VF_clock_rgb 2020-06-08 Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

Nu vet vi att global förändring går riktigt snabbt – är det nu vi börjar ställa om?

Våren 2020 har alla fått ställa om till digitala möten och distansarbete. Runt om i världen har coronaviruset härjat och hållit fabriker stängda, flygplanstrafiken på marken, medfört oerhörda påfrestningar på sjukhusvården samt orsakat massuppsägningar och permissioner från jobb.

”Social distansering” har blivit ett begrepp i corona-tider när länder stänger sina gränser. Det har blivit smärtsamt tydligt hur socialt och fysiskt sammanflätad världen är – så tät sammanflätat att vi kan sprida smitta på bara några veckor till i princip alla kontinenter.  

Helt plötsligt har vi blivit påminda om hur sårbart samhället egentligen är. Allt som byggts upp under år av stabil högkonjunktur har svängt om till den djupaste dal de flesta av oss någonsin varit med om. Vi ser nya beteenden såsom till exempel bunkring - där vi på sikt riskerar att vissa varor tar slut, både livsnödvändiga hjälpmedel till sjukvården samt vanliga dagligvaror.

 

Vinner ledaren eller den sakkunnige?

Sverige har uppmärksammats internationellt för sitt vägval i krisen och ibland möter vi stark kritik för vårt till synes ”slappa” agerande där vi valt att undvika förbud. Här finns ingen ledare som pekar med hela handen utan vi lyssnar på de sakkunniga. Dessutom påvisar undersökningar att det svenska folket har ett stort förtroende för myndigheter och många är också väldigt stolta över att vi vågar lita på våra egna sakkunniga och stå emot kritiken från omvärlden. Vi litar på att varenda en tar sitt ansvar och gör så gott de kan utan hot om straff. 

Omställning och lösningar på framfart

Restauranger erbjuder hemkörning av mat, industrier skänker sina munskydd till sjukvården, hotell hyr ut rum för långtidsboende, flygvärdar och värdinnor omskolas till vårdpersonal, stora mässhallar byggs om till vårdplatser, vodkatillverkare tillverkar handsprit, privatpersoner syr och tillverkar både munskydd och visir till sjukvården.

Nu är det innovatörerna som kliver in i rampljuset hos våra företag. Det är nu det gäller att testa nya idéer, även sådana som baseras på solidaritet och en vilja att hjälpa till. Idéer som under högkonjunktur inte hade uppdagats på samma sätt.

Klimatpåverkan satt ”On-hold”

Coronavirusets framfart har bidragit till att många städer numera fått mycket renare luft och har därmed kastat nytt ljus på den globala utsläpps- och miljöfrågan. När vi står inför omedelbara och tydliga hot, fokuserar vi alla på det som står inför oss just nu. Förlusten av vintersnö på fem eller tio år ser trivial ut mot bilder av överbelastade sjukhus och stigande dödssiffror.

Men frågan som många ställer sig är hur vi kan lyckas bibehålla de miljöinsatser som pandemin fört med sig och undvika rivstarter av återöppnande ekonomier som ofta fortfarande sker med hjälp av fossila drivmedel.

vattenfall_

Det är fortfarande möjligt

Efter corona kommer många att välja nya arbetssätt och prioriteringar. Kommer tiden efter krisen att frodas av hållbar utveckling där övergången till fossilfri energi och energieffektivisering tar fart? Det finns fortfarande förutsättningar att nå klimatmålen.

Genom en utökad elektrifiering skulle en omfattande del av koldioxidutsläppen från basindustrin och transportsektorn kunna elimineras redan idag. En fossilfri fordonsflotta är ett måste för en grönare och mer hållbar framtid.

Omställning till energieffektivare värme och genom en mer omfattande användning av återvunnen värme från industri och elproduktion skulle bidra till en minskning av koldioxidutsläppen ytterligare.

I denna tid har vi upptäckt fem aktuella trender som kommer att påverka både ditt företag och det energilandskap som ni verkar i.New call-to-action

Fem trender som kommer att påverka både ditt företag och energilandskapet som ni verkar i.

Ladda ner