Energilagring, Flexibilitetstjänster, FCR

Flexibilitet blir extra lönsamt med batterilager

Publicerad: 2023-05-02 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 11:14

Batterilager

Att bli mer flexibel i sin energianvändning sänker inte bara företagets elkostnader och är bra för hållbarhetsarbetet utan kan också leda till nya intäktsmöjligheter. Allt fler företag väljer att investera i batterilager för att tjäna pengar på marknaden för frekvensreglering. Som bonus får de ett batteri som kan användas till så mycket mer i företaget.

– Dagens höga priser på frekvensmarknaden gör investeringar i batterilager ovanligt lönsamt just nu, säger Magnus Berg, portföljchef inom R&D på Vattenfall.

– Genom att sälja sin flexibilitet kan företagen på kort tid få tillbaka sin investering och på köpet framtidssäkra sin verksamhet. Batteriet ger tillgång till en hel uppsättning olika nyttor som var och en kanske inte motiverar inköpskostnaden av ett batteri.

Att som företag jobba mer flexibelt med sin elförbrukning kräver givetvis inte i sig att man använder energilager, varken för att delta på frekvensregleringsmarknaden eller för att jobba mer energieffektivt inom företaget. Processer kan stängas ner manuellt eller flyttas i tid när elpriser blir för höga. Och pumpar, värmare och andra processer kan automatiskt styras och stängas av korta stunder, med hjälp av exempelvis Vattenfalls tjänster, så att företaget kan få intäkter genom FCR och andra frekvensregleringsprodukter.

– Fördelen med att använda batterilager är att de åtgärder man gör inte alls påverkar företagets processer och drift. Som en av Vattenfalls kunder sa: ”Det funkar jättebra! Jag märker inte ens att det står där”. Precis så. Osynligt, utan påverkan på företagets arbete och där Vattenfalls algoritmer sköter flexibiliteten på distans. Det är högsta betyg i det här sammanhanget, säger Magnus Berg. 

Höga priser på FCR ger snabb intjäning av batterilager

För att det svenska kraftsystemet ska vara stabilt måste frekvensen i elnätet alltid hållas runt 50 Hz. Då är elproduktion och elförbrukning i balans. För att säkerställa det ser Svenska kraftnät till att tillföra och avlägsna energi när så behövs, bland annat med olika frekvensregleringstjänster där kunder mot betalning kan bidra med sin flexibilitet.

– De två tjänsterna som är mest intressanta för kunden och ger bäst möjligheter till intäkter är FCR-D (upp- och nedreglering) och FFR (uppreglering). Eftersom Svenska kraftnät vill ha goda säkerhetsmarginaler och elpriserna är höga nu får man idag väldigt bra betalt för att sälja sin flexibilitet via dessa tjänster, säger Magnus Berg.

För att delta på frekvensmarknaden som kund behöver du ta hjälp av en balansansvarig, som exempelvis Vattenfall, som hanterar och sköter försäljningen till Svenska kraftnät. Efter att den balansansvariga varit ute hos kunden och gått igenom vilken energikapacitet som kan levereras, installerat hårdvara och det hela sedan testats och en förkvalificering gjorts med Svenska kraftnät är du igång.

Vattenfall prognostiserar sedan på distans kundens tillgängliga kapacitet och budar på marknaden. Allt sköts automatiskt, oavsett om det handlar om att stänga ner processer eller att ladda upp eller ur företagets batteri.

– Som ansluten kund är det relativt sällan ens resurser faktiskt tas i anspråk utan man får främst betalt för att vara tillgänglig. Det är mycket ovanligt att man aktiverar en resurs mer än 2–3 minuter per gång, även om man förbinder sig att ha kapacitet för 20 minuter per tillfälle. Så frekvenshandeln är inget som märks i den dagliga verksamheten ute hos kunden, säger Magnus Berg.

För den som vill använda batterier kan Vattenfall hjälpa till med dimensioneringen, och till de kunder som så önskar hyr Vattenfall även ut batterier via tjänsten Power-as-a-Service. Läs mer om Bolidens batterilager som Vattenfall äger och driftar här.


Energy Plaza Podcast

I det andra avsnittet av Energy Plaza podcast tar Magnus upp frågan om batterilagring och dess användningsområden. Lyssna nu!

Energy Plaza Podcast: Bör företag investera i batterier?


Hur mycket pengar kan företagen tjäna på frekvenshandel?

– Det beror helt på hur mycket kapacitet man har möjlighet att erbjuda, men för stora batterier handlar det om flera miljoner kronor årligen per installerad megawatt. Med hjälp av främst frekvenshandel är återbetalningstiden för ett batterilager kort, ner mot 3–4 år, vilket är enormt bra med tanke på att ett batterilager har en livslängd på 10–15 år, säger Magnus Berg.

Är FCR och batterilager något som passar alla typer av företag?

– Ja, det skulle jag säga, så länge man kan erbjuda över 0,1 MW. Fast det främsta skälet för företag att investera i ett eget batterilager idag är just kombinationen med andra viktiga tjänster som batteriet kan leverera. Att så att säga gratis få tillgång till exempelvis reservkraft är ju en jättevinst, säger Magnus Berg.

Idag står oftast FCR och frekvenshandel för runt 80–90 procent av intäkterna och spotprisoptimering för resten, där man köper och lagrar el när den är som billigast och använder den när den är som dyrast.

– Framöver kan det bli tvärtom eller 50–50 kanske. Prisvariationerna på el kommer att öka till följd av mer variabel elproduktion (sol- och vindkraft) och då blir det än viktigare att jobba flexibelt och använda batterier för såväl spotprisoptimering som exempelvis peak shaving, säger Magnus Berg.

4 bonusnyttor med ett batteri betalt genom FCR

  • Spotprisoptimering
  • Peak shaving
  • Back-up och UPS
  • Lagring av solenergi

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!