Hållbarhet, power-as-a-service, Elektrifiering, Transport

Coca-Cola i Sverige börjar med eldrivna transporter

Publicerad: 2023-05-31 Uppdaterad: 2024-02-13 kl. 13:13

En av ellastbilarna som körs för Coca-Cola. Foto: David Jansson

Coca-Cola i Sverige har höga hållbarhetsambitioner, med målet att nå nettonollutsläpp till 2040. Vattenfall är en partner på flera sätt i detta arbete och den senaste insatsen är en installation av laddare för lastbilar på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro utanför Stockholm.

Produktionsanläggningen i Jordbro är redan certifierat klimatneutral och drivs med miljödeklarerad el. Den är också försedd med laddstolpar för tjänstebilar och de anställdas privata bilar. Men nu tas alltså ytterligare ett steg i och med möjligheten att göra eldrivna leveranser.

Den första lastbilen är redan ute och levererar dryck i Mälardalen och den andra kommer i gång i sommar. Bilarna har en räckvidd på cirka 25 mil per laddning och rymmer 33 pall per leverans, vilket motsvarar 43 000 50-centilitersflaskor eller 70 000 33-centilitersburkar.

Utsläppsminskningar i alla led

– Projektet är ett litet, men viktigt, steg på vår väg mot nettonollutsläpp i hela värdekedjan till år 2040. Vi jobbar kontinuerligt och tillsammans med partners och leverantörer med att minska utsläppen från vår distribution. Sedan 2021 används 100 procent fossilfritt drivmedel i alla inrikestransporter, och sedan flera år tillbaka använder vi miljödeklarerad el från Vattenfall på vår anläggning i Jordbro, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners Sverige.

Andreas Kölvall är Vattenfalls projektledare och förvaltare för de nya laddarna. Det är en power-as-a-service-lösning där Coca-Cola betalar en månadsavgift för att Vattenfall ska ta helhetsansvar för installation och drift.

– En fast månadskostnad är lättare att budgetera för, vilket underlättar investeringsbeslut, förklarar han.

Nu får de tre laddarna ström från en undercentral med begränsad effekt, men avsikten är att längre fram skapa en bättre optimerad lösning med flera laddare som får ström från en egen högspänningstransformering.

Utvärderas för framtida projekt

Även Coca-Cola ser laddstationen som en startpunkt för vidare utveckling.

– Vi kommer att utvärdera detta pilotprojekt kontinuerligt, det är en möjliggörare för oss att testa tekniken och utveckla vår logistikplanering. Eftersom 90 procent av våra utsläpp uppstår i leverantörsled krävs långsiktiga och starka partnerskap, såsom det vi har med Vattenfall, för att nå nettonollmålet, säger Lisa Wahlström.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!