Läs mer om: elförsörjning

elförsörjningpower-as-a-serviceElektrifiering

Sågverk står inför stora investeringar

En stabil elförsörjning är avgörande för sågverksindustrin. För att trygga produktionen och behålla fokus på kärnverksamheten möter flera sågverksbolag framtidens elektrifiering med partnerskap.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Flaskhals byggs bort för lägre elpris

I juni i år beräknas en ny kraftledning i Närke vara färdigbyggd. En flaskhals mellan norr och söder i det svenska stamnätet försvinner vilket på sikt kan leda till mer utjämnade elpriser i landet.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningElmarknadendistribution
Läs artikeln

Jättebatteriet blev lönsamt när elpriset steg

Höga elpriser och frekvensreglering, FCR, har lett till lönsamhet för ett testbatteri på en återvinningsanläggning i Landskrona. Nyckeln till lönsamhet var att låta batteriet göra nytta på flera olika sätt.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
elförsörjningpower-as-a-serviceFCReffektbehov
Läs artikeln

Bättre energilagring kräver nya affärsmodeller

Andelen el från variabla energikällor ökar i elnätet och nya lösningar krävs för att lagra stora mängder energi.För det krävs också nya affärsmodeller , enligt Anna Wolf på Power Circle.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningEnergilagringEnergi
Läs artikeln

Lyckas vi inte med elektrifieringen så lyckas vi inte med klimatomställningen

De närmaste tio åren är ett ödesdecennium och klimatåtgärder behöver göras akut för att nå 1,5-gradersmålet och inte göra oåterkallelig skada på planeten. Sverige måste halvera användningen av fossila bränslen fram till 2030 och fossilfri el är den enda lösningen som i stor skala kan ersätta fossila bränslen.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
elförsörjningElektrifieringkompetens
Läs artikeln

Fler kunniga behövs för elektrifiering

Omställningen till eldrift kräver ny kompetens på företag inom flera branscher. Elnätets utbyggnad och digitaliseringen som är knuten till elektrifieraing är avhängig på fler kunniga.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
elförsörjningElektrifieringkompetens
Läs artikeln

Dyrare avfallsförbränning minskar inte utsläpp

Skatten på avfall som används som bränsle i kraftvärmeverk leder till minskade investeringar för produktion av el och fjärrvärme. Det leder inte till lägre utsläpp av växthusgaser, enligt Skatteverket.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Lagar och skatterelförsörjningKraftvärme
Läs artikeln

Leveranssäkerhet avgörande för välfärd

Att upprätthålla hög leveranssäkerhet, särskilt i en tid av ständigt ökande elbehov, kostar pengar. Men vad händer om investeringarna inte görs och leveransen inte kan garanteras?

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
elförsörjningdistributioninfrastruktur
Läs artikeln

EU ställer nya krav på hur Sverige hanterar effektbrist

Som för alla EU-länder accepteras effektbrist i Sverige endast under en viss tidsperiod varje år i framtiden. Den tiden anges med en så kallad tillförlitlighetsnorm och föreslås nu vara strax under en timme per år.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
elförsörjningelnätetLeveranssäkerhet
Läs artikeln

Svängigt enligt reglerna på elmarknaden

Elpriserna i Sverige har aldrig varit så höga som under sensommaren 2021. Enkelt uttryckt beror det på väder och vind och import av relativt dyr tysk el. Att Sverige ingår i den europeiska gemensamma elmarknaden gör oss utsatta för tillfälliga svängningar i elpriset.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
elförsörjningElmarknadenElområden
Läs artikeln