är biomassa den dominerande källan till värme i Sverige.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Förnybar energiFjärrvärmeKraftvärme
Läs artikeln

Nyköping satsar på hållbar fjärrvärme till nytt skolområde

När en stadsdel ska byggas om från grunden finns fördelar i att bevara det som bevaras kan. I Nyköping tar man vara på resurserna i den befintliga fjärrvärmen – för att säkra den framtida energiförsörjningen till en ny skola och idrottsanläggning.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
Förnybar energiFjärrvärmeHållbarhet
Läs artikeln