Vattenfall Värme

Håll dig uppdaterad om det senaste inom fjärrvärme. Här rapporterar vi om fjärrvärmens roll i det nya energilandskapet – där återvunna och förnybara energikällor säkrar en klimatsmart stad och ett bekvämt liv för kunderna.

Antalet hus som kan miljöklassas ökar explosionsartat

Under sitt första årtionde med miljöcertifieringar för nybyggen har branschorganisationen Sweden Green Building Council upplevt hur hållbarhetshänsyn har blivit en självklarhet. Och med nya ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Har ditt företag överskottsvärme? Återvinn den!

I framtiden kommer värmen i fjärrvärmenätet inte bara från värmeverk. En växande andel kan komma från återvinning av överskottsvärme hos företag. Borde ditt företag också bli värmeleverantör? Nya ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln

Hans kaffeångor värmer Uppsalabor

Anrika Lindvalls kafferosteri har blivit pionjär i Uppsala när det gäller återvinning av överskottsvärme, som matas in och förs vidare ut till Vattenfalls fjärrvärmekunder. Nu tänker Vattenfall skala ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Piloten gjorde det självklart att frysvärmen ska återbrukas

2017 blev Dagabs livsmedelslager i Jordbro först ut som pilot i Vattenfalls värmeåtervinningsverksamhet SamEnergi. Nu planerar företaget ett nytt lager, och efter lärdomarna från piloten är det nu en ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Byggherrar får ny mötesplats

Nya energibyggregler, gröna lån och trender inom byggnadscertifiering stod på agendan när Vattenfall Värme bjöd fastighets- och byggproffs till ett öppet lunchseminarium. Framtidens energilösningar ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Sverige bäst i EU på andelen förnybar energi

Ju större andel fjärrvärme ett EU-land har, desto större tenderar också de förnybara energikällornas andel av uppvärmningen i landet att vara. Det visar ett diagram från EU-projektet Heat Roadmap ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Londons tunnelbana blir värmekälla för hushåll

Med ny fjärrvärmeteknik tas spillvärme från Londons tunnelbanetunnlar tillvara – för att bidra till uppvärmningen i hundratals lokala bostäder. Det är i stadsdelen Islington som värmespillet från ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
SamEnergi
Läs artikeln

Så har fjärrvärmen slagit ut oljeuppvärmningen

På knappt 40 år har Sveriges beroende av fossila bränslen när det gäller uppvärmning av små- och flerbostadshus i stort sett utraderats. Här är grafen som visar resan. Visst är det kul med statistik ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln

Nästa stora värmekälla: ”Flexumenten”

Varmduschen som pausar lägenhetsuppvärmningen en stund är bara ett exempel på hur nya lösningar – och flexibla användare – kan utnyttja energisystemets begränsade kapacitet smartare. Flexibla ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Nu rinner vattnet ur Uppsalas största kyltermos

Efterfrågan på fjärrkyla till Uppsalas medicintekniska bransch och andra industrier är del av bakgrunden till den nya kylackumulatorn på Vattenfalls område i Boländerna. I april öppnades kranen. – ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
EnergiteknikFjärrvärmeUppsala
Läs artikeln