Lagar och skatter, Elavtal, Rådgivning och Elhandel, Elmarknaden

Så kan gaspristaket  påverka elpriset

Publicerad: 2022-12-21 kl. 09:34

Så kan gaspristaket påverka elpriset

I februari införs en maxgräns för vad naturgas får kosta inom EU. Syftet är att hålla nere priserna på gas som energikälla och att minska påverkan från de höga gaspriserna på elpriserna.

Sverige använder en mycket liten andel el från elproduktion med gas som energikälla. För hela landet svarar gas för 3 procent av Sveriges energitillförsel, enligt Energimyndigheten. Det är framförallt i södra och sydvästra Sverige som naturgas används som bland annat processbränsle och som råvara inom industrin och för kraft- och fjärrvärmeproduktion.

Syftet var att minska de extrema svängningarna i pris på naturgas

Men inom EU stod gas för nära en fjärdedel, 24 procent, av energin som användes under 2020. När EU-kommissionen i september 2022 föreslog en så kallad marknadskorrigeringsmekanism var syftet att minska de extrema svängningarna i pris på naturgas som har inträffat i EU sedan kriget i Ukraina inleddes i februari. 

Koppling mellan gas- och elpris

Gaspriserna ökade under första halvan av 2022 med mellan 67 och 271 procent, enligt EU-kommissionen. Men oavsett hur lite Sverige använder naturgas som energikälla kan prishöjningen på gas sprida sig även till elpriserna i Sverige. En anledning är att EU:s system för prissättning av el bygger på en gemensam marknad där priset är sammankopplat mellan EU:s elområden både inom och mellan olika länder.

Det är den sist köpta kilowattimmen som bestämmer priset per kWh för ett elområde. Denna så kallade marginalprissättning ska leda till en optimalt effektiv resursanvändning. Med hjälp av andra lagar som premierar förnybar energi, ska marginalprissättningen även leda till utbyggnad av förnybar elproduktion. När efterfrågan på el överstiger vad som sammanlagt kan produceras från andra energikällor än naturgaseldade kraftverk blir priset satt efter priset från gas-elen oavsett hur elen är producerad.

Ett gaspristak på 180 euro per MWh är en bra bit under topparna för marknadspriset på gas

Den 19 december enades EU:s energiministrar om att prisnivån för när marknadskorrigeringsmekanism ska tillämpas är när priset, för en period på upp till tolv månader på gasbörsen TTF i Nederländerna, överskrider 180 euro per MWh under tre arbetsdagar.

Ett gaspristak på 180 euro per MWh är en bra bit under topparna för marknadspriset på gas som har varit uppe i över 340 euro per MWh i mars och augusti 2022. Men nivån för pristaket ska alltså vara uppnått i tre dagar för att mekanismen ska börja tillämpas. När beslutet om nivån för gaspristaket fattades i december var marknadspriserna långt under 180 euro per MWh.  

Kan slopas vid akut energiläge

Villkoren för att pristaket ska tillämpas är också att mellanskillnaden mellan världsmarknadspriset för flytande naturgas och EU-priset överstiger 35 euro. När pristaket införs ska det tillämpas i minst 20 arbetsdagar.

Det nya pristaket kan slopas om energitillgången för EU riskeras. Exempelvis om EU-kommissionen anser att ett akut nödläge gäller i EU eller i en region av EU.

EU-kommissionens förslag om ett gaspristak är ett av flera nya regeländringar

Inom EU har gaspristaket stötts och blötts under en period. Framförallt Tyskland och Nederländerna har lyft fram en risk med att ett alltför lågt pristak kan leda till brist på gas när ingen vill sälja för ett pris långt under marknadens vanliga.

EU-kommissionens förslag om ett gaspristak är ett av flera nya regeländringar för att stabilisera läget på EU:s energimarknad och hålla energipriserna nere.

  • TTF, Title Transfer Facility, i Nederländerna är den gasmarknadsplats i EU som har störst omsättning och är en allmänt använd referens för de europeiska gaspriserna.

  • Energivärdet för naturgas är cirka 14 kWh/kg, men energivärdet varierar med bland annat gasens sammansättning.

LÄS MER: EU sjösätter regelverk för att skydda kunder

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!