Förnybar energi, Forskning

Viktigaste teknikerna för framtidens energisystem

Publicerad: 2023-04-18 kl. 10:48

Vätgaskompressor

Fusion, djupgeoenergi och vätgas. Det är tekniker som Daniel Hirsch, Energiforsk, tror kan spela viktiga roller i energisystemet i framtiden.

För att klara klimatomställningen krävs stora förändringar i hur vi producerar och använder energi och det är något som upptar många forskares tid. Daniel Hirsch har mångårig erfarenhet av att bevaka energi- och klimatsektorn i olika roller och är numera kommunikationsansvarig på Energiforsk, ett företag som initierar och administrerar forskning för ett hållbart och robust energisystem. Han berättar att enligt statistik från OECD är energieffektivisering, kärnkraft och förnybart de tre forskningsområden inom energi som får mest offentlig finansiering. Tre ben som är avgörande för att kunna lämna den fossila eran bakom oss.Daniel_Hirsch-lores

– Globalt står fossila bränslen fortfarande för 80 procent av energin. För att få ner det till noll måste vi både bygga så mycket fossilfri energiproduktion vi kan och använda energin så smart som möjligt.

Att använda energi smart handlar mycket om flexibilitet, att använda el vid rätt tillfälle. Att ”låna” el från batterierna i parkerade elbilar kan också vara en möjlighet. Frågan är bara hur affärsmodellen ska se ut.

Fordonsflottan byts ut under lång tid

Eftersom de stora biltillverkarna har ställt om till elbilsproduktion är prognosen att elbilar kommer att stå för all nybilsförsäljning i Sverige redan 2030. Samtidigt används en bil i snitt 17 år, så det kommer att ta tid innan hela flottan är utbytt. Daniel Hirsch bedömer att det som behöver prioriteras i utbyggnaden av laddinfrastruktur dels är snabbladdare utmed långa, vältrafikerade sträckor, dels laddare vid flerfamiljshus.

En annan del av transportsystemet där mycket utveckling sker är flygsektorn. Många aktörer runtom i världen jobbar med såväl biobränsle som vätgasdrift och batteriflyg.

– Vissa tror att batteriflyg till och med kommer att bli billigare än vanligt flyg eftersom de kräver så lite underhåll. Samtidigt är det små plan eftersom batterierna annars blir för tunga, så det blir inte så många passagerare att fördela kostnaden på.

Möjligt att bygga ut vindkraft rejält

När det gäller förnybart finns fortfarande en stor potential att bygga ut vindkraften. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige betydligt färre vindkraftsanläggningar, både på land och havsbaserade.

– Det handlar om att hitta lösningar så att människor tycker att det är okej att bo nära. Trenden nu är att vindsnurrorna blir högre och högre, så de syns på längre håll, men samtidigt behövs det färre för lika stor elproduktion. Men det finns stora möjligheter med havsbaserad vindkraft på långt avstånd från kustlinjen.

Ett spännande område inom förnybart är geotermisk energi, det vill säga att utvinna energi ur jordskorpan. Det har främst använts för värme hittills, men nu sker teknisk utveckling som gör att det kommer att bli möjligt att skala upp tekniken även för elproduktion.

– Den kan få jättestor betydelse, säger Daniel Hirsch, som också påpekar att det är en energikälla som inte är väderberoende.

Fusionskraft verklighet inom 30 år

Ett annat stort genombrott skedde förra året, när amerikanska forskare för första gången lyckades med en fusion av atomkärnor som genererade mer energi än vad som gick åt för reaktionen. Det är en form av kärnkraft som inte genererar radioaktivt avfall som behöver lagras under längre tid och Daniel Hirsch bedömer att fusionskraft kan finnas i drift om 30 år, om än inte i stor skala.

Vätgas som energibärare och katalysator kommer att bli allt viktigare, bland annat på grund av de stora mängder som kommer att behövas i framställningen av fossilfritt stål. Processen att genom elektrolys framställa vätgas blir också billigare och mer storskalig.

Det finns alltså många spännande möjligheter på energiområdet. Vad är det som avgör vad som kommer att förverkligas?

– Det handlar om två saker: tekniken och lönsamheten. Det behöver alltid finnas en affärsmodell.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!