elförsörjning, Elmarknaden, distribution

Flaskhals byggs bort för lägre elpris

Publicerad: 2022-04-07 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 14:04

Flaskhals byggs bort för lägre elpris

I juni i år beräknas kraftledningen mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun vara färdigbyggd. Därmed försvinner en flaskhals mellan norr och söder i det svenska stamnätet vilket på sikt kan leda till mer utjämnade elpriser i landet.

– Ja nu börjar det likna något! Vi har dragit ungefär en mil ledningar, runt en tredjedel av sträckan på 27 kilometer, och om en månad ska alla stolpar vara resta. Det känns verkligen fint, säger Petter Atterstig, delprojektledare på enheten Construction, Vattenfall Services Nordic.

Som projektledare var han med från början år 2020 och precis när bygget skulle dra igång på våren slog pandemin till.

Med hjälp av vinschar och linvagnar hänger vi upp 5–6 kilometer ledning åt gången

– Det blev tvärstopp. Kraftledningen består av 94 fackverksstolpar. De blev försenade, och när vi sedan fick dem var det problem med kvaliteten. Så under första året var det inte mycket av kraftledningsbygge man såg, bara en rad betongfundament längs kraftledningsgatan, gjutna av vår underleverantör NCC, säger Petter Atterstig.

FH_1200Det är inga små volymer stålstolpar och ledningar som Vattenfall Services reser och drar för att få till den 27 kilometer långa 400 kV-kraftledningen för växelström mellan Lindbacka och Östansjö. De nittiofyra stålstolparna väger drygt 1300 ton totalt, de största hela 50 ton styck. Och så går det åt nära hundra trummor ledning, eller runt 243 kilometer sammanlagt, i och med att det är tre linor per fas.

– Varje trumma väger sex ton styck, så totalt blir det nära 600 ton lina som ska dras ut i stolparna. Med hjälp av vinschar och linvagnar hänger vi upp 5–6 kilometer ledning åt gången över cirka tjugo stolpar, säger Petter Atterstig som konstaterar att partnerskapet med NCC varit avgörande för projektet.

Högre kapacitet

Uppdraget Vattenfall Services fick av Svenska kraftnät år 2019 var dubbelt, dels riva en äldre 220kV-luftledning och dels uppföra en ny med högre kapacitet längs nästan samma sträckning mellan Lindbacka, väster om Örebro och Östansjö, utanför Hallsberg i söder.

– Vi började arbetet med att riva den gamla, och anlägger nu den nya som ska kopplas ihop med SydVästlänken i Östansjö. Den gamla ledningen hade ingen koppling till SydVästlänken, så det innebar ingen störning på så sätt när den revs, säger Petter Atterstig.

Den nya kraftledningen hjälper till att binda ihop norr och söder genom SydVästlänken

Svenska kraftnät planerar att på sikt avveckla 220 kV-nätet i området runt Hallsberg och Örebro, något som blir möjligt genom att nu höja spänningen och förstärka 400 kV-nätet.

Att Sverige har problem med överföringskapaciteten mellan norr och söder har det senaste året blivit uppenbart för både företag och privatpersoner då elpriset stundtals varit hela 15 gånger så högt i södra Sverige som norrut.

– Den nya kraftledningen hjälper till att binda ihop norr och söder genom SydVästlänken och gör att överföringskapaciteten ökar till södra Sverige. Svenska kraftnät bygger på så sätt bort en flaskhals för stamnätet i Mellansverige, och ja inte bara det, även en flaskhals för det sammanbundna nordiska elnätet, genom att Sverige har en så central roll där genom vårt geografiska läge, säger Petter Atterstig.

Större sammanhang

I sin ansökan till Energimarknadsinspektionen för att få koncession att bygga den nya kraftledningen motiverade Svenska kraftnät utbyggnaden med att den ingår i ett större viktigt sammanhang där stamnätet behöver förstärkas i nord-sydlig riktning. Detta till följd av effekthöjningar i kärnkraften, kraftlänken Fenno-Skan 2 mellan Finland och Sverige i Östersjön och utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion.

Huvudsyftet med den nya 400 kV-kraftledningen är alltså att minska effektbristen i Södra Sverige och sänka elpriserna där. Hur det blir längre fram är en annan fråga.

Att det behövs mer effekt med tanke på elektrifieringen som pågår och omställningen till förnybar energi är klart

– En sådan här ledning har en livslängd på runt 70–80 år och under den tiden lär det hända mycket inom elproduktion och elanvändning i Sverige, men att det behövs mer effekt med tanke på elektrifieringen som pågår och omställningen till förnybar energi är klart, säger Petter Atterstig.

Läs mer om Sveriges elnät, flaskhalsar och elområden

I regeringens elektrifieringsstrategi talar man numera om en möjlig dubblerad elanvändning till 2045. Och Svenska kraftnät gör nu sin största satsning någonsin och investerar nära 100 miljarder i elsystemet fram till 2031. Samtidigt håller den svenska elkartan på att ritas om med nya energikrävande industrier i norr och ökad energiproduktion i söder i form av vindkraft så vem vet, kanske kommer den nya kraftledningen i Närke framöver istället hjälpa till att pressa elpriserna i norr.

Vattenfall Services bygger stort och mindre! Några exempel:

  • Luftledning och kabel för olika typer av nät

  • Transformatorstationer och ställverk

  • Kontrollanläggningar, styrsystem och automation

  • Vattenkrafts- och stationsentreprenader

  • Större entreprenader inom industri- och produktionsanläggningar

Läs mer om Vattenfall Services och byggnation här!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!