elförsörjning, power-as-a-service, FCR, effektbehov

Jättebatteriet blev lönsamt när elpriset steg

Publicerad: 2022-04-06 Uppdaterad: 2022-11-01 kl. 10:57

Jättebatteriet blev lönsamt när elpriset steg

Höga elpriser och frekvensreglering, FCR, har lett till lönsamhet för ett testbatteri på en återvinningsanläggning i Landskrona. Nyckeln till lönsamhet var att låta batteriet göra nytta på flera olika sätt.

Energilagring är särskilt aktuellt när energiproduktionen nu blir mer väderberoende. Vind- och solkraft förväntas täcka en stor del av den energi som behövs när fossila bränslen fasas ut och elbehovet ökar. Men att lagra stora mängder energi med väderberoende energikällor – och att med kort varsel kunna använda den energin ­– beskrivs av många som en svår nöt att knäcka.

Fokus har varit att låta batteriet göra nytta på olika nivåer av elmarknaden – att kombinera och optimera olika nyttor med batteriet

Utvecklingen pågår på flera fronter med bland annat vätgaslager och batterier av olika slag. I Landskrona har ett försök visat sig vara framgångsrikt på flera sätt – och även lönsamt ekonomiskt. Det är Vattenfall, Boliden och det lokala elnätsbolaget Landskrona Energi som testar att använda ett stort batteri till flera olika uppgifter och tjänster.

– Projektets fokus har varit att låta batteriet göra nytta på olika nivåer av elmarknaden – att kombinera och optimera olika nyttor med batteriet, säger Monica Löf, projektledare på Vattenfall.

Batteri med flera funktioner

Bolidens återvinningsanläggning för blybatterier i Bergsöe rymmer bland annat ett smältverk och har tidvis mycket energikrävande verksamhet som drivs med både el och olika typer av bränslen.

Sedan tidigare har Boliden en egen solcellsanläggning på 470 kvadratmeter som med en effekt på 80 kW kan förse anläggningen med el och ladda batteriet. Förutom att både solcellsanläggningen och batteriet, som i sin tur kan leverera 480 kW, är ovanligt stora, så skiljer sig anläggningen från många andra genom att batteriet kan fylla flera funktioner och även ge intäkter. Batteriet kan göra nytta för den egna anläggningen genom att förse den med el, men också för hela elnätet genom flera olika tjänster beroende på vilket nät som berörs.

Då laddas det ur till den egna verksamheten och laddas igen när elen är billigare.

Ett sätt som Boliden minskar sina energikostnader med hjälp av batteriet är genom att använda det när spotpriset på elmarknaden är ovanligt högt. Då laddas det ur till den egna verksamheten och laddas igen när elen är billigare.

 

Bolidens elkostnader minskas också genom att kapa effekt-topparna från elnätet dagtid. Eftersom Bolidens effekt-tariff baseras på de tillfällen när elanvändningen är som högst, kan batteriet tillfälligt användas när verksamheten är som allra mest energi-intensiv, och därmed minska effekt-uttaget från elnätet. På sikt minskas effekt-tariffen när effekt-topparna från nätet minskas.

FCR ger intäkt

Dessutom har Svenska kraftnät öppnat för att företag som Boliden kan bidra med att balansera frekvensen inom ett visst spann. Tjänsten för frekvensreglering heter FCR-D Upp. Elnätets frekvens måste vara cirka 50 Hz och tjänsten aktiveras när frekvensen ligger mellan 49,5 och 49,9 Hz. Batteriet i Bergsöe bidrar med en viss mängd effekt för att under en relativt kort tid stötta frekvensregleringen mot en ersättning.

Det går att med kort varsel skifta mellan de olika tjänsterna beroende på behovet och den ekonomiska ersättningen.

Tack vare att vi utvecklat systemet med bra prognoser och kan kombinera tjänsterna utifrån olika nyttor ser vi att vi fått lönsamhet

Sammanlagt bedömer Vattenfall att batteriet varit lönsamt sedan i höstas.

– Det har varit exceptionellt stora prisvariationer på både spotprismarknaden och frekvensregleringstjänsten denna vinter. Men tack vare att vi utvecklat systemet med bra prognoser och kan kombinera tjänsterna utifrån olika nyttor ser vi att vi fått lönsamhet i  batteriet, säger Monica Löf.

Vattenfall driver projektet tillsammans med Boliden med stöd av Energimyndigheten. Projektet pågår till juli i år, men batteriet kommer att användas av Boliden i minst ytterligare ett år och utvärderingen av bland annat den ekonomiska nyttan kommer att fortsätta.

Flera bilbatterier ger hög effekt
Det stora batteriet i projektet på Bergsöe är byggt av samma typ av batterier som används i BMW i3. De 24 stycken litiumjonbatterierna har en lagringskapacitet på 1 MWh och en effekt på 480 kW Solcellsanläggningen har en yta på 470 kvadratmeter och en maxeffekt på 80 kW.
BERGSOE_800

Vattenfall, Boliden Bergsöe och Landskrona Energi genomför med stöd av Energimyndigheten ett forskningsprojekt vid Boliden i Landskrona. Läs mer om projektet här.

Är ni intresserade av energilagerlösningar för er verksamhet? Kontakta oss här för mer information.New call-to-action

 

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!