Elbilar, Klimatneutral el, klimatsmart

Fossilfri el avgörande för klimatsmarta elfordon

Publicerad: 2021-02-25 Uppdaterad: 2021-02-25 kl. 15:13

Incharge

Elfordon har en viktig roll i omställningen till en fossilfri framtid. Men för att elektrifieringen ska vara helt klimatsmart behöver elen ha producerats utan att fossila bränslen använts. Ett sätt att säkerställa det är tanka bilen med klimatneutral el.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag och övergången till eldrift är ett viktigt steg för att minska utsläppen. Men en förutsättning för att elfordon verkligen ska vara klimatsmarta är att elen har producerats utan att fossila bränslen som kol eller olja har använts under processen. Annars begränsas miljövinsterna till att bli lokala, och utsläppen sker istället någon annanstans.

På ett globalt plan är det meningslöst att köra elbil om elen kommer från exempelvis kolkraft

– Många tar för givet att en elbil alltid är klimatsmart men på ett globalt plan är det meningslöst att köra elbil om elen kommer från exempelvis kolkraft. Då flyttar man bara utsläppen någon annanstans, säger Mats Linder som är marknadschef för företagsförsäljning på Vattenfall.

Hela livscykeln viktig

Större delen av all el som produceras i Sverige kommer från fossilfria källor som vatten-, kärn-, vind- eller solkraft, så förutsättningarna här är goda. Men för att elbilen ska bli verkligt klimatsmart behöver man se till elens hela livscykel, det vill säga att även inkludera utsläppen från uppbyggnad, drift och avveckling av de anläggningar där elen produceras.

Vi behöver minska utsläppen i alla delar av ledet

– Solel är ett bra exempel på en klimatsmart energikälla, där själva elproduktionen i stort sett inte orsakar några utsläpp. Men om solcellerna har tillverkats i exempelvis Kina är det ganska stor sannolikhet att tillverkningsprocessen har skett med el som kommer från kolkraft. Vindkraftverk är ett annat exempel, de kräver ganska mycket underhåll under sin livstid och det underhållet genomförs av bland annat dieseldrivna fordon. Klimatet är en global fråga och vi behöver minska utsläppen i alla delar av ledet, säger Mats Linder.

Klimatneutral med kompensation

Allt fler svenska företag har som målsättning att inom de kommande åren gå över till att vara helt klimatneutrala. Att välja förnyelsebar el och minska sin elförbrukning är viktiga steg för att nå dit, men att helt reducera elens klimatpåverkan är svårt. Vattenfall erbjuder redan i dag enbart el från fossilfria energikällor, med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Genom tillvalet Klimatneutral el ges kunden även möjlighet att klimatkompensera för de utsläpp som elförbrukningen ändå ger upphov till, utsläpp som omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid.

Ett sätt för elkunden att säkerställa att elen är helt klimatneutral över hela livscykeln

Vattenfall väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav enligt märkningen Gold Standard. Det innebär bland annat att utsläppsminskningarna är tredjepartsverifierade, och att projekten samtidigt bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling.

– Det här är ett sätt för elkunden att säkerställa att elen är helt klimatneutral över hela livscykeln, sammanfattar Mats Linder.

Läs mer om hur klimatkompensation genom Vattenfall fungerar.

Hur vet man om elen är klimatsmart?

Intresset för klimatneutral el ökar och många stora företag, bland annat Coca Cola European Partners, har valt Klimatneutral el från Vattenfall. Flera stora fastighetsbolag väljer också den här vägen, vilket har gjort att många konsumenter fått tillgång till klimatneutral el när de laddar sina elfordon. Men hur vet man säkert att den el som kommer ur laddstolpen är klimatsmart?

Fråga var elen kommer ifrån och om den har någon ursprungsmärkning

– Hör av dig till den som äger laddstolpen och fråga var elen kommer ifrån och om den har någon ursprungsmärkning, tipsar Mats Linder, och tillägger:

– Påtryckningar från konsumenter, kunder och anställda har en stor kraft i att få ännu fler att ställa om. Kraven från konsumenterna ökar och många företag har redan insett att det är en konkurrensfördel att erbjuda klimatneutral el, det stärker både varumärket och kundlojaliteten och uppskattas av många medarbetare.

Om klimatneutral el i korthet:

Övergången till eldrift är ett viktigt steg för att minska utsläppen från transporter, men en förutsättning för att elfordon verkligen ska vara klimatsmarta är att elen har producerats utan att fossila bränslen som kol eller olja används. Med el från Vattenfall garanteras du fossilfria elkällor. Det går ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel, som omfattar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el.

Dessa utsläpp är, för dig som elförbrukare, svåra att påverka på annat sätt än genom att minska din elförbrukning. Därför erbjuder Vattenfall möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till. Genom att välja fossilfri Klimatneutral el från Vattenfall tar du ett viktigt steg mot att bli en klimatneutral verksamhet.

För att bli helt klimatneutral i sin elförbrukning behöver man uppfylla ett antal kriterier först innan man börjar jobba med klimatkompensation. Reduktionen av de egna utsläppen innan man kompenserar är viktigast för att verkligen göra skillnad för klimatet. I vår guide har vi sammanfattat de fem stegen som krävs för en klimatneutral elförbrukning. Ladda ner guiden nedan.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!