Energiteknik, Klimatneutral el, kärnkraft

Så funkar kärnkraftsreaktorernas ”tusenmilaservice”

Publicerad: 2021-06-02 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 13:55

Ringhals

Sol och semester öppnar för underhållsarbete. En gång per år, när elkonsumtionen är som lägst, stängs de svenska kärnkraftsreaktorerna för revision.

Andreas Hermansson är en av arbetsledarna i Ringhals svetsverkstad. För tillfället är det bråda dagar. Reaktorn Ringhals 3 är stängd för underhållsarbete och eftersom tidsperioden är begränsad innebär det att schemat kan omfatta såväl vardag som helg.

– Helgen som gick ägnade vi åt att svetsreparera underströmningsrören på en turbin.

Totalt genomförs omkring 100 arbetsordrar av svetsverkstaden under årets revision av Ringhals 3. Det är förhållandevis få, berättar Andreas Hermansson, som är anställd vid Vattenfall Services.

Vissa komponenter måste vi vänta tills vi gått ner ur drift för att kunna se

Uppskattningsvis nio av tio jobb är planerade. Resterande är sådana som förutsätter åtkomst till delar av anläggningen som är oåtkomliga under drift.

– Ordrarna för vad som ska utföras ska finnas inne sex månader i förväg. Då vet man att vi ska byta den och den ventilen, vad vi ska svetsreparera. Men vissa komponenter måste vi vänta tills vi gått ner ur drift för att kunna se.

Planerade avbrott

Revisioner är en del av driftcykeln för svenska kärnkraftsreaktorer. Det årliga avbrottet används för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut.

Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden från flera länder. Den verkstadsgrupp Andreas Hermansson leder utökas exempelvis med tillfällig personal, främst i form av licenssvetsare och montörer.

– För att ha ett säkert kärnkraftverk måste man regelbundet byta ut komponenter och bränsle, säger Andreas Hermansson.

2021 stötte några planerade moment på patrull. På grund av handelssvårigheter till följd av Brexit var vissa specialkomponenter omöjliga att få tag på i tid. De arbetena fick skjutas till 2022.

Då vill alla ha semester och efterfrågan på el är låg. Då jobbar vi..

Ringhals har som mest haft fyra reaktorer i drift. Ringhals 2 stängde i december 2019 och Ringhals 1 i december 2020. De kvarvarande Ringhals 3 och 4 står för cirka 12 procent av landets elproduktion.

– Revisionen ligger som den gör för att det inte ska uppstå brist på el. Skulle vi ha gått ner på vintern vore det en annan sak, men nu är det varmt ute. Och Ringhals 4 stänger vi vecka 30. Då vill alla ha semester och efterfrågan på el är låg. Då jobbar vi. Det är behovet som styr.

Utbytta och moderniserade

I Ringhals 3 och 4 investerades nyligen i oberoende härdkylning, ett myndighetskrav för fortsatt drift från och med 2021. Medan Ringhals 1 och 2 i högre grad bestod av äldre delar och teknik som underhölls är de kvarvarande reaktorerna 3 och 4 till stora delar utbytta och moderniserade, säger Andreas Hermansson.

– Vi har genomfört jätteprojekt, från kontrollrum till turbin.

Underhållsarbetet pågår året om, i den mån det är möjligt att arbeta under drift. Även de nedstängda reaktorerna underhålls. Det senaste projektet har varit att köra oxalsyra (den syra som ger rabarber deras särskilda karaktär) i rören på Ringhals 1 för att på så sätt minska kontaminationen. Under hösten ska Ringhals 2 få samma behandling.

Revisioner vid Ringhals 2021:
Revisionen kan vara kortare eller längre, där den längre är mer omfattande.
* Ringhals 3: 24 maj–16 juni
* Ringhals 4: 28 juli–5 september
* Ringhals 1 och 2 är stängda sedan tidigare.
 

Läs om energiomställningen och projekten som gör den möjlig

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!