Redaktionen

På Vattenfalls Energy Plaza håller du dig uppdaterad om det senaste inom hållbar energi och det nya energilandskapet.

Batteridrivna gruvmaskiner positivt för både miljö och hälsa

Gruvindustrin har en lång historia av tunga, energislukande maskiner och fordon. Men elektrifieringen sker snabbt även där.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
fossilfri
Läs artikeln

Bästa värmelösningarna för klimatsmarta BRF:er

Det finns ett ökat intresse bland bostadsrättsföreningar att minska sitt energibehov. Men hur ska man börja? Lina Yng, vd på Energikontoret Mälardalen, ger tips. 

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
FjärrvärmeEnergirådgivning
Läs artikeln

Boliden och Vattenfall testar smart batterilager i Landskrona

Att kunna lagra el är högintressant för industrin – och nu sätts ett intelligent batterilager i drift på Bolidens blysmältverk i Landskrona. Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi står bakom projektet.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
AIEnergilagring
Läs artikeln

Nya pengar att söka från Klimatklivet

Klimatklivet har sedan 2015 delat ut stöd till lokala och regionala insatser för att minska utsläpp av växthusgaser. I höstens budget förstärktes stödet ytterligare vilket betyder att det kommer att finnas närmare 2 miljarder kronor att ansöka om under 2021.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
omställning
Läs artikeln

God elkvalitet minskar både kostnader och miljöpåverkan

Miljardbelopp går till spillo inom industrin varje år på grund av bristande elkvalitet. Detta trots att det finns mycket att göra för att hitta – och åtgärda – bristerna. Anders Fältsjö på Vattenfall Services beskriver hur det går till.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Läs artikeln

Regeringen tar flera steg mot elektrifierade vägar

För att nå klimatmålen och minska utsläppen från transportsektorn behöver det vara möjligt att göra fler transporter med elfordon. Regeringen har nyligen inlett flera projekt för att snabba på arbetet.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
omställning
Läs artikeln

Transmissionsnätet rustas – men räcker satsningen till?

De kommande tio åren satsar Svenska Kraftnät 60 miljarder kronor på att bygga ut och rusta upp stamnätet. Men prioriterar man rätt och kommer satsningen i tid?

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
elförsörjning
Läs artikeln

Populärt elavtal ökar investeringarna i vind- och solkraft

Allt fler företag vill bidra till utbyggnaden av förnybar energi. Power purchase agreement, förkortat PPA, är ett sätt att göra det, utan att själv göra investeringen.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Elavtal, Rådgivning och Elhandel
Läs artikeln

Så vill branschen säkra framtidens fossilfria elproduktion

För att Sverige ska kunna ställa om och klara klimatmålen behöver tillståndsprocesser och annan lagstiftning när det gäller energiproduktion förändras. Branschorganisationen Energiföretagen tar ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
omställningelförsörjning
Läs artikeln

Så ska grön el lagras i batterier av trä

Det låter nästan för bra för att vara sant. Men inom en snar framtid kommer vi att kunna lagra el från sol och vind i batterier av trä. Norrköpingsföretaget Ligna Energy har tagit fram en lösning som ...
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Energilagring
Läs artikeln