Energiteknik, vätgas, power-as-a-service, Innovation

Varför går vätgasutvecklingen inte snabbare?

Publicerad: 2022-03-23 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 17:12

Varför går vätgasutvecklingen inte snabbare?

Fossilfri vätgas är en viktig del av framtidens klimatneutrala energi. Men varför går utvecklingen inte snabbare till praktiska lösningar? Saknas ekonomiska drivkrafter eller är det lagstiftningen som inte driver på tillräckligt?

Fossilfri vätgas framställs genom att dela upp vatten i väte och syre, med hjälp av elektrolys som drivs av elektricitet från fossilfria källor. Med hjälp av så kallade bränsleceller omvandlas vätgasens kemiska energi till elektricitet. När väte och syre konverteras i bränsleceller bildas enbart vanligt vatten.

Läs mer om fossilfri vätgas

Om nu vätgas är en viktig del av framtidens klimatneutrala omvärld – varför görs det inte mer? Och varför går utvecklingen inte snabbare?

Precis som med LED-lampan kommer priserna sjunka och bli mer marknadsanpassade

Patrik Appelgren är affärsutvecklare samt bygg- och miljöexpert på Vattenfall Network Solutions. Han menar att fossilfri vätgas har stor potential som förnyelsebar energikälla, men att utvecklingen går långsamt framåt.

– Det börjar hända saker, inte minst inom fordonsindustrin. Stora fordonstillverkare som Daimler, BMW, Scania och Volvo börjar i större utsträckning se över vätgasbaserade bränsleceller som ett alternativ. Men den här omställningen kommer att ta några år. Precis som med LED-lampan kommer priserna sjunka och bli mer marknadsanpassade. Först då kan det ta fart på allvar och påverka andra sektorer.

Svaga drivkrafter

Varför har inte utvecklingen gått fortare?
– Det handlar om ekonomiska incitament. När det inte finns ett regelverk som puttar någonting framåt går det långsamt. Varför ska jag satsa på något som är dyrare? Att få tag i fossilfri vätgas från förnyelsebara energikällor är inte helt lätt. Sedan, om vi tittar på Sverige, så har vi ett stabilt elsystem med energiproduktion av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft – det vill säga en energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.. Vätgas har inte varit prioriterat helt enkelt, vilket gör att efterfrågan på tekniken inte blir stor.

Sydkorea och Japan är föregångsland när det kommer till användandet av vätgasbaserade bränsleceller. Till exempel fordonsjätten Hyundai är ledande när det kommer till bränslecellsbilar.

Vattenfall har bland annat installerat reservkraftslösningar till telekom-master

I Sverige är det stålindustrin som driver utvecklingen. Ett exempel är projektet HYBRIT, som Vattenfall driver tillsammans med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB, där fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen vid ståltillverkning. Målet är att fossilfritt stål ska finnas tillgängligt på den kommersiella marknaden från och med 2026.

Tillsammans med SAS, Shell och LanzaTech undersöker Vattenfall just nu även storskalig framställning av världens första hållbara syntetiska flygbränsle, där fossilfri vätgas och koldioxid spelar en viktig roll.

– Ett annat intressant projekt är bränslecellsteknik för reservkraft till kommunikationsnätet och andra samhällsviktiga verksamheter, säger Patrik. Vi på Vattenfall har bland annat installerat reservkraftslösningar till telekom-master, som i händelse av exempelvis storm, terrorism eller ofred, kan hållas aktiv i upp till två veckor. De här systemen med bränsleceller och hydrogenlager är väldigt driftsäkra och tekniskt robusta.

Enorm potential

Enligt Patrik är användandet av bränslecellsteknik fortfarande i sin linda. Många projekt som initieras är fortfarande på pilotnivå, men potentialen är enorm.

Nu när fordonsindustrin äntligen börjar bli intresserad kommer det hända saker

– Det behövs att stora industrier drar i gång produktion av bränsleceller, säger Patrik. Nu när fordonsindustrin äntligen börjar bli intresserad kommer det hända saker. Så det är ett väldigt spännande område, eftersom hela samhället måste ställa om och bli fossilfria.

Om tjugo år – har vätgasbaserade bränsleceller förändrat världen?

– Ja, det tror jag faktiskt.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!