Fjärrvärme, Kraftvärme

Rekordhöga bränslepriser driver på omställning

Publicerad: 2023-05-25 kl. 07:58

Rekordhöga bränslepriser driver på omställning

Sveriges energiförsörjning har varit med om upp- och nedgångar historiskt, men få perioder går att jämföra med dagens läge. Det menar Thomas Jonsson, bränslechef, Vattenfall Värme. Här berättar han om utmaningarna på bränslemarknaden – och vägen framåt.

Det är nu över ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina och krig utbröt i Europa. För svensk energiförsörjning resulterade det i ett utmanande läge, som fortsatt håller i sig. Försörjningskedjor har försvunnit, priset på bränsle och transporter har ökat kraftigt och material har tidvis uteblivit.
 
TJ_1200– Vi på Vattenfall är beredda att förändra vårt sätt att jobba framåt. Tidigare har vi kunnat utgå från att det löser sig med små marginaler och ett ”precis i tid-tänk” medan vi nu måste tänka i mycket längre cykler, och se till att ha större lager och längre kontrakt, säger Thomas Jonsson som har lång erfarenhet från branschen.

– Vi vill bygga en bättre verksamhet och nyttja alla tillgångar vi kan nu, så att vi kan säkerställa att vi möter efterfrågan i tid.

En ny tid väntar, där Sverige måste våga stå på egna ben, men även ta plats som större exportör till andra länder

Thomas Jonsson har varit med om stora förändringar på energimarknaden tidigare, men de senaste årens händelser har varit svåra att förutse. Både Ryssland och Ukraina har varit stora exportörer av biomassa och bortfallet har lett till rekordhöga prisnivåer. Efterfrågan på alternativa bränslen har drivits upp, bränslen som vi använder i Sverige.
 
– En ny tid väntar, där Sverige måste våga stå på egna ben, men även ta plats som en ännu större exportör till andra länder som behöver våra skogsresurser, tjänster och kunskapsområden. 

Ett utmanande läge

Vattenfall Värme jobbar bland annat med energiåtervinning från avfall. Istället för att avfall från företag och kommuner hamnar på deponi, där man inte på samma sätt kan kontrollera eller bidra till att utsläppet renas, återvinns det och omvandlas till fjärrvärme. Man tar även hand om rester från skogsindustrin, som exempelvis grenar, bark och sågspån, men även spillvirke från husbyggen och rivningar. Det mesta som är någon form av restprodukt från en industri eller verksamhet kan bli fjärrvärme.

De senaste årets utmaningar har varit både ekonomiska och logistiska för Vattenfall Värme. Företagets produktionskostnader har ökat med 50 procent på ett år. Som vi tidigare berättat på Energy Plaza kommer läget att påverka prissättningen på nästa års fjärrvärme, där man kommer att höja priset avsevärt mer än tidigare kommunicerat. För att möta behov och efterfrågan har det krävts nya tillvägagångssätt, menar Thomas Jonsson. 

– Vi behöver utnyttja Sveriges egna resurser mer, delvis för att möta våra egna behov, men även för att försörja andra och att jobba förebyggande från ett säkerhetsperspektiv. Vi måste ställa oss frågan: Kan vi som land försörja oss om vi skulle hamna i ett läge där vi stänger gränserna?

I förändringens tider kan saker hända snabbt och vi behöver vara flexibla

– Vi behöver kunna erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt pris över tid. För att göra det behöver vi bland annat öka den inhemska försörjningen, bidra till investeringar i maskiner och logistik, och satsa mer på vårt nationella arbete. Det finns mycket att hämta i Sverige och på många sätt gör man redan det, men för att utveckla den biten kommer det att kosta. Det är mer komplicerat och inte något vi gjort lika mycket eller har lika mycket kunskap om, säger Thomas Jonsson.

Omställning och anpassning väntar

Vattenfall Värme planerar både kort- och långsiktigt. Behoven här och nu måste mötas samtidigt som det finns en lösning strategiskt. Förhoppningen är att energimarknaden inom ett par år ska befinna sig i en bättre situation.

– Saker och ting kommer att stabiliseras igen, men vi kommer sannolikt få nya normer. Det kommer att ta tid innan man har fullständig inhemsk försörjning, men det är görbart.

Han fortsätter:
 
– För ett företag som Vattenfall, som har levt med relativt stabila förhållanden under en längre tid, blir det en stor omställning. I förändringens tider kan saker hända snabbt och vi behöver vara flexibla. Och när det ska ske i en stor verksamhet är det något som inkluderar väldigt många människor. Det kräver nya förhållningssätt, avslutar Thomas Jonsson.

Läs mer: Priskollen – allt om fjärrvärmepriset samlat på ett ställe.

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!