Elbilar, elnätet

Batteriet i din elbil – en framtida energiresurs

Publicerad: 2024-01-19 kl. 14:02

En man laddar sin elbil

Vehicle-to-grid innebär att elbilars batterier kan användas som lagring av energi för senare inmatning till elnätet. Ett pilotprojekt i Göteborg undersöker hur det praktiskt kan fungera.

Energiomställningen till fossilfria energikällor skapar nya behov. Andelen vindkraft och solkraft ökar, men eftersom dessa är väderberoende varierar mängden energi som utvinns över tid. Den kan inte heller lagras för att användas senare. Av den anledningen behövs nya sätt att lagra och använda energi som komplement till det ordinarie energisystemet.

Flera olika lösningar för flexibel energilagring finns idag för att balansera utbud och efterfrågan. Ett sätt som är under utveckling är att låta el gå tillbaka in i systemet från elbilars batterier, när de är kopplade till sin laddstation. Tekniken kan bidra till att öka stabiliteten och kapaciteten i elnätet.

− Det kommer sannolikt finnas väldigt många elbilar framöver och det finns en potential att ”många bäckar små” kan bidra till att lösa utmaningar i elsystemet, förklarar Peter Söderström, chef för Innovation & Market outlook på Vattenfall Eldistribution.

Samarbete med många aktörer

Nu är alltså pilotprojektet PAVE sjösatt för att hitta lösningar för hur det ska gå till. Deltagare är Chalmers tekniska högskola, Sveriges kraftnät, Vattenfall AB, Vattenfall Eldistribution, Göteborg Energi, elbilstillverkaren Polestar och laddningsleverantörern Easee.

Bilbatteriet går tekniskt att jämföra med en liten kombinerad konsumtions- och produktionsanläggning som både kan ladda och mata in energi i elsystemet, menar Peter Söderström. Det finns flera olika sätt att använda ett batteri mot elsystemet beroende på vilken nytta man vill uppnå. Man kan ta ut mycket effekt så snabbt som möjligt under kort tid för att exempelvis möta behov på balansmarknaden, eller lite effekt under lång tid för att stötta det lokala elnätet. Det är behovet i elsystemet och de tjänster som finns tillgängliga som kommer att styra.

−Det kan också vara så att det finns för mycket el i systemet och i det fallet kan en ökad elbilsladdning hjälpa till att balansera elsystemet.

Utmaningar och möjligheter

En utmaning är att det inte går att veta hur många elbilar som är inkopplade mot elnätet. Men om det är tillräckligt många kommer vehicle-to-grid (V2G) sammantaget att tillföra nytta till elnätet.

Och Peter Söderström ser det som en självklarhet att elbilen kommer vara en del av elsystemet både nu och i framtiden.

−Jag är helt övertygad om att den här tekniken kommer att bli standard i elbilar. Den stora frågan för mig är inte om det kommer hända, utan hur fort det kommer att gå.

Många elbilar har redan de tekniska komponenter som behövs. Den stora nöten att knäcka är vilka typer av affärsmodeller och tjänster som kan skapas för att fylla behoven i elsystemet, menar Peter Söderström.

Omställning för bilägarna

De tjänster som finns i elsystemet idag är inte framtagna för elbilar, men skulle kunna anpassas. Bilägare kommer kunna tjäna pengar på att ansluta sin elbil till en tjänst.

Hur snabbt detta går att genomföra handlar också om hur lätt det kommer att vara för bilägarna att vänja sig vid nya förutsättningar, eftersom tjänsterna inte enbart kommer medföra fördelar utan även vissa begränsningar.

−Om det exempelvis är mitt i natten och jag behöver köra bil, då vill jag ju inte ha ett tomt batteri. Det kan ta tid att ställa om och acceptera, tror Peter Söderström.

Det skulle kunna utvecklas tjänster där det exempelvis är möjligt att bilens batteri alltid har kvar en del laddning för att kunna köra ett visst antal mil.

Många frågor att reda ut

−Det här projektet kommer också att reda ut vilka förutsättningar som krävs på plats. Precis som med solceller kan man inte bara mata in el i systemet. De lokala näten har olika kapacitet, på vissa ställen är nätet inte tillräckligt starkt för att kunna ta emot inmatad el, säger Peter Söderström.

Hur det fungerar beror på en kombination av förmågan på bilen, vilka tjänster som du har anlitat, och var du är inkopplad.

Det finns en uppsjö av spännande frågor som projektet söker svar på. 

−Hur kan det här bli storskaligt? Om vi ska tänka på det här som en resurs – hur stor kan påverkan bli på elsystemet? Hur behöver vi dimensionera vårt elnät för att beakta vehicle-to-grid? Vad klarar befintligt elnät att ta emot? är några exempel som Peter Söderström nämner.

Det här är en fantastisk möjlighet, och målet är att utforma V2G på det sätt som ger störst nytta för kunderna och elsystemet, avslutar han.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!