elförsörjning

Så kan planerade strömavbrott påverka din verksamhet

Publicerad: 2023-02-20 Uppdaterad: 2023-02-22 kl. 13:17

Kallt vinterlandskap

Trots att Sverige producerar mer el än någonsin finns en risk att effekten, den energi som behövs för stunden, inte räcker till under kalla vindstilla vinterdagar när värmen står på för fullt inomhus och vindkraftverken inte producerar el. Risken är mycket liten, men förberedelser finns för att koppla bort vissa delar av elnätet.

Varje år sker miljontals planerade och oplanerade strömavbrott för elanvändare i Sverige. Men hittills har Sveriges elanvändare aldrig drabbats av så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. Det är ett planerat strömavbrott i syfte att skydda kraftsystemet när efterfrågan på effekt inte kan mötas av produktionen. Avbrottet kan behöva pågå i någon timme. Under en period i vintras ökade risken för en manuell frånkoppling, enligt Svenska kraftnät, från ”låg” till ”reell”, men i mitten av februari klassades risken åter som låg.

Två toppar per dygn

Vilka som drabbas av en planerad frånkoppling är planerat i förväg och vissa användare prioriteras. Den mest kritiska tidpunkten för energiförsörjningen är kalla och mörka vinterdagar mellan 8–9 på morgonen och 17–18 på kvällen. Då toppar elförbrukningen, och särskilt om det är kallt i södra Sverige där befolkningen är störst och många skruvar upp värmen. En grad kallare i elområde 3, där exempelvis Stockholm och Göteborg ingår, höjer effektbehovet i Sverige cirka 16 gånger mer än vad av en grad kallare i elområde 1, längst upp i norr, gör.

Om både elproduktionen inrikes och utrikes skulle vara hårt drabbad, kapaciteten i utlandskablarna inte räcker till och inte heller Sveriges effektreserver då kan det som en sista nödåtgärd bli tal om frånkoppling.

 

För att täcka de underskott som då uppstår är Sverige beroende av att kunna importera el för att klara elförsörjningen. En vanlig vinter brukar det handla om runt 36 timmar totalt. I ett ”värsta-scenario” kan det bli problem. Om både elproduktionen inrikes och utrikes skulle vara hårt drabbad, kapaciteten i utlandskablarna inte räcker till och inte heller Sveriges effektreserver – och det dessutom tillkommer en större störning där en stor produktionsanläggning faller bort – då kan det som en sista nödåtgärd bli tal om frånkoppling. Detta för att undvika långvariga strömavbrott och skador på kraftsystemet. 

Automatisk frånkoppling

Det finns två typer av frånkoppling: automatisk och manuell. Vid ett riktigt nödläge där exempelvis ett kärnkraftverk tvingas till snabbstopp sker automatisk frånkoppling. Automatisk förbrukningsfrånkoppling, AFK, är ett så kallat systemskydd som aktiveras om frekvensen i kraftsystemet snabbt faller och riskerar orsaka en total kollaps. Syftet är att begränsa omfattningen och tiden för elavbrott.

AFK aktiveras om frekvensen sjunker under 48,8 Hz, när produktion och användning av el är i balans har elsystemet en frekvens på 50 Hz. Vid ett sådant nödläge finns det inte tid för manuella åtgärder utan frånkoppling sker sekundsnabbt med hjälp av reläskydd i regionnätägarnas nät och utrustning. I Sverige har sådan frånkoppling inträffat vid några enstaka tillfällen.

Manuell frånkoppling

Planerade strömavbrott, eller manuell förbrukningsfrånkoppling, är en annan sak. Det sker inte på grund av ett plötsligt haveri eller frekvensfall utan på grund av effektbrist. Elproduktionen och elimporten räcker inte till under ett visst antal kritiska timmar och som sista åtgärd beordrar då Svenska kraftnät frånkoppling i en viss region. Elnätsbolagen stänger då av elen enligt ett förutbestämt schema så att ellinjer med prioriterade och samhällsviktiga elanvändare inte drabbas.

Om just ditt företag drabbas bestäms av Styrel

För att minska de negativa konsekvenserna av att elen kopplas bort i en kommun har Energimyndigheten utvecklat metoden Styrel, som står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”.

Under ledning av landets länsstyrelser delar kommuner och län in alla elanvändare i 8 prioritetsklasser, där de två högst prioriterade grupperna 1 och 2 består av sådant som akutsjukvård, vattenförsörjning och telekommunikation som är helt vitala för befolkningens hälsa och samhällets funktionalitet. En priolista som elnätsbolagen sedan följer när de får order av Svenska kraftnät om frånkoppling. Styrel är frivilligt och alla kommuner ingår inte.

Så här kan en frånkoppling gå till:
  • Svenska kraftnät, SvK, får besked från elbörsen att det finns timmar nästa dag då det inte finns tillräckligt med el. Allmänhet och näringsliv uppmanas minska sin förbrukning. SvK aktiverar effektreserver och störningsreserver och förvarnar om eventuell frånkoppling.
  • Först vid den aktuella timmen nästa dag vet man i SvK:s kontrollrum om frånkoppling krävs, i vilket geografiskt område det ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och eventuellt hur länge det kan pågå.
  • Utvalda elnätsbolag beordras att inom 15 minuter genomföra frånkoppling av ledningar och elanvändare.
  • Vid frånkopplingen, och sedan även vid återkopplingen, följer elnätsbolagen en i förväg bestämd prioritetsordning. Frånkopplingen kan också roteras mellan olika lokala områden så att elanvändarna få turas om att vara utan el.

Läs mer: Svenska Kraftnät om den aktuella risken i februari 2023

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!