Energiteknik, Fjärrvärme, Uppsala

"Stödet ger en trygghet att fortsätta satsa"

Publicerad: 2023-02-03 Uppdaterad: 2023-10-06 kl. 12:43

"Stödet ger en trygghet att fortsätta satsa"

Drygt 80 miljoner euro. Så mycket får projektet HySkies i stöd från EU:s innovationsfond. Nyheten togs emot med glädje på Vattenfall Värme i Uppsala, där man arbetar med att göra problemet med koldioxidutsläpp till en tillgång.

Det här beskedet stärker motivationen ytterligare i arbetsgruppen, säger Mattias Lindqvist.

Han är projektledare på Vattenfall i Uppsala med Boländerna som arbetsplats. Här har man arbetat intensivt med en viktig pusselbit i projektet HySkies, möjligheterna för infångning och återvinning av koldioxid från fjärrvärme. HySkies är ett samarbete mellan Vattenfall, Shell, LanzaTech och SAS där målet är att skapa världens första storskaliga produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle. Avsiktsförklaringen skrev under 2021, och nu har projektet nått en viktig milstolpe på väg mot realisering; beviljande om EU-stöd på nära en miljard svenska kronor. Ett eventuellt investeringsbeslut fattas senare. 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_carpe_futurum_Mattias_Lindqvist-2Det här är ett väldigt glatt besked och ett bevis på att vi arbetar i rätt riktning. Stödet ger oss en trygghet att fortsätta satsa, både på den nya tekniken och på hela koldioxidaffären, fortsätter Mattias Lindqvist.

Hur kan då fjärrvärme från Uppsala vara en del i att realisera visionen om hållbart flygbränsle, så kallat elektrobränsle? Jo, tillverkningen av flygbränsle kräver en kontinuerlig tillförsel av koldioxid. I fjärrvärmeproduktionen i Boländerna uppstår koldioxid, den planeras nu att fångas in och levereras till bränsletillverkningen i närheten av Forsmark. Väl uppe i luften förbränner motorerna bränslet och där släpps den infångade koldioxiden ut igen. Summan blir att ingen ny koldioxid tillförts i atmosfären, då ingen ny fossil råvara använts. Den nya tekniken skulle möjliggöra en kraftig reducering av utsläpp från flygtransporter.

Vi i Uppsala har ansvaret för att minst 200 000 ton koldioxid levereras till bränslefabriken i Forsmark varje år. För att klara den uppgiften har vi nu tagit fram ett koncept för en CO2-infångningsanläggning, som ska anslutas till våra avfallsförbränningsanläggningar. Utöver det så arbetar vi med konceptet för lagring och transport av koldioxiden.

Vad har varit fokus för arbetet hittills?

Det har det varit att ta fram en ansökan för ett miljötillstånd för verksamheten. Det är ett väldigt utmanande arbete eftersom det inte finns så många referenser att kolla på. Att vara först ut i en sådan här process är både utmanande och intressant.

Nära en miljard kronor i EU-stöd. Vad säger du om den nyheten?

­ Det ger oss en trygghet och en tro på att vi kan realisera det här projektet. Så stärker det ju motivationen ytterligare.

Vad tror du att projektet betyder i ett längre perspektiv?

Framför allt tror jag att det kommer att hjälpa oss i målet om att leva fossilfritt. För Vattenfall Värme i Uppsala skulle det också betyda ännu ett steg i att göra verksamheten mer hållbar, och sätta oss på kartan som en av de första storskaliga anläggningarna för koldioxidinfångning i Sverige. Något att vara stolt över!

Fakta
  • Stödet går till Shell, LanzaTech och Vattenfall. SAS deltar som en potentiell köpare av bränslet. Parterna skrev 2021 under en avsiktsförklaring.
  • Elektrobränsle är en variant av hållbart flygbränsle, SAF (Sustainable Aviation Fuel).
  • Vid produktion av HySkies elektrobränsle används endast fossilfri el från svenska elnätet, återvunnen koldioxid och vatten i stället för fossila råmaterial som vid produktion av konventionella bränslen.
  • Koldioxid från fjärrvärmeanläggningar fångas in i stället för att släppas ut och kan då användas för att framställa elektrobränsle, SAF. 

Mer information: HySkies

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!