Läs mer om: Elmarknaden

ElmarknadenSå fungerar elaffärenElområden

Tjugo ord som förklarar dagens elmarknad

Behöver man veta vad spotpris, elområde och förbrukningsflexibilitet är? Ja, det underlättar om man vill förstå dagens elpris och kunna välja den bästa energilösningen för sin verksamhet.
VF_clock_rgb Lästid: 10 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Import av el trots överskott – hur hänger det ihop?

Sverige har ett överskott av egenproducerad el, men ändå importerar vi el. Hur hänger det ihop? En förklaring är att alla tjänar på att samarbeta över gränserna när det gäller energiproduktion.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
ElmarknadenElområdenEnergiförsörjning
Läs artikeln

Så fungerar lokala flexibilitetsmarknader

På flera håll runtom i landet testar man nu lokala flexibilitetsmarknader. Företag får betalt för att vara energieffektiva och klimatsmarta och hjälper till att skapa balans i elnätet.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
ElmarknadenSå fungerar elaffärenFlexibilitetstjänster
Läs artikeln

Så skiljer sig USA:s elmarknad från vår

De senaste årtiondena har elmarknaderna i Europa blivit mer decentraliserade. I USA har utvecklingen gått åt motsatt håll. Men vad är mest effektivt för att hantera utmaningar kopplade till elförsörjningen framöver?

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Elavtal, Rådgivning och ElhandelElmarknadenSå fungerar elaffären
Läs artikeln

Flaskhals byggs bort för lägre elpris

I juni i år beräknas en ny kraftledning i Närke vara färdigbyggd. En flaskhals mellan norr och söder i det svenska stamnätet försvinner vilket på sikt kan leda till mer utjämnade elpriser i landet.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningElmarknadendistribution
Läs artikeln

Fossilfri el ger lägre priser


Fossilfri el är inte bara bra för klimatet. Det ger också lägre elpriser. Vattenfalls portföljförvaltare Tobias Söderberg förklarar hur det hänger ihop.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiVindkraftElmarknaden
Läs artikeln

Svängigt enligt reglerna på elmarknaden

Elpriserna i Sverige har aldrig varit så höga som under sensommaren 2021. Enkelt uttryckt beror det på väder och vind och import av relativt dyr tysk el. Att Sverige ingår i den europeiska gemensamma elmarknaden gör oss utsatta för tillfälliga svängningar i elpriset.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
elförsörjningElmarknadenElområden
Läs artikeln

Kraftig prisökning på utsläppsrätter

Utsläppsrätter är det enskilt viktigaste verktyget för att uppnå klimatmålen. Det ger företagen förutsägbarhet och förbättrar chanserna att nå unionens mål om drastiskt minskade koldioxidutsläpp till år 2030.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
fossilfriElmarknaden
Läs artikeln

God vattentillgång och milt väder ledde till rekordlåga elpriser 2020

Fjolåret präglades av riktigt låga elpriser. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool har inte varit så lågt sedan år 2000, visar statistik från branschorganisationen Energiföretagen.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Elmarknaden
Läs artikeln

Aktörerna på elmarknaden

I Sverige förbrukar vi omkring 15 000 kWh el per invånare och år. För att vi ska få den el vi behöver – när vi behöver den – sker en tät samverkan, dygnet runt mellan elmarknadens olika aktörer.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
ElmarknadenSå fungerar elaffären
Läs artikeln