omställning, elförsörjning

Så vill branschen säkra framtidens fossilfria elproduktion

Publicerad: 2020-10-29 kl. 07:00

Så vill branschen säkra framtidens fossilfria elproduktion

För att Sverige ska kunna ställa om och klara klimatmålen behöver tillståndsprocesser och annan lagstiftning när det gäller energiproduktion förändras. Branschorganisationen Energiföretagen tar därför fram olika tidslinjer som ska göra det tydligt för politiker och myndigheter vilka åtgärder som måste vidtas och när.

Energiproducenterna har en avgörande roll för att Sverige ska kunna nå målet om nettonollutsläpp av koldioxid till 2045. För att andra sektorer ska kunna ställa om sin verksamhet krävs nämligen att produktionen av fossilfri el ökar betydligt.
– Energisektorn måste gå före för att möjliggöra andra branschers omställning, säger Anna Regnstrand, strategisk projektledare för elnät och energisystem på branschorganisationen Energiföretagen.

Organisationen arbetar därför fram flera tidslinjer för vad som behöver göras, när och av vem för att omställningen ska vara möjlig. De tre senaste fokuserar på hur hindren för vattenkraft, vindkraft och fjärr- och kraftvärme ska undanröjas.
– Det vi visar är att väldigt mycket behöver göras i närtid, det går inte att vänta. Tidslinjerna ger en överblick, förklarar Anna Regnstrand.
– Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser är ett av de främsta hindren för omställningen och för att vi ska hinna ställa om i tid är det viktigt att lagstiftningen så snart som möjligt ses över.

Nationell plan för vattenkraft

Vad gäller vattenkraft vill Energiföretagen att regeringen och ansvariga myndigheter arbetar vidare med den beslutade nationella planen, som handlar om att samtliga anläggningar ska miljöprövas. Syftet med prövningarna är att få både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Regelbundna kontrollstationer behöver planeras in, så man kan se att arbetet löper som det ska. Dessutom tycker Energiföretagen att Sveriges representanter i olika EU-sammanhang behöver bli mer medvetna om vattenkraftens förutsättningar.

För vindkraften anser Energiföretagen att det behövs förändringar i lagstiftningen för att tillståndsprocesserna ska bli kortare och mer effektiva. Den lokala acceptansen för vindkraftsanläggningar behöver också förbättras. Dessutom behöver staten se till att utbyggnaden av elnätet sker i samma takt, så det finns anslutningspunkter till nätet för de nya vindkraftsanläggningarna.

Strategi för fjärr- och kraftvärme

För fjärr- och kraftvärme vill Energiföretagen se en ordentlig strategi från regeringen, som behöver utgå från EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Man vill att den nyligen införda avfallsförbränningsskatten avskaffas redan 2022 och att biooljor för värmeproduktion ska vara skattebefriade på samma sätt som biodrivmedel är.

Energiföretagen kommer att ta fram tidslinjer för alla energislag.
– Vi tittar inte på hur det optimala energisystemet skulle vara sammansatt, utan på hur man kan röja hinder i så stor utsträckning som möjligt för all energiproduktion, förklarar Anna Regnstrand.

Hon berättar att responsen på tidslinjerna från politiker hittills har varit mycket positiv.
– Tidslinjerna kan ses som ett hjälpmedel, har man det på bordet är det lättare att gå vidare.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!