Förnybar energi, fossilfri, Hållbarhet och socialt engagemang, Klimatneutral el

Positivt trendbrott i globala utsläppen

Publicerad: 2020-04-14 kl. 11:30

positivt-trendbrott-globala-utsläppen

Med globala toppmöten och skolstrejker blev 2019 klimatets år. En rapport från den internationella energiorganisationen IEA väcker hopp om att de energirelaterade växthusgasutsläppen redan kan ha vänt nedåt.

De globala energirelaterade utsläppen slutade öka under 2019, enligt en rapport från International Energy Agency, IEA. Efter två år med stora ökningar bromsades utvecklingen, till stor del tack vare en utbyggnad av förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Där är det de industrialiserade länderna som leder utvecklingen.

Utsläppen från de industrialiserade länderna minskade med omkring 4 procent jämfört med året innan, och av den minskningen i sin tur stod energisektorn för 85 procent. Det är tydligt att det görs stora framsteg inom förnybar energi, och utsläppen från energisektorn är nu på sin lägsta nivå sedan 80-talet. Tillsammans med uppvärmning står energisektorn för omkring 40 procent av de globala utsläppen.

Fastigheterna på rätt spår

Även inom fastighets- och byggsektorn finns det tendenser till att vända trenden. Mellan 2018 och 2019 slutade utsläppen från sektorn att öka, enligt IEA. Detta trots att andelen av sektorns investeringar som görs i hållbara projekt bara legat omkring 10 procent de senaste fem åren.

Fastighets- och byggsektorn stod för omkring 39 procent av de globala utsläppen under 2019. 11 procent av utsläppen kan tillskrivas stål, cement och glasindustrierna. Materialvalen hos bygg- och fastighetsföretag är alltså en viktig faktor i såväl nybyggnad som vid ombyggnad och renovering.

Vattenfall driver tillsammans med SSAB och LKAB ett projekt för att i framtiden kunna producera fossilfritt stål. Projektet kallas Hybrit, och målet är att ersätta kol och koks i produktionen med vätgas och el. På så sätt kan koldioxidutsläppen elimineras.

Kommer transportsektorn vända trenden?

Transportsektorn står för omkring 25 procent av de globala utsläppen, och de fortsätter öka. Men även här finns indikationer på förändring. Sektorns utsläpp ökade bara med 0,6 procent under 2018, att jämföra med en tillväxt på i genomsnitt 1,6 procent per år de senaste 10 åren.

Sannolikt kan den ökande försäljningen av elbilar tillskrivas en stor del av trendbrottet. Enligt IEA passerade den elektriska bilflottan fem miljoner fordon under 2018, vilket var en ökning med 63 procent från året innan. Kina hade den största andelen av den globala flottan, omkring 45 procent, medan Europa står för 24 procent och USA för 22.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!