VF_clock_rgb 2020-06-04 Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

4 steg till klimatneutral el

Trots att man som företag kämpar med att energieffektivisera för att minimera sin klimatpåverkan samt säkerställer att man har klimatvänlig el från vind, sol eller vatten så går det ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel. Livscykeln omfattar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement och det stål som används vid konstruktionen av t ex ett vindkraftverk.

Det enda sätt att påverka och neutralisera den sista delen av den klimatpåverkande elförbrukningen är att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till. Nedan är de 4 steg som man måste gå igenom för att säkerställa en klimatneutral el.

 1. Reducera så långt som möjligt
  Innan man börjar fundera på att kompensera för sin klimatpåverkan så måste man först se över sin nuvarande förbrukning och om man kan reducera den volym av energi som företaget använder. Genom att se över sin elförbrukning kan man reducera sina klimatavtryck ganska mycket utan att tvingas göra för mycket investeringar. Jämförande studier visar att många verksamheter kan minska sina energivolymer med så mycket som 20% - utan större investeringar. Reduktionen kan handla om att se över ventilation, reglerad värme, energisparläge på apparatur, översyn av belysning och personalens vanor och beteende.
 2. Säkerställ att ni har miljövarudeklarerad el
  Efter att man har reducerat så långt det går inom ramen för sin verksamhet så måste man skaffa sig en status över hur den el man använder påverkar klimatet och exakt hur den el man har valt i sina avtal med elleverantören ser ut från ett klimatperspektiv. För att få en ärlig och total bild av den påverkan som den el ni använder ger på klimatet måste ni ha miljövarudeklarerad el. Miljövarudeklarerad el, t.ex. EPD, ger information som omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Nu har ni en bild av vilken påverkan den el ni använder har på klimatet och kan ta nästa steg i er klimatneutralitet.
 3. Beräkna de oundvikliga utsläppen
  När ni har miljövarudeklarerad el så vet ni hur mycket utsläpp den el ni använder har. Trots att man väljer el som är producerat av klimatvänliga alternativ såsom sol, vind eller vatten så går det ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel. I livscykelperspektivet tar man även hänsyn till utsläpp som inkluderar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar och kraftverk för att producera el. Det är denna ”rest” som är de oundvikliga utsläppen som måste tas med i beräkningen när ni ser över er klimatkompensation. De oundvikliga utsläppen redovisas i er hållbarhetsredovisning, och det är här som ert val av kompensation kommer in.
 4. Kompensera de återstående oundvikliga utsläppen
  När man kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete och ska ta beslut om klimatkompensation är det av extra vikt att man har säkerställt att man väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav. Detta för att vara säker på att kompensationen verkligen blir reell. Ett exempel på certifierad utsläppsminskning för kompensation är Gold Standard, som kontrolleras av bland andra Världsnaturfonden (WWF).

  Gold Standard certifieringen säkerställer förutom reducerade CO₂-utsläpp att lokalbefolkningen gynnas genom exempelvis ökade arbetstillfällen men också genom att skydda natur eller biologisk mångfald på plats. Gold Standard bidrar således till minst 3 av FNs mål för hållbar utveckling (utöver klimatmålet). En tredjepartsgranskning säkerställer också att finansiella medel som man bidrar med används på ett ansvarsfullt och korrekt sätt till projekt som inte hade blivit av utan pengar från klimatkompensation.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Argumenten som visar på lönsamheten som hållbarhetsarbetet kan innebära för ditt företag.

Ladda ner guiden