elförsörjning, power-as-a-service, Ställverk

Pålitlig elförsörjning för massaindustrin – dygnet runt

Publicerad: 2022-09-12 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 17:27

Pålitlig elförsörjning för massaindustrin – dygnet runt

En trygg elförsörjning är avgörande för företag inom massa- och pappersindustrin. Men personal med rätt kompetens för att ta hand om elinfrastrukturen är svår att rekrytera och rymma inom sin organisation. Tjänsten Power-as-a-service från Vattenfall säkrar en trygg och stabil elförsörjning, anpassad efter verksamhetens behov.

Sverige hör till världens största exportörer av massa och papper. Dagens elektrifierade pappers- och massaindustri är också en stor elkonsument och står för omkring en tredjedel av den svenska industrins elförbrukning.

Brist på elkraftsingenjörer och elektriker gör dessutom att många företag har svårt hitta personal med rätt kompetens

Produktionsprocessen är för många företag beroende av el under dygnets alla timmar och ett elavbrott kan få kostsamma följder. Trots det har många bolag i branschen äldre elanläggningar, vissa så gamla att det saknas reservdelar om ett ställverk eller en transformator går sönder.

Anpassad lösning

Stora pensionsavgångar och brist på elkraftsingenjörer och elektriker med kompetens inom högspänning gör dessutom att många företag har svårt hitta personal med rätt kompetens för att upprätthålla en egen organisation kring elinfrastrukturen. En tjänst som säkrar rätt kompetens och en stabil elförsörjning är Vattenfalls helhetslösning Power-as-a-Service.

Tjänsten innebär att Vattenfall köper företagets elanläggning och tar fullt ansvar för anläggningens funktion, underhåll och beredskap

Power-as-a-service är en tjänst som anpassas till beställarens behov och tillåter kunden att fokusera på sin verksamhet och utnyttja Vattenfalls expertis och kompetens gällande elanläggningar. Tjänsten innebär att Vattenfall köper företagets elanläggning och tar fullt ansvar för anläggningens funktion, underhåll och beredskap och står för alla kostnader för en fast månadsavgift. Det gäller både förutsedda och oförutsedda kostnader som investeringar i utbyggnad av elanläggningen för att öka produktionen eller oväntade kostnader vid haverier.

New call-to-action

Långsiktigt avtal

Kunden får ett långsiktigt avtal och kan förvänta sig både kapacitet och tillgång till spetskompetens inom elkraftsområdet. Tjänsten anpassas efter kundens behov och kan exempelvis även omfatta reservkraft, avbrottsfri kraft och laddlösning för elbilar.

Kunden slipper att tänka på allt från regler och lagar om elkraft till underhåll av sin elanläggning

Avtalstiden ligger normalt på tio år. När avtalstiden är slut kan kunden välja att förlänga avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen.

Med Vattenfalls Power-as-a-service slipper kunden att tänka på allt från regler och lagar om elkraft till underhåll av sin elanläggning – och kan räkna med en säker elleverans som tas om hand av experter inom området.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!