Elmarknaden, Så fungerar elaffären

Så fungerar elmarknaden i Sverige

Publicerad: 2020-11-02 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 06:03

Så fungerar elmarknaden i Sverige

Våra sjukhus, industrier och kontor. Det mesta i vårt samhälle i dag är beroende av el för att fungera. Det är lätt att tänka på el som någonting enkelt och självklart men den svenska elmarknaden består av flera delar som alla bidrar till att vårt elsystem fortsätter att fungera.

Avregleringen av elmarknaden 1996

Fram till 1996 rådde monopol på den svenska elmarknaden. Elen producerades av samma aktör som ansvarade för att elen transporterades ut till elkonsumenterna. 1996 ändrades detta när riksdagen beslutade att bryta monopolet och avreglera elmarknaden. Tanken var att ökad konkurrens skulle leda till större valfrihet och lägre elpriser för kunderna. Det skulle bli enkelt att jämföra priser och avtal och byta elleverantör. Sedan dess har marknaden växt i snabb takt. I dag finns det över 100 elleverantörer i Sverige att välja mellan.

Nätmonopol

Elnätet består av de ledningar, transformatorstationer och elkablar som gör att elen transporteras från elproducenterna hela vägen ut till elanvändarna. Elnätet är uppdelat i tre delar: stamnätet, regionnätet och lokalnätet. Stamnätet brukar kallas elnätets ”motorvägar” och är det nät som binder samman Sverige. Stamnätet ägs fortfarande av staten. Regionnäten och lokalnäten, som för ut elen till slutanvändaren, ägs av olika elnätsföretag. Det finns ungefär 170 elnätsföretag i Sverige i dag. För elnätet gäller fortfarande monopol. Varje del av elnätet har endast en ägare. Att olika aktörer skulle bygga sina egna elnät på samma geografiska område ansågs varken kostnadseffektivt eller praktiskt genomförbart. Elnätsföretaget som äger elnätet ansvarar också för att mäta den el som förbrukas av elanvändarna och som ligger till grund för elräkningen.

 

Elproduktion

Elproducenterna tillverkar den el som vi sedan använder. Elen som produceras i Sverige är i dag 98 procent fossilfri, vilket innebär mycket låga klimatutsläpp. Sverige exporterar också mycket fossilfri el, så att beroendet av kol och olja kan minska i andra länder. Under fjolåret motsvarade den svenska nettoexporten drygt 15 procent av den totala elproduktionen. De vanligaste produktionsslagen i Sverige är vattenkraft och kärnkraft . Under 2019 stod de tillsammans för 78 procent av den totala elproduktionen. Även solkraft och vindkraft är produktionsslag som ökar allt mer.

cover-Horns-rev-wind-farm-02

Fossilfritt och förnybart

De flesta har hört talas om fossilfri och förnybar energi. Men vad är egentligen skillnaden? Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Exempel på förnybara energikällor är solkraft, vindkraft, vattenkraft och bioenergi. I Sverige kommer den förnybara energin framför allt från biobränsle och vattenkraft men även vindkraften växer fort. Fossilfritt betyder att elen inte produceras från fossila bränslen som olja, kol eller gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor, framförallt vattenkraft.

Elhandel

Elhandelsföretagen är de företag som köper upp el från elproducenterna och säljer den till elanvändarna. Sverige, Norge, Finland och Danmark har sedan 1990-talet en gemensam elmarknad där priserna sätts på en särskild handelsplats, elbörsen Nord Pool. Sverige är uppdelat i fyra elområden, från Luleå i norr till Malmö i söder. Elpriserna varierar mellan de olika områdena och bestäms av tillgång och efterfrågan. I norra Sverige produceras mer el än det efterfrågas, i södra Sverige är det tvärtom. Stora mängder el transporteras därför från norr till söder, vilket leder till att det oftare är högre elpriser i de södra delarna av landet.

Läs mer om elhandeln i Sverige här.

Elanvändare

Som elanvändare är du alltid kund hos två företag – ett elnätsföretag, dit du betalar en elnätsavgift, och ett elhandelsföretag, dit du betalar kostnaden för den el du förbrukar. Som elanvändare kan man fritt jämföra och välja elhandelsbolag och elavtal men inte elnätsbolag. Många elhandelsbolag erbjuder även olika energikällor och som kund kan man skapa bättre förutsättningar för olika energikällor genom att göra ett aktivt val. Det innebär inte att din verksamhet kommer att få el från just den energikällan i era eluttag men det garanterar att motsvarande mängd el som ni förbrukar kommer att produceras av den energikälla som ni har valt, till exempel vindkraft, solkraft eller vattenkraft.

Sammanfattning

Den svenska elmarknaden består av flera delar som alla har en avgörande roll för att se till att elen når ut till elanvändarna när den behövs, där den behövs. Som elkund kan du fritt jämföra och välja elhandelsbolag och elavtal men inte elnätsbolag. Du kan också skapa bättre förutsättningar för olika energikällor genom att göra aktiva val, till exempel välja vindkraft, solkraft eller vattenkraft. Ett sådant val garanterar att motsvarande mängd el som ni förbrukar kommer att produceras av just den energikällan.

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!