EPD

Därför ska du välja EPD-el

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-12-28 kl. 11:32

Därför ska du välja EPD-märkt el-logo

Att kunna redovisa sitt miljöarbete är idag en viktig del av den totala affären. Även om det i många fall är lagkrav på att det ska göras så är det marknaden och kunderna som förutsätter att de varor och tjänster som marknadsförs är producerade på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt. Därför måste miljöarbetet redovisas på ett sätt som är lätt att förstå. Kort sagt – idag är transparent miljöarbete en självklar del av företagandet.

EPD-el (Environmental Product Deklaration) är ett certifierat dokument som redovisar miljöinformation ur ett livscykelperspektiv. EPD tillhandahåller uppgifter om miljöprestanda och ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. Kort uttryckt redogör EPD för den totala miljöbelastningen från ”vaggan till graven”.

Vilka är då de tyngsta argumenten för att välja EPD-el för ditt företag?

 1. Transparens och rapportering

  ISO-certifierad information i miljöredovisningar och årsredovisningar leder till en förenklad och transparent miljörapportering. Är man ett större företag krävs en så kallad hållbarhetsredovisning och då underlättas arbetet med redovisningen om man redan från början har en miljödeklarerad el, alltså EPD.
 2. Tredjepartskontroll

  Med EPD så får man automatiskt en tredjepartskontroll – en garanti för ursprungsmärkningen och underlaget för livscykelvärdena av din el. Tredjepartskontrollen av EPD hanteras av Environdec.
 3. Översikt över förbrukning och kostnader

  Genom att veta exakt hur energin ser ut kan man också enklare optimera den egna energianvändningen på bästa och mest miljövänliga sätt. Den data ni får tillgång till genom EPD-el gör det möjligt att göra jämförelser och se hur en minskad energiförbrukning leder till olika konkreta miljöförbättringar. Informationen kan även här användas i exempelvis hållbarhetsredovisningen, men framförallt finns det stora kostnadsbesparingar att göra.
 4. Värdering och underlag för grön finansiering

  Användning av EPD-el ger större möjlighet att LEED-certifiera fastigheter och att presentera klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol och/eller CDP (Carbon Disclosure Project) som kan leda till en bra plats enligt CDP:s ranking. CDP driver det globala informationssystemet för investerare, företag, städer, stater och regioner med syfte att hantera deras miljöpåverkan.

  Under de senaste 15 åren har CDP skapat ett system som har resulterat i ett enastående stort engagemang för miljöproblem världen över. Greenhouse Gas Protocol tillhandahåller i sin tur standarder, vägledning, verktyg och utbildning för företag och myndigheter för att mäta och hantera klimatpåverkande utsläpp.
 5. Underlag för klimatkompensering

  Trots att den el man köper kommer från hållbara energislag som till exempel vatten eller vind så har all elkonsumtion en viss miljöpåverkan om man ser utifrån ett livscykelperspektiv. För att kunna vara 100% klimatneutral krävs ett underlag från elens livscykelperspektiv – något som ges genom en miljödeklarerad el, EPD. EPD-el är tredjeparts godkänd enligt ISO certifiering (ISO 14025) och ger möjlighet att klimatkompensera för sin fulla miljöpåverkan.
 6. Marknadsföring och Kommunikation – Ökad värdering för ökad konkurrenskraft och lönsamhet

  Att använda EPD-el är fakta som kan användas i varumärkesarbete och skapa underlag för effektiv kommunikation och marknadsföring som leder till ökat värde på en vara, tjänst eller fastighet, eftersom du kan visa att ditt företag prioriterar ett hållbart energisystem.

Läs mer om EPD och andra hållbara produkter från Vattenfall

produktion av fornybar energi hos VattenfallAtt välja EPD-el för med sig flera fördelar till verksamheten. Genom transparent information får ni kontroll över elens miljöpåverkan och kan ta till konkreta åtgärder. EPD medför enkel och tydlig rapportering och ökar möjligheterna till miljöcertifieringar som i sin tur kan leda till ett ökat värde av bolaget eller att få så kallad grön finansiering. Vill man gå hela vägen och klimatkompensera för de utsläpp som el, oavsett produktionsslag, ger upphov till så krävs EPD-el.

EPD:n kan bland annat hjälpa dig i din hållbarhetsredovisning, vare sig den är lagstadgad för ditt företag eller du helt enkelt vill vara mer transparent. Ladda ner vår guide som hjälper dig att ta fram en fullständig hållbarhetsredovisning.

hallbarhetsredovisning

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!