Läs mer om: elförsörjning

elförsörjningpower-as-a-serviceStällverk

Pålitlig elförsörjning för massaindustrin – dygnet runt

En trygg elförsörjning är avgörande för företag inom massa- och pappersindustrin. Tjänsten Power-as-a-service från Vattenfall säkrar en trygg och stabil elförsörjning, anpassad efter verksamhetens behov.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Sänk risken och säkra elkraftskompetensen – utan investering

Istället för att investera i en ny högspänningsanläggning eller behöva rekrytera elkraftingenjörer kan industriföretag lägga pengarna direkt på produktionen.
Detta tack vare tjänsten Power-as-a-Service.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Energiteknikelförsörjningpower-as-a-service
Läs artikeln

Trygg elförsörjning för pappersindustrin

En stabil elförsörjning är av stor vikt inom pappers- och massaindustrin. Men många företag har svårt att hitta egen personal med rätt kompetens för att ta hand om elinfrastrukturen. Vattenfalls tjänst Power-as-a-service löser problemet.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
elförsörjningpower-as-a-serviceStällverk
Läs artikeln

Spinneriet som tände första elektriska lampan

För 140 år sedan skedde ett under i ett bomullsspinneri vid ån Viskan i Rydal. En industrilokal lystes upp av elektrisk belysning. Det var första gången i Sverige och energin kom från vatten.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningInnovationElektrifiering
Läs artikeln

Sågverk står inför stora investeringar

En stabil elförsörjning är avgörande för sågverksindustrin. För att trygga produktionen och behålla fokus på kärnverksamheten möter flera sågverksbolag framtidens elektrifiering med partnerskap.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
elförsörjningpower-as-a-serviceElektrifiering
Läs artikeln

Flaskhals byggs bort för lägre elpris

I juni i år beräknas en ny kraftledning i Närke vara färdigbyggd. En flaskhals mellan norr och söder i det svenska stamnätet försvinner vilket på sikt kan leda till mer utjämnade elpriser i landet.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningElmarknadendistribution
Läs artikeln

Jättebatteriet blev lönsamt när elpriset steg

Höga elpriser och frekvensreglering, FCR, har lett till lönsamhet för ett testbatteri på en återvinningsanläggning i Landskrona. Nyckeln till lönsamhet var att låta batteriet göra nytta på flera olika sätt.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
elförsörjningpower-as-a-serviceFCReffektbehov
Läs artikeln

Bättre energilagring kräver nya affärsmodeller

Andelen el från variabla energikällor ökar i elnätet och nya lösningar krävs för att lagra stora mängder energi.För det krävs också nya affärsmodeller , enligt Anna Wolf på Power Circle.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningEnergilagringEnergi
Läs artikeln

Lyckas vi inte med elektrifieringen så lyckas vi inte med klimatomställningen

De närmaste tio åren är ett ödesdecennium och klimatåtgärder behöver göras akut för att nå 1,5-gradersmålet och inte göra oåterkallelig skada på planeten. Sverige måste halvera användningen av fossila bränslen fram till 2030 och fossilfri el är den enda lösningen som i stor skala kan ersätta fossila bränslen.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
elförsörjningElektrifieringkompetens
Läs artikeln

Fler kunniga behövs för elektrifiering

Omställningen till eldrift kräver ny kompetens på företag inom flera branscher. Elnätets utbyggnad och digitaliseringen som är knuten till elektrifieraing är avhängig på fler kunniga.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
elförsörjningElektrifieringkompetens
Läs artikeln