Fjärrvärme, Digitalisering, Innovation

Smartare uppvärmning med uppkoppling

Publicerad: 2023-04-17 kl. 08:45

Smartare uppvärmning med uppkoppling

Sänkta kostnader och smartare styrning av värmen – det är några av fördelarna med uppkopplade fastigheter.
– Mer data ger fler möjligheter, säger Rickard Bröms Frithiof, affärsutvecklare på Vattenfall Värme.

Värmetillförseln från fjärrvärme styrs i vanliga fall av en temperaturkurva; vid en viss utomhustemperatur tillförs en viss värme. Systemet tar exempelvis inte hänsyn till faktorer som solinstrålning, väderprognos, faktisk inomhustemperatur och hur värmen produceras. Det skulle däremot vara möjligt med smarta mätare som låter en fastighets värmesystem prata med andra system och sensorer.

Värmetillförseln kan styras av fler faktorer än i dag, vilket kan ge ett bättre inomhusklimat och lägre kostnader

Förutsättningarna för en sådan digitalisering är goda eftersom alla fjärrvärmemätare redan i dag är utrustade med ett modem som skickar information om kundernas fjärrvärmeanvändning till Vattenfall.
 
RB_1200– Uppkopplingen tillåter också att värmetillförseln kan styras av fler faktorer än i dag, vilket bland annat kan ge ett bättre inomhusklimat och lägre kostnader, säger Rickard Bröms Frithiof.
 
Den smarta effektstyrningen leder till optimerad värmeanvändning och vinster för samhället och miljön. Ett exempel på hur tekniken kan användas är att fjärrvärmeleverantören tillfälligt begränsar uppvärmningen i en fastighet vid en effekttopp. Då belastas fjärrvärmenätet jämnare och kan användas mer resurseffektivt, samtidigt som det upplevda inomhusklimatet inte förändras.
 
– Fastigheter är lite som batterier. Beroende på hur välisolerade de är så kan de utan problem klara sig utan värme i några timmar till dygn. Är fjärrvärmesystemet hårt ansträngt, kanske vid ett väderomslag eller på morgonen när alla duschar, så kan man ”låna” lite av den lagrade energin i fastigheten i stället för att köra i gång en ny produktionspanna.

Mer data ger fler möjligheter

Med smart effektstyrning kan fjärrvärmeleverantören också dela med sig till kunderna av de vinster som uppnås. Exakt hur modellen skulle kunna se ut är inte klart, men det finns flera möjliga alternativ.
 
– En del kunder kan tänkas föredra en prissignal som de kan värdera i sina befintliga styrsystem, medan andra kanske önskar en enklare paketering som är mer självgående. Vi undersöker därför olika sätt.
 
Utöver de redan nämnda fördelarna kan kunder också ges tillgång till den data som samlas in, något som kan ligga till grund för vidare analys och ytterligare energi- och pengabesparingar. 

Många fjärrvärmecentraler är dåligt intrimmade och har rentav kvar sina fabriksinställningar

– Ser kunden att det i snitt är 24 grader i fastigheten så vittnar det om att det kan finnas pengar att spara. Med inomhussensorer i olika lägenheter går det också att upptäcka om värmen behöver fördelas jämnare, det kanske visar sig vara 25 grader i en lägenhet och 18 i en annan. Vi har redan i dag tjänsten Värmeoptimering som adresserar det här behovet.
 
Själva visualiseringen, att informationen som hämtas från fjärrvärmesystemet blir lätt att se och tolka digitalt, gör att kunden på ett smidigt sätt kan hålla koll på sin förbrukning. Ett exempel på det är temperaturen på tappvarmvattnet, som måste ligga inom ett relativt snävt spann för att förhindra brännskador eller tillväxt av legionellabakterier. 
 
– Det går att kolla redan i dag, men då får man gå ner till fjärrvärmecentralen i källaren och läsa av. Erfarenhet visar också att många fjärrvärmecentraler är dåligt intrimmade och rentav har kvar sina fabriksinställningar. Det finns alltså mycket att förbättra. 

Modell för smart styrning

Under 2023 kommer Vattenfall Värme att inleda kunddialoger för att ta reda på om och i så fall hur smart effektstyrning skulle kunna införas. 
 
– Vi måste skapa en modell som är riktigt bra för båda parter. Vi tittar också på hur vi kan hitta värden i systemet som skulle kunna finansiera installationen av utrustningen. Det skulle sänka tröskeln för många kunder om vi som fjärrvärmeleverantör tar den investeringen, avslutar Rickard Bröms Frithiof.

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!